Raporty roczne

Raport Roczny Skonsolidowany 2019

Raport Roczny Skonsolidowany Telestrada S.A. za 2019 rok


Raport Roczny Jednostkowy 2019

Raport Roczny Jednostkowy Telestrada S.A. za 2019 rok


Raport Roczny Skonsolidowany 2018

Raport Roczny Skonsolidowany Telestrada S.A. za 2018 rok


Raport Roczny Jednostkowy 2018

Raport Roczny Jednostkowy Telestrada S.A. za 2018 rok


Raport Roczny Skonsolidowany 2017

Raport Roczny Skonsolidowany Telestrada S.A. za 2017 rok


Raport Roczny Jednostkowy 2017

Raport Roczny Jednostkowy Telestrada S.A. za 2017 rok


Raport roczny skonsolidowany 2016

Raport roczny skonsolidowany 2016


Raport roczny jednostkowy 2016

Raport roczny jednostkowy 2016


Raport roczny skonsolidowany 2015
Raport roczny skonsolidowany 2015


Raport roczny jednostkowy 2015
Raport roczny jednostkowy 2015


Raport roczny skonsolidowany 2014
Raport roczny skonsolidowany 2014


Raport roczny jednostkowy 2014
Raport roczny jednostkowy 2014


Raport roczny skonsolidowany 2013
Raport roczny skonsolidowany 2013


Raport roczny jednostkowy 2013
Raport roczny jednostkowy 2013


Raport roczny skonsolidowany 2012
Raport roczny skonsolidowany 2012


Raport roczny jednostkowy 2012
Raport roczny jednostkowy 2012


Raport roczny skonsolidowany 2011
Raport roczny skonsolidowany 2011


Raport roczny jednostkowy 2011
Raport roczny jednostkowy 2011


Raport roczny skonsolidowany 2010
Raport roczny skonsolidowany 2010


Raport roczny jednostkowy 2010
Raport roczny jednostkowy 2010


Raport roczny skonsolidowany 2009
Pismo Prezesa Zarządu
Wybrane Dane Finansowe
Wprowadzenie do Sprawozdania Informacje Dodatkowe
Roczne Sprawozdanie Finansowe
Sprawozdanie z Działalności Spółki
Oświadczenie Zarządu do Sprawozdania Finansowego
Oświadczenie Zarządu dot. Wyboru Biegłych Rewidentów
Opinia Biegłego Rewidenta


Raport roczny 2009
Pismo Prezesa Zarządu
Wybrane Dane Finansowe
Wprowadzenie do Sprawozdania Informacje Dodatkowe
Roczne Sprawozdanie Finansowe
Sprawozdanie z Działalności Spółki
Oświadczenie Zarządu do Sprawozdania Finansowego
Oświadczenie Zarządu dot. Wyboru Biegłych Rewidentów
Opinia
Informacja dotycząca stosowania Ładu Korporacyjnego


Raport roczny skonsolidowany 2008
Pismo Prezesa Zarządu
Wybrane Dane Finansowe
Roczne Sprawozdanie Finansowe
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki
Oświadczenie Zarządu do Sprawozdania Finansowego
Oświadczenie Zarządu dot. Wyboru Biegłych Rewidentów
Opinia i Raport Biegłego Rewidenta


Raport roczny 2008
Pismo Prezesa Zarządu
Wybrane Dane Finansowe
Roczne Sprawozdanie Finansowe
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki
Oświadczenie Zarządu do Sprawozdania Finansowego
Oświadczenie Zarządu dot. Wyboru Biegłych Rewidentów
Opinia i Raport Biegłego Rewidenta


Raport Roczny 2007
Pismo Prezesa Zarządu 2007
Wybrane Dane Finansowe 2007
Roczne Sprawozdanie Finansowe 2007
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki 2007
Oświadczenie Zarządu do Sprawozdania Finansowego 2007
Oświadczenie Zarządu dot. Wyboru Biegłych Rewidentów
Opinia i Raport Biegłego Rewidenta 2007