Komunikaty

Komunikaty:

Komunikat w sprawie obniżenia cen za usługi międzynarodowe - obowiązywanie zmian od 15.05.2019
Komunikat w sprawie obniżenia cen za usługi w roamingu w Unii Europejskiej - obowiazywanie zmian od 01.01.2019
Komunikat w sprawie zmian w Prawie Telekomunikacyjnym - obowiazywanie zmian od 12.12.2018
Komunikat w sprawie wprowadzenia nowych przepisów Ochrony Danych Osobowych - 25.04.2018
Kodeks Przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z RODO - 25.05.2018
Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych ze zmianami oznaczonymi na czerwono - obowiązuje od 25.05.2018

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych - obowiązuje od 25.05.2018
Komunikat w sprawie obniżenia cen za usługi w roamingu Międzynarodowym - 16.07.2018
Komunikat w sprawie obniżenia cen za usługi w roamingu w Unii Europejskiej - 01.01.2018 (aktualizacja w związku ze zmianą adresu firmy - 11.01.2018)
Komunikat w sprawie obniżenia cen za usługi w roamingu w Unii Europejskiej - 15.06.2017 do 31.12.2018
Komunikat o zmianie Regulaminu Świadczenia Usługi Stałego Dostępu do Internetu- 1.01.2017
Komunikat w sprawie zmiany cen usług roamingu na terenie Unii Europejskiej-  30.04.2016
Komunikat w sprawie obniżenia cen usług roamingu na terenie Unii Europejskiej  - 1 lipca 2015
Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych -  25 grudnia 2014
Komunikat w sprawie obniżenia cen usług roamingu na terenie Unii Europejskiej
Komunikat w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej
Komunikat w sprawie możliwości wyboru usług roamingu międzynarodowego świadczonych przez alternatywnych dostawców usług roamingu międzynarodowego - więcej na ten temat znajdziesz poniżej.


Na podstawie art. 4 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz. U. UE. L. z 2012 r. nr 172 poz. 10) Abonentom korzystającym z roamingu przysługuje w każdej chwili prawo wyboru i zmiany Dostawcy, który świadczy usługi Roamingu Regulowanego.

INFORMACJA O WARUNKACH REALIZACJI UPRAWNIEŃ ABONENTÓW ZWIĄZANYCH ZE ZMIANĄ DOSTAWCY ROAMINGU MIĘDZYNARODOWEGO NA TERENIE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Lista alternatywnych dostawców usług roamingu międzynarodowego