Raporty 2016

2016-12-22


Raport Bieżący 56/2016
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu listopadzie 2016

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za listopad 2016 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. XI 2016: 62 879.

2016-11-22


Raport Bieżący 55/2016
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu październiku 2016

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za październik 2016 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. X 2016: 61 861.

2016-11-14


Raport Bieżący 54/2016
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za III kwartał 2016 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r.

2016-11-14


Raport Bieżący 53/2016
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za III kwartał 2016 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2016 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za III kwartał 2016 r.

2016-11-08


Raport Bieżący 52/2016
Informacja o wcześniejszej spłacie części kredytu inwestycyjnego

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w dniu 8 listopada 2016 roku Spółka dokonała wcześniej-szej, częściowej spłaty kredytu inwestycyjnego, udzielonego przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą w Warszawie, o zawarciu którego informowała w Raporcie Bieżącym 29/2014 z dnia 2014-07-28 (Zawiadomienie o zawarciu umowy o kredyt inwestycyjny). Tym samym zadłużenie Spółki zmniejszyło się z 6.400.000 zł do 4.000.000 zł.

Zarząd Spółki uznał powyższą informację za istotną, ponieważ zmniejszenie zadłużenia spowoduje zmniejszenie naliczanych odsetek, co znacząco obniży koszt kredytu.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

2016-10-25


Raport Bieżący 51/2016
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu wrześniu 2016

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za wrzesień 2016 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. IX 2016: 60 486.

2016-10-25


Raport Bieżący 50/2016
Korekta Raportu bieżącego 49/2016 Informacja o zmianach w Radzie Nadzorczej Spółki

Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że w Raporcie bieżącym 49/2016 błędnie wskazano jako Sekretarza Rady Nadzorczej Pana Witolda Zbicińskiego. W rzeczywistości Rada Nadzorcza wybrała ze swego grona Sekretarza Rady Nadzorczej w osobie Pana Szymona Bula.

Dodatkowo Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy Pana Bula (Członek Rady Nadzorczej):
Wykształcenie: wyższe (Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Zarządzanie Zasobami ludzkimi).
Doświadczenie zawodowe:
2004 – 2010 TELE24 sp. z o.o Prezes zarządu – Alternatywny operator telekomunikacyjny, Warszawa;
2008 – nadal Telemedycyna Polska S.A., Katowice – do 2015r. Wiceprezes Zarządu; od 2015 Członek Rady Nadzorczej do dnia 10.08.2016r. W okresie od 8.06.2016 do 10.08.2016 oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu;
2009 – nadal Fundacja Pomocy Dzieciom „Pomagamy z uśmiechem” – Prezes zarządu, Katowice;
2010 – nadal Proftec Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, Katowice;
2010 – nadal Grumium Ltd. – Dyrektor Zarządzający, Cypr;
2011 – nadal VIVASTO S.A. – do 2015r. Członek Rady Nadzorczej, obecnie Prezes Zarządu, Katowice;
2013 – nadal Geo-Term Polska S.A. – Członek Rady Nadzorczej, Oświęcim.

Poza Emitentem pan Szymon Bula nie prowadzi działalności o istotnym dla Emitenta znaczeniu. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” oraz § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Dokument informacyjny”.

2016-09-27


Raport Bieżący 49/2016
Informacja o zmianach w Radzie Nadzorczej Spółki

Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 28 września 2016 r. ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji w składzie:
– Lichota Alfred,
– Lichota Krzysztof,
– Gałkowski Lech,
– Zbiciński Witold,
– Dymek Grzegorz,
– Rymaszewski Ireneusz,
– Bula Szymon.

Rada Nadzorcza wybrała ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Ireneusza Rymaszewskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Lecha Gałkowskiego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w osobie Pana Witolda Zbicińskiego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2016-09-27


Raport Bieżący 48/2016
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu sierpniu 2016

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za sierpień 2016 (w sztukach).

Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. VIII 2016: 58 778.

2016-09-19


Raport Bieżący 47/2016
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 19 września 2016 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, firmy Spencer Sp. z o.o. zawiadomienie o zbyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1 z 12.06.2014) [rozporządzenie MAR].

2016-09-07


Raport Bieżący 46/2016
Korekta Raportu Bieżącego 44/2016 z dnia 2016-09-05

Zarząd Telestrada S.A. informuje, iż dnia 6 września 2016 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, firmy Spencer Sp. z o.o. poprawione na zgodne z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia MAR zawiadomienie o zbyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

O samej transakcji Spółka informowała Raportem Bieżącym nr 44/2016 w dniu 2016-09-05.
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1 z 12.06.2014) [rozporządzenie MAR].

2016-09-06


Raport Bieżący 45/2016
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 6 września 2016 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, firmy Cathetel Ltd. zawiadomienie o nabyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.                                                                                  
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1 z 12.06.2014) [rozporządzenie MAR].

2016-09-05


Raport Bieżący 44/2016
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 5 września 2016 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, firmy Spencer Sp. z o.o. zawiadomienie o zbyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1 z 12.06.2014) [rozporządzenie MAR].

2016-08-22


Raport Bieżący 43/2016
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu lipcu 2016

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za lipiec 2016 (w sztukach).

Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. VII 2016: 57 770.

2016-08-16


Raport Bieżący 42/2016
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za II kwartał 2016 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2016 r.

2016-08-16


Raport Bieżący 41/2016
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za II kwartał 2016 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2016 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za II kwartał 2016 r.

2016-07-29


Raport Bieżący 40/2016
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust 3 Rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 28 lipca 2016 r. Telestrada S.A. otrzymała zawiadomienie od osoby zależnej od Prezesa Zarządu, Pana Jacka Lichoty, firmy Cathetel Ltd. w sprawie nabycia akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

2016-07-28


Raport Bieżący 39/2016
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza, Spółki Cathetel Ltd., zależnej od Prezesa Zarządu Telestrada S.A., Pana Jacka Lichota:

„Na podstawie Art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamiam o nabyciu 2500 akcji w Spółce Telestrada S.A. w wyniku dokonania transakcji w obrocie giełdowym.

1. Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: podmiot zależny od Prezesa Zarządu.

2. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: akcje na okaziciela Telestrada S.A. – 2500 sztuk.

3. Data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa 28 lipca 2016 r.

4. Opis transakcji: nabycie akcji nastąpiło w wