Raporty okresowe

Raporty kwartalne


Skonsolidowane i jednostkowe raporty kwartalne podane do publicznej wiadomości przez Zarząd Telestrady S.A.

Raporty roczne


Skonsolidowane i jednostkowe raporty roczne podane do publicznej wiadomości przez Zarząd Telestrady S.A.

Raporty półroczne


Skonsolidowane i jednostkowe raporty półroczne podane do publicznej wiadomości przez Zarząd Telestrady S.A.