Raporty kwartalne

Kapitały własne na dzień 31-03-2009: 7 239 534,81 PLN
Przychody netto ze sprzedaży I kwartał 2009: 4 669 695,23 PLN
Przychody netto finansowe I kwartał 2009: 12 105,41 PLN
Zysk netto I kwartał 2009: 338 824,54 PLN

Suma aktywów na dzień 31-12-2008: 8 122 968 PLN
(na dzień 31-12-2007: 6 512 805 PLN)
Kapitały własne na dzień 31-12-2008: 7 138 534 PLN
(na dzień 31-12-2007: 5 591 957 PLN)
Przychody netto ze sprzedaży IV kwartał 2008 : 3 727 011 PLN
(IV kwartał 2007: 1 793 007 PLN)
Zysk netto IV kwartał 2008: 641 534 PLN

Suma aktywów na dzień 30-09-2008: 7 812 968 PLN
(na dzień 30-09-2007: 1 570 731 PLN)
Kapitały własne na dzień 30-09-2008: 6 728 534 PLN
(na dzień 30-09-2007: 998 524 PLN)
Przychody netto ze sprzedaży w okresie 01-07-2008 – 30-09-2008 : 2 126 305 PLN;
(w okresie 01-07-2007-30-09-2007: 1 351 690 PLN)
Zysk netto na dzień 30.09.2008: 456 211 PLN
(na dzień 30.09.2007: 61 400 PLN)

Suma aktywów na dzień 30-09-2008: 1 689 202 PLN
(na dzień 30-09-2007: 1 315 423 PLN)
Kapitały własne na dzień 30-09-2008: 527 714 PLN
(na dzień 30-09-2007: 737 696 PLN)
Przychody netto ze sprzedaży w okresie 01-07-2008 – 30-09-2008 : 1 786 707 PLN
( w okresie 01-07-2007 – 30-09-2007: 1 163 402 PLN)
Zysk netto w okresie 01-07-2008 – 30-09-2008: 138 420 PLN
(w okresie 01-07-2007 – 30-09-2007: 190 584 PLN)

Suma aktywów na dzień 30-06-2008: 7 528 184 PLN
(na dzień 31-12-2007: 7 322 700,10 PLN)
Kapitały własne na dzień 30-06-2008: 6 273 122 PLN
(na dzień 31-12-2007: 1 203 871,45 PLN)
Przychody netto ze sprzedaży w okresie 1.04.2008 – 30.06.2008 : 1 927 133 PLN
Przychody finansowe w okresie 1.04.2008 – 30.06.2008: 207 219 PLN
Zysk netto w okresie 1.04.2008 – 30.06.2008: 350 815 PLN

Suma aktywów na dzień 30-06-2008: 1 439 529 PLN
(na dzień 31-12-2007: 1 176 082 PLN)
Kapitały własne na dzień 30-06-2008: 389 293 PLN
(na dzień 31-12-2007: 933 734 PLN)
Przychody netto ze sprzedaży w okresie 1.04.2008 – 30.06.2008 : 1 749 769 PLN
Przychody finansowe w okresie 1.04.2008 – 30.06.2008: 32 885 PLN
Zysk netto w okresie 1.04.2008 – 30.06.2008: 96 032 PLN

Suma aktywów na dzień 31-03-2008: 6 821 580 PLN
(na dzień 31-12-2007: 6 782 428 PLN)
Kapitały własne na dzień 31-03-2008: 5 849 109 PLN
(na dzień 31-12-2007: 5 587 474 PLN)
Przychody netto ze sprzedaży na dzień 31-03-2008: 1 813 393 PLN
(na dzień 31-03-2007: 904 686 PLN)
Przychody finansowe na dzień 31-03-2008: 5 078 213 PLN
(na dzień 31-03-2007: 413 PLN)
Zysk netto na dzień 31-03-2008: 261 635 PLN
(na dzień 31-03-2007: 68 813 PLN)

Przychody netto ze sprzedaży na dzień 31-03-2008: 1 670 608 PLN
Przychody finansowe na dzień 31-03-2008: 136 698 PLN
Zysk netto na dzień 31-03-2008: 194 874 PLN

suma aktywów na dzień 31.12.2007: 6 512 805 PLN
kapitały własne na dzień 31.12.2007: 5 591 957 PLN
Przychody operacyjne(netto) na dzień 31.12.2007: 1 793 007 PLN
Koszty operacyjne (netto) na dzień 31.12.2007: 1 646 130 PLN
Przychody finansowe (netto): 4 105 873 PLN
Koszty finansowe(netto): 4 005 246 PLN
Zysk brutto: 247 504 PLN
(w 2006: 88 983,15 PLN)