Raporty bieżące

2022-09-22


Raport bieżący 39/2022
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w sierpniu 2022

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za sierpień 2022 (w sztukach).

Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. VIII 2022: 82 138.

2022-08-22


Raport bieżący 38/2022
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w lipcu 2022

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za lipiec 2022 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. VII 2022: 81 959.

2022-08-19


Raport bieżący 37/2022
Informacja o powołaniu Zarządu Spółki Telestrada S.A.

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w dniu 21.07.2022 r podjęta została Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie: Powołania Zarządu o treści „Rada Nadzorcza spółki Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 22A, 02-284 Warszawa powołuje na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2024 następujących członków zarządu: Pan Jacek Lichota – Prezes Zarządu, Pan Łukasz Rybak – Członek Zarządu.”

2022-08-18


Raport bieżący 36/2022
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 18 sierpnia 2022 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Rafała Małka, zawiadomienie o nabyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Zawiadomienie o nabyciu Małek 18.08.2022

2022-08-16


Raport bieżący 35/2022
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za II kwartał 2022 r. Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2022 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2022 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za II kwartał 2022 r.

2022-08-16


Raport bieżący 34/2022
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2022 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za II kwartał 2022 r.

2022-07-28


Raport bieżący 33/2022
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 28 lipca 2022 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Alfreda Lichota, zawiadomienie o zbyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

2022-07-28


Raport bieżący 32/2022
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 28 lipca 2022 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Krzysztofa Lichota, poprawione zawiadomienie o zbyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku. Powiadomienie pierwotne zostało opublikowane w Raporcie Bieżącym 31/2022.

2022-07-27


Raport bieżący 31/2022
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 27 lipca 2022 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Krzysztofa Lichota, zawiadomienie o zbyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

2022-07-26


Raport bieżący 30/2022
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 25 lipca 2022 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Lecha Gałkowskiego, zawiadomienie o zbyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

2022-07-25


Raport bieżący 29/2022
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 25 lipca 2022 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Rafała Małka, zawiadomienie o zbyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

2022-07-22


Raport bieżący 28/2022
Zawiadomienie o zejściu poniżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A.

Zarząd spółki Telestrada S.A. podaje do publicznej informacji treść zawiadomienia otrzymanego 22-07-2022 od Akcjonariusza, OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., dotyczącego zejścia poniżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

2022-07-22


Raport bieżący 27/2022
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w czerwcu 2022

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za czerwiec 2022 (w sztukach).

Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. VI 2022: 81 540.

2022-07-22


Raport bieżący 26/2022
Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale Spółki przez Pana Jacka Lichotę - prezesa zarządu wraz z podmiotem zależnym - Cathetel Ltd

Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 22 lipca2022 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Jacka Lichota, zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale Spółki oraz zmianie w liczbie głosów przysługujących na WZA Spółki w wyniku zbycia akcji Telestrada S.A. przez podmiot zależny – Cathetel Ltd w odpowiedzi na ofertę Spółki zakupu akcji własnych, o treści jak w załączniku.

2022-07-22


Raport bieżący 25/2022
Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale Spółki przez Cathetel Ltd w wyniku zbycia znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 22 lipca2022 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Jacka Lichota, zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale Spółki oraz zmianie w liczbie głosów przysługujących na WZA Spółki w wyniku zbycia akcji Telestrada S.A. przez podmiot zależny – Cathetel Ltd w odpowiedzi na ofertę Spółki zakupu akcji własnych, o treści jak w załączniku.

2022-07-22


Raport bieżący 24/2022
Korekta Raportu Bieżącego 23/2022 Zawiadomienie MAR w zakresie zbycia akcji przez Cathetel

Zarząd spółki Telestrada S.A. informuje, iż w treści Raportu Bieżącego 23/2022 nie opublikowano załącznika. Dołączono brakujący załącznik.

