Raporty kwartalne

Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za IV kwartał 2020 roku
Telestrada S.A. raport kwartalny jednostkowy IVQ2020
Telestrada S.A. raport kwartalny skonsolidowany IVQ2020


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za III kwartał 2020 roku
Telestrada S.A. raport kwartalny jednostkowy IIIQ2020
Telestrada S.A. raport kwartalny skonsolidowany IIIQ2020


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za II kwartał 2020 roku
Telestrada S.A. raport kwartalny jednostkowy IIQ2020
Telestrada S.A. raport kwartalny skonsolidowany IIQ2020


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za I kwartał 2020 roku
Telestrada S.A. raport kwartalny jednostkowy IQ2020
Telestrada S.A. raport kwartalny skonsolidowany IQ2020


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za IV kwartał 2019 roku
Telestrada S.A. raport kwartalny jednostkowy IVQ2019
Telestrada S.A. raport kwartalny skonsolidowany IVQ2019


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za III kwartał 2019 roku
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za III kwartał 2019
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za III kwartał 2019


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za II kwartał 2019 roku
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za II kwartał 2019
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za II kwartał 2019


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za I kwartał 2019 roku
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za I kwartał 2019
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za I kwartał 2019


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za IV kwartał 2018 roku
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za IV kwartał 2018
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za IV kwartał 2018


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za III kwartał 2018 roku

Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za III kwartał 2018 korekta
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za III kwartał 2018 korekta
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za III Kwartał 2018
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za III kwartał 2018


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za II kwartał 2018 roku

Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za II kwartał 2018 korekta
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za II kwartał 2018 korekta
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za II Kwartał 2018
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za II kwartał 2018


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za I kwartał 2018 roku

Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za I kwartał 2018 korekta
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za I kwartał 2018 korekta
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za I kwartał 2018
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za I kwartał 2018


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za IV kwartał 2017 roku
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za IV kwartał 2017
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za IV kwartał 2017


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za III kwartał 2017 roku
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za III kwartał 2017
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za III kwartał 2017


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za II kwartał 2017 roku
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za II kwartał 2017
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za II kwartał 2017


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za I kwartał 2017 roku
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za I kwartał 2017
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za I kwartał 2017


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za IV kwartał 2016 roku
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za IV kwartał 2016
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za IV kwartał 2016


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za III kwartał 2016 roku
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za III kwartał 2016
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za III kwartał 2016


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za II kwartał 2016 roku
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za II kwartał 2016
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za II kwartał 2016


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za I kwartał 2016 roku
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za I kwartał 2016
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za I kwartał 2016


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za IV kwartał 2015 roku
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za IV kwartał 2015
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za IV kwartał 2015


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za III kwartał 2015 roku
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za III kwartał 2015
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za III kwartał 2015


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za II kwartał 2015 roku
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za II kwartał 2015
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za II kwartał 2015


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za I kwartał 2015 roku
Raport Kwartalny Jednostkowy Telestrada S.A. za I kwartał 2015
Raport Kwartalny Skonsolidowany Telestrada S.A. za I kwartał 2015


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za IV kwartał 2014 roku
Raport Kwartalny Jednostkowy Telestrada S.A. za IV kwartał 2014
Raport Kwartalny Skonsolidowany Telestrada S.A. za IV kwartał 2014


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za III kwartał 2014 roku
Raport Kwartalny Jednostkowy Telestrada S.A. za III kwartał 2014
Raport Kwartalny Skonsolidowany Telestrada S.A. za III kwartał 2014


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za II kwartał 2014 roku
Raport Kwartalny Jednostkowy Telestrada S.A. za II kwartał 2014
Raport Kwartalny Skonsolidowany Telestrada S.A. za II kwartał 2014


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za I kwartał 2014 roku
Raport Kwartalny Jednostkowy Telestrada S.A. za I kwartał 2014
Raport Kwartalny Skonsolidowany Telestrada S.A. za I kwartał 2014


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za IV kwartał 2013 roku
Raport Kwartalny Skonsolidowany Telestrada S.A. za IV kwartał 2013
Raport Kwartalny Jednostkowy Telestrada S.A. za IV kwartał 2013


Skorygowane wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za III kwartał 2013 roku
Raport Kwartalny Skonsolidowany Telestrada S.A. za III kwartał 2013 - skorygowany


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za III kwartał 2013 roku
Raport Kwartalny Jednostkowy Telestrada S.A. za III kwartał 2013
Raport Kwartalny Skonsolidowany Telestrada S.A. za III kwartał 2013


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za II kwartał 2013 roku
Raport Kwartalny Jednostkowy Telestrada S.A. za II kwartał 2013
Raport Kwartalny Skonsolidowany Telestrada S.A. za II kwartał 2013


Skorygowane wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za I kwartał 2013 roku
Raport Kwartalny Jednostkowy za I kwartał 2013 - skorygowany
Raport Kwartalny Skonsolidowany za I kwartał  2013 - skorygowany


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za I kwartał 2013 roku
Jednostkowy Raport za I Kwartał 2013
Skonsolidowany Raport za I Kwartał 2013


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za IV kwartał 2012 roku
Jednostkowy Raport za IV Kwartał 2012
Skonsolidowany Raport za IV Kwartał 2012


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za III kwartał 2012 roku
Jednostkowy Raport za III Kwartał 2012
Skonsolidowany Raport za III Kwartał 2012


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za II kwartał 2012 roku
Jednostkowy Raport za II Kwartał 2012
Skonsolidowany Raport za II Kwartał 2012


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za I kwartał 2012 roku
Jednostkowy Raport za I Kwartał 2012
Skonsolidowany Raport za I Kwartał 2012


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za IV kwartał 2011 roku
Jednostkowy Raport za IV Kwartał 2011
Skonsolidowany Raport za IV Kwartał 2011


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za III kwartał 2011 roku
Jednostowy Raport za III Kwartał 2011
Skonsolidowany Raport za III Kwartał 2011


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za II kwartał 2011 roku
Jednostkowy Raport za II Kwartał 2011
Skonsolidowany Raport za II Kwartał 2011


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za I kwartał 2011 roku
Jednostkowy Raport za I Kwartał 2011
Skonsolidowany Raport za I Kwartał 2011


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za IV kwartał 2010 roku
Jednostkowy Raport za IV Kwartał
Skonsolidowany Raport za IV Kwartał


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za III kwartał 2010 roku
Jednostkowy Raport III Kwartał
Skonsolidowany Raport III Kwartał


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za II kwartał 2010 roku
Jednostkowy Raport II Kwartał
Skonsolidowany Raport II Kwartał


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za I kwartał 2010 roku
Jednostkowy Raport I Kwartał
Skonsolidowany Raport I Kwartał


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za IV kwartał 2009 roku
Jednostkowy Raport IV Kwartał
Skonsolidowany Raport IV Kwartał


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za III kwartał 2009 roku
Jednostkowy Raport III Kwartał
Skonsolidowany Raport III Kwartał


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za I kwartał 2009 roku
Kapitały własne na dzień 31-03-2009: 7 239 534,81 PLN
Przychody netto ze sprzedaży I kwartał 2009: 4 669 695,23 PLN
Przychody netto finansowe I kwartał 2009: 12 105,41 PLN
Zysk netto I kwartał 2009: 338 824,54 PLN


Wstępne wyniki finansowe grupy Telestrada S.A. za IV kwartał 2008 roku
Suma aktywów na dzień 31-12-2008: 8 122 968 PLN
(na dzień 31-12-2007: 6 512 805 PLN)
Kapitały własne na dzień 31-12-2008: 7 138 534 PLN
(na dzień 31-12-2007: 5 591 957 PLN)
Przychody netto ze sprzedaży IV kwartał 2008 : 3 727 011 PLN
(IV kwartał 2007: 1 793 007 PLN)
Zysk netto IV kwartał 2008: 641 534 PLN


Wstępne wyniki finansowe spółki Telestrada S.A. za III kwartał 2008 roku
Suma aktywów na dzień 30-09-2008: 7 812 968 PLN
(na dzień 30-09-2007: 1 570 731 PLN)
Kapitały własne na dzień 30-09-2008: 6 728 534 PLN
(na dzień 30-09-2007: 998 524 PLN)
Przychody netto ze sprzedaży w okresie 01-07-2008 - 30-09-2008 : 2 126 305 PLN;
(w okresie 01-07-2007-30-09-2007: 1 351 690 PLN)
Zysk netto na dzień 30.09.2008: 456 211 PLN
(na dzień 30.09.2007: 61 400 PLN)


Wstępne wyniki finansowe spółki zależnej za III kwartał 2008 roku
Suma aktywów na dzień 30-09-2008: 1 689 202 PLN
(na dzień 30-09-2007: 1 315 423 PLN)
Kapitały własne na dzień 30-09-2008: 527 714 PLN
(na dzień 30-09-2007: 737 696 PLN)
Przychody netto ze sprzedaży w okresie 01-07-2008 - 30-09-2008 : 1 786 707 PLN
( w okresie 01-07-2007 - 30-09-2007: 1 163 402 PLN)
Zysk netto w okresie 01-07-2008 - 30-09-2008: 138 420 PLN
(w okresie 01-07-2007 - 30-09-2007: 190 584 PLN)


Wstępne wyniki finansowe Telestrada S.A. za II kwartał 2008 r
Suma aktywów na dzień 30-06-2008: 7 528 184 PLN
(na dzień 31-12-2007: 7 322 700,10 PLN)
Kapitały własne na dzień 30-06-2008: 6 273 122 PLN
(na dzień 31-12-2007: 1 203 871,45 PLN)
Przychody netto ze sprzedaży w okresie 1.04.2008 - 30.06.2008 : 1 927 133 PLN
Przychody finansowe w okresie 1.04.2008 - 30.06.2008: 207 219 PLN
Zysk netto w okresie 1.04.2008 - 30.06.2008: 350 815 PLN


Wstępne wyniki finansowe spółki zależnej za II kwartał 2008 r
Suma aktywów na dzień 30-06-2008: 1 439 529 PLN
(na dzień 31-12-2007: 1 176 082 PLN)
Kapitały własne na dzień 30-06-2008: 389 293 PLN
(na dzień 31-12-2007: 933 734 PLN)
Przychody netto ze sprzedaży w okresie 1.04.2008 - 30.06.2008 : 1 749 769 PLN
Przychody finansowe w okresie 1.04.2008 - 30.06.2008: 32 885 PLN
Zysk netto w okresie 1.04.2008 - 30.06.2008: 96 032 PLN


Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2008 roku (2008-05-05)
Suma aktywów na dzień 31-03-2008: 6 821 580 PLN
(na dzień 31-12-2007: 6 782 428 PLN)
Kapitały własne na dzień 31-03-2008: 5 849 109 PLN
(na dzień 31-12-2007: 5 587 474 PLN)
Przychody netto ze sprzedaży na dzień 31-03-2008: 1 813 393 PLN
(na dzień 31-03-2007: 904 686 PLN)
Przychody finansowe na dzień 31-03-2008: 5 078 213 PLN
(na dzień 31-03-2007: 413 PLN)
Zysk netto na dzień 31-03-2008: 261 635 PLN
(na dzień 31-03-2007: 68 813 PLN)


Wstępne wyniki finansowe spółki zależnej za I kwartał 2008  roku (2008-05-05)
Przychody netto ze sprzedaży na dzień 31-03-2008: 1 670 608 PLN
Przychody finansowe na dzień 31-03-2008: 136 698 PLN
Zysk netto na dzień 31-03-2008: 194 874 PLN


Wstępne wyniki finansowe za IV kwartał 2007 roku
suma aktywów na dzień 31.12.2007: 6 512 805 PLN
kapitały własne na dzień 31.12.2007: 5 591 957 PLN
Przychody operacyjne(netto) na dzień 31.12.2007: 1 793 007 PLN
Koszty operacyjne (netto) na dzień 31.12.2007: 1 646 130 PLN
Przychody finansowe (netto): 4 105 873 PLN
Koszty finansowe(netto): 4 005 246 PLN
Zysk brutto: 247 504 PLN
(w 2006: 88 983,15 PLN)