Raporty 2017

2017-11-27


Raport Bieżący 49/2017
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu listopadzie 2017

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za listopad 2017 (w sztukach).

Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. XI 2017: 69 853.

2017-11-24


Raport Bieżący 48/2017
Zawiadomienie o zejściu poniżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A.

Zarząd spółki Telestrada S.A. podaje do publicznej informacji treść zawiadomienia otrzymanego 24.11.2017 r. od Akcjonariusza dotyczącego zejścia poniżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

2017-11-22


Raport Bieżący 47/2017
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu październiku 2017

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za październik 2017 (w sztukach).

Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. X 2017: 71 925.

2017-11-14


Raport Bieżący 46/2017
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za III kwartał 2017 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

2017-11-14


Raport Bieżący 45/2017
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za III kwartał 2017 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za III kwartał 2017 r.

2017-10-23


Raport Bieżący 44/2017
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu wrześniu 2017

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za wrzesień 2017 (w sztukach).

Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. IX 2017: 71 556.

2017-09-22


Raport Bieżący 43/2017
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu sierpniu 2017

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za sierpień 2017 (w sztukach).

Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. VIII 2017: 71 112.

2017-08-22


Raport Bieżący 42/2017
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu lipcu 2017

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za lipiec 2017 (w sztukach).

Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. VII 2017: 71 348.

2017-08-14


Raport Bieżący 41/2017
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za II kwartał 2017 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2017 r.

2017-08-14


Raport Bieżący 40/2017
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za II kwartał 2017 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2017 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za II kwartał 2017 r.

2017-07-28


Raport Bieżący 39/2017
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu czerwcu 2017

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za czerwiec 2017 (w sztukach).

Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. VI 2017: 70 874.

2017-07-14


Raport Bieżący 38/2017
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w dniu 14.07.2017 r. otrzymał od Członka Rady Nadzorczej – Pana Szymona Bula rezygnację z członkostwa z dniem 14 lipca 2017.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

2017-07-04


Raport Bieżący 37/2017
Odwołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w dniu 03.07.2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telestrada S.A. podjęło Uchwałę nr 19 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Grzegorza Dymka.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

2017-07-04


Raport Bieżący 36/2017
Informacje związane z podjęciem przez WZA uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, iż w dniu 03.07.2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telestrada S.A. podjęło Uchwałę nr 18 w sprawie podziału zysku Telestrada S.A. za rok obrotowy 1 stycznia – 31 grudnia 2016 r., w której postanowiono o wypłacie dywidendy w wysokości 4 526 622 PLN. Z prawa do wypłaty dywidendy wyłączone zostały akcje własne Spółki (tj 99 992 akcje). Prawo do dywidendy przysługuje 3 017 748 akcjom. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję objętą dywidendą wynosi 1,5 PLN. Data ustalenia prawa do dywidendy przypada na 18 sierpnia 2017 r., zaś data wypłaty dywidendy na 15 grudnia 2017 r.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

2017-07-04


Raport Bieżący 35/2017
Informacja o uchwałach objętych porządkiem obrad, a nie podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telestrada S.A. w dniu 03.07.2017 r.

Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że ZWZA Telestrada S.A. w dniu 3.07.2017, w związku z brakiem kandydatur, nie podjęło uchwały w sprawie Powołania Członków Rady Nadzorczej, która była objęta porządkiem obrad i przedstawiona jako Uchwała nr 20 w Projekcie uchwał na ZWZA publikowanym Raportem Bieżącym nr 28/2017.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 7a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

2017-07-04


Raport Bieżący 34/2017
Uchwały podjęte na ZWZA Telestrada S.A. w dniu 03.07.2017 r.

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o uchwałach podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Telestrada S.A. w dniu 03.07.2017 r.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

2017-07-04


Raport Bieżący 33/2017
Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na WZA w dniu 03.07.2017 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na WZA w dniu 03.07.2017 r.:

CATHETEL LIMITED – 1 956 429 głosów stanowiących 51,24% ogółu głosów i 90,64% głosów na WZA,
GRUMIUM LIMITED – 150 985 głosów stanowiących 3,95% ogółu głosów i 6,99% głosów na WZA.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2017-06-22


Raport Bieżący 32/2017
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu maju 2017

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za maj 2017 (w sztukach).

Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. V 2017: 69 914.

2017-06-09


Raport Bieżący 31/2017
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 9 czerwca 2017 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, Spółki Grumium Limited, zawiadomienie o zbyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1 z 12.06.2014) [rozporządzenie MAR].

2017-06-06


Raport Bieżący 30/2017
Informacja o wcześniejszej spłacie kredytu inwestycyjnego

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w dniu 6 czerwca 2017 roku Spółka dokonała wcześniejszej spłaty kredytu inwestycyjnego, udzielonego przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą w Warszawie, o zawarciu którego informowała w Raporcie Bieżącym 29/2014 z dnia 2014-07-28 (Zawiadomienie o zawarciu umowy o kredyt inwestycyjny). Wpłata nastąpiła w kwocie 1.500.000 zł. Tym samym kredyt inwestycyjny został spłacony w całości.

2017-06-06


Raport Bieżący 29/2017
Korekta Raportu Bieżącego 28/2017 z dnia 2017-06-05 "Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy"

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości dodatkowy załącznik do Raportu Bieżącego 28/2017 z dnia 2017-06-05 tj. „Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 3 lipca 2017”.

2017-06-05


Raport Bieżący 28/2017
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść “Ogłoszenia Zarządu Telestrada S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia” zwołanego na dzień 3 lipca 2017 roku na godzinę 12:00 w Warszawie przy ul. Murmańskiej 25.

2017-05-31


Raport Bieżący 27/2017
Raport Roczny Skonsolidowany Telestrada S.A. za 2016 rok

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny za 2016 rok.

2017-05-31


Raport Bieżący 26/2017
Raport Roczny Jednostkowy Telestrada S.A. za 2016 rok

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za 2016 rok. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu rocznego skonsolidowanego za 2016 rok.

2017-05-30


Raport Bieżący 25/2017
Informacja o zmianie daty publikacji Jednostkowego i Skonsolidowanego Raportu Rocznego Telestrada S.A.

W związku ze zmianami przepisów  Regulaminu ASO w zakresie zasad publikacji raportów okresowych Zarząd Spółki niniejszym informuje, że Raporty Roczne Telestrada S.A. Jednostkowy i Skonsolidowany zostaną opublikowane w dniu 31.05.2017 zgodnie z §6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

2017-05-26


Raport Bieżący 24/2017
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 25 maja 2017 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, Spółki Grumium Limited, zawiadomienie o zbyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1 z 12.06.2014) [rozporządzenie MAR].

2017-05-22


Raport Bieżący 23/2017
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu kwietniu 2017

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za kwiecień 2017 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. IV 2017: 69 015.

2017-05-15


Raport Bieżący 22/2017
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za I kwartał 2017 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r.

2017-05-15


Raport Bieżący 21/2017
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za I kwartał 2017 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2017 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za I kwartał 2017 r.

2017-04-24


Raport Bieżący 20/2017
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu marcu 2017

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za marzec 2017 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. III 2017: 67 908.

2017-03-30


Raport Bieżący 19/2017
Informacja o wcześniejszej spłacie części kredytu inwestycyjnego

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w dniu 30 marca 2017 roku Spółka dokonała wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu inwestycyjnego, udzielonego przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą w Warszawie, o zawarciu którego informowała w Raporcie Bieżącym 29/2014 z dnia 2014-07-28 (Zawiadomienie o zawarciu umowy o kredyt inwestycyjny). Tym samym zadłużenie Spółki zmniejszyło się z 4.000.000 zł do 1.500.000 zł.

2017-03-22


Raport Bieżący 18/2017
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu lutym 2017

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za luty 2017 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. II 2017: 66 325.

2017-03-20


Raport Bieżący 17/2017
Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego

Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał umowę ze spółką Kancelaria Biegłego Rewidenta – Anna Kuza i Wspólnicy sp.k. z siedzibą przy ul. Batorego 4/6, 31-135 Kraków, wpisaną do KRS 0000427758 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy oraz na listę podmiotów uprawnionych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 3804 na badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016.

Wyboru spółki Kancelaria Biegłego Rewidenta – Anna Kuza i Wspólnicy sp.k. jako audytora upoważnionego do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. dokonała na mocy uchwał nr 2 oraz 3 w dniu 9 marca 2017 r. Rada Nadzorcza Telestrada S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2017-03-10


Raport Bieżący 16/2017
Zawiadomienie o uzyskaniu zgody RN Telestrada S.A. na zbycie udziału w nieruchomości oraz zobowiązaniu do zabezpieczenie interesów Telestrada S.A.

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w dniu 9 marca 2017 roku uzyskał zgodę Rady Nadzorczej na zbycie udziału 500 m2 w prawie użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 7932 m2 zlokalizowanego przy Al. Krakowskiej 22A w Warszawie, o którego nabyciu Spółka informowała Raportem Bieżącym 21/2016 z dnia 2016/04/19 za kwotę nie mniejszą niż 300.000 zł + VAT (trzysta tysięcy złotych netto + VAT). Jednocześnie Zarząd informuje, iż został zobowiązany przez Radę Nadzorczą do zabezpieczenia interesów Telestrada S.A. po zbyciu w.w. udziału poprzez uzyskanie prawa pierwokupu w wydzielonej części Nieruchomości gruntowej.

2017-03-02


Raport Bieżący 15/2017
Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A.

Zarząd spółki Telestrada S.A. podaje do publicznej informacji treść zawiadomienia otrzymanego 02-03-2017 od Akcjonariusza, dotyczącego przekroczenia 5% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

2017-02-27


Raport Bieżący 14/2017
Zawiadomienie o zejściu poniżej 15% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A.

Zarząd spółki Telestrada S.A. podaje do publicznej informacji treść zawiadomienia otrzymanego 27.02.2017 r. od Akcjonariusza, spółki Rymaszewski Asset Ltd., dotyczącego zejścia poniżej 15% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

2017-02-24


Raport Bieżący 13/2017
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 23 lutego 2017 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, Spółki Rymaszewski Asset ltd, zawiadomienie o zbyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1 z 12.06.2014) [rozporządzenie MAR].

2017-02-22


Raport Bieżący 12/2017
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu styczniu 2017

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za styczeń 2017 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. I 2017: 65 089.

2017-02-20


Raport Bieżący 11/2017
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 20 lutego 2017 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, Spółki Rymaszewski Asset ltd, zawiadomienie o zbyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1 z 12.06.2014) [rozporządzenie MAR].

2017-02-20


Raport Bieżący 10/2017
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 17 lutego 2017 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, Spółki Rymaszewski Asset ltd, zawiadomienie o zbyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1 z 12.06.2014) [rozporządzenie MAR].

2017-02-17


Raport Bieżący 09/2017
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 16 lutego 2017 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, Spółki Rymaszewski Asset ltd, zawiadomienie o zbyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1 z 12.06.2014) [rozporządzenie MAR].

2017-02-14


Raport Bieżący 08/2017 Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za IV kwartał 2016 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2016 r.

2017-02-14


Raport Bieżący 07/2017
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za IV kwartał 2016 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2016 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za IV kwartał 2016 r.

2017-01-23


Raport Bieżący 06/2017
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu grudniu 2016

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za grudzień 2016 (w sztukach).

Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. XII 2016: 64 280.

2017-01-13


Raport Bieżący 05/2017
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 13 stycznia 2017 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, firmy Rymaszewski Asset Ltd zawiadomienie o nabyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1 z 12.06.2014) [rozporządzenie MAR].

2017-01-13


Raport Bieżący 04/2017
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 13 stycznia 2017 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, Pani Katarzyny Rybak, zawiadomienie o zbyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1 z 12.06.2014) [rozporządzenie MAR].

2017-01-13


Raport Bieżący 03/2017
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 13 stycznia 2017 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, Pani Katarzyny Rybak, zawiadomienie o zbyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1 z 12.06.2014) [rozporządzenie MAR].

2017-01-13


Raport Bieżący 02/2017
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 13 stycznia 2017 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, firmy Rymaszewski Asset LTD zawiadomienie o nabyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1 z 12.06.2014) [rozporządzenie MAR].

2017-01-02


Raport Bieżący 01/2017
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Na podstawie §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje stałe daty publikowania raportów okresowych w 2017 roku.

Raporty kwartalne:
1.    Raport kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2016 – 14.02.2017
2.    Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 2016 – 14.02.2017
3.    Raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2017 – 15.05.2017
4.    Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2017 – 15.05.2017
5.    Raport kwartalny jednostkowy za II kwartał 2017 – 14.08.2017
6.    Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2017 – 14.08.2017
7.    Raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2017 – 14.11.2017
8.    Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2017 – 14.11.2017

Raporty roczne:
1.    Raport roczny jednostkowy za 2016 rok – 02.06.2017
2.    Raport roczny skonsolidowany za 2016 rok – 02.06.2017

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportów bieżących.

Dodatkowo Zarząd Spółki podtrzymuje warunki zobowiązania z dnia 16.09.2015 roku do przekazywania comiesięcznych danych dotyczących liczby aktywnych kart SIM w grupie kapitałowej Telestrada na koniec miesiąca poprzedniego. Dane dotyczące liczby aktywnych kart SIM przekazywane będą w formie raportu bieżącego do 22 dnia następnego miesiąca.