2022-07-22


Raport bieżący 23/2022
Zawiadomienie MAR w zakresie zbycia akcji przez Cathetel

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 22 lipca 2022 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Jacka Lichota, zawiadomienie o zbyciu akcji Telestrada S.A. przez podmiot zależny – Catheel Ltd, o treści jak w załączniku.

2022-07-22


Raport bieżący 22/2022
Zawiadomienie o zakończeniu realizacji przez Spółkę programu nabywania akcji własnych Spółki

W nawiązaniu do ZAPROSZENIA do składania ofert sprzedaży akcji Telestrada S.A. opublikowanego Raportem Bieżącym 21/2022 w dniu 11.07.2022 Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończonego projektu skupu akcji własnych Spółki:

  • liczba złożonych zapisów: 126 szt;
  • liczba akcji objętych złożonymi zapisami: 2.174.248 szt;
  • liczba nabytych akcji: 246.382 szt;
  • cena zakupu jednej akcji: 40,00 zł;
  • łączna cena zakupu: 9.855.280 zł;
  • średnia stopa alokacji: 11,33 %.

W wyniku zrealizowanego skupu Telestrada S.A. posiada 705.415 akcji własnych, stanowiących 25,80% w kapitale zakładowym i 20,54% w ogólnej liczbie głosów w Spółce z tego 459.033 akcje własne, stanowiące 16,79% w kapitale zakładowym i 13,37% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, uprzednio zakupione przez Spółkę w ramach skupów akcji własnych w latach ubiegłych.

2022-07-11


Raport bieżący 21/2022
ZAPROSZENIE do składania ofert sprzedaży akcji Telestrada S.A.

Zarząd Spółki Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z realizacją przez Spółkę programu nabywania akcji własnych Spółki na zasadach określonych w uchwale nr 17 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych niniejszym zaprasza akcjonariuszy do składania ofert sprzedaży akcji na rzecz Spółki po cenie 40 złotych za jedną akcję. Spółka w ramach niniejszego skupu akcji własnych nabędzie maksymalnie 246.382 akcje własne.

Harmonogram skupu akcji własnych:

Data ogłoszenia Oferty: 11 lipca 2022r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 14 lipca 2022r.
Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 18 lipca 2022r.
Przewidywany dzień nabycia Akcji Nabywanych oraz rozliczenia ich nabycia: 21 lipca 2022r.

Szczegóły i zasady Oferty Zakupu Akcji Własnych Telestrada S.A. znajdują się w załączonym pliku.

2022-06-28


Raport bieżący 20/2022
Uchwały podjęte na ZWZA Telestrada S.A. w dniu 28.06.2022 r.

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o uchwałach podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Telestrada S.A., które odbyło się w dniu 28.06.2022 r.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obro-tu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2022-06-28


Raport bieżący 19/2022
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 28.06.2022 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Telestrada S.A., które odbyło się w dniu 28.06.2022 r.:

CATHETEL LIMITED – 2 025 908 głosów stanowiących 58,99% ogółu głosów i 92,30% głosów na WZA;

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2022-06-24


Raport bieżący 18/2022
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w maju 2022

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za maj 2022 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. V 2022: 81 652.

2022-06-01


Raport bieżący 17/2022
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28.06.2022 r. na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki przy Al. Krakowskiej 22A, w Warszawie.

2022-05-31


Raport bieżący 16/2022
Raport Roczny Skonsolidowany Telestrada S.A. za 2021 rok

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Skonsolidowany Raport Roczny za 2021 rok.

2022-05-31


Raport bieżący 15/2022
Raport Roczny Jednostkowy Telestrada S.A. za 2021 rok

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Jednostkowy Raport Roczny za 2021 rok. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z Raportu Rocznego Skonsolidowanego za 2021 rok.

2022-05-23


Raport bieżący 14/2022
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w kwietniu 2022

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za kwiecień 2022 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. IV 2022: 81 329.

2022-05-23


Raport bieżący 13/2022
Korekta Raportu Bieżącego 10/2022 Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w marcu 2022

Zarząd spółki Telestrada S.A. informuje, iż w treści Raportu Bieżącego 10/2022 podana została błędna liczba aktywnych kart SIM. Prawidłowa liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. III 2022: 81 243.

2022-05-16


Raport bieżący 12/2022
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za I kwartał 2022 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r.

2022-05-16


Raport bieżący 11/2022
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za I kwartał 2022 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2022 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za I kwartał 2022 r.

2022-04-22


Raport bieżący 10/2022
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w marcu 2022

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za marzec 2022 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. III 2022: 81 672.

2022-04-01


Raport bieżący 9/2022
Wypowiedzenie umowy o pracę członka zarządu

Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że 31.03.2022 r. do Spółki wpłynęło pismo członka zarządu Pani Mai Pyszkowskiej o wypowiedzeniu umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Ustanie stosunku pracy nastąpi dnia 30.06.2022 r. Jednocześnie zarząd powziął informację, że w związku z upłynięciem kadencji zarządu z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2021 Pani Maja Pyszkowska nie będzie kandydować na następną kadencję.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2022-03-22


Raport bieżący 8/2022
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w lutym 2022

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za luty 2022 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. II 2022: 80 786.

2022-03-14


Raport bieżący 7/2022
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 14 marca 2022 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Jacka Lichota, zawiadomienie o nabyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR.

2022-03-03


Raport bieżący 6/2022
Informacja o podpisaniu z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki Telestrada S.A.

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 02.03.2022 r. z firmą Kancelaria Biegłego Rewidenta Anna Kuza i Wspólnicy Sp. komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-135) przy ulicy Batorego 4/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS
0000427758, NIP: 6762457379, Regon:122618599 podpisana została umowa na badanie sprawozdań finansowych jednostkowego oraz skonsolidowanego za 2021 rok.

Wyboru firmy Kancelaria Biegłego Rewidenta Anna Kuza i Wspólnicy Sp. komandytowa jako audytora upoważnionego do zbadania sprawozdań finansowych dokonała na mocy Uchwał nr 1 oraz 2 w dniu 27 lutego 2022 r. Rada Nadzorcza Telestrada S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2022-02-22


Raport bieżący 5/2022
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w styczniu 2022

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za styczeń 2022 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. I 2022: 80 751.

2022-02-14


Raport bieżący 4/2022
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za IV kwartał 2021 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2021 r.

2022-02-14


Raport bieżący 3/2022
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za IV kwartał 2021 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2021 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za IV kwartał 2021 r.

2022-01-24


Raport bieżący 2/2022
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w grudniu 2021

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2021 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za IV kwartał 2021 r.

2022-01-05


Raport bieżący 1/2022
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Na podstawie §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje stałe daty publikowania raportów okresowych w 2022 roku.

Raporty kwartalne:
1.    Raport kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2021 – 14.02.2022
2.    Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 2021 – 14.02.2022
3.    Raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2022 – 16.05.2022
4.    Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2022 – 16.05.2022
5.    Raport kwartalny jednostkowy za II kwartał 2022 – 16.08.2022
6.    Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2022 – 16.08.2022
7.    Raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2022 – 14.11.2022
8.    Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2022 – 14.11.2022
Raporty roczne:
1.    Raport roczny jednostkowy za 2021 rok – 31.05.2022
2.    Raport roczny skonsolidowany za 2021 rok – 31.05.2022

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportów bieżących.

Dodatkowo Zarząd Spółki podtrzymuje warunki zobowiązania z dnia 16.09.2015 roku (Raport bieżący 42/2015) do przekazywania comiesięcznych danych dotyczących liczby aktywnych kart SIM w grupie kapitałowej Telestrada na koniec miesiąca poprzedniego. Dane dotyczące liczby aktywnych kart SIM przekazywane będą w formie raportu bieżącego do 22 dnia następnego miesiąca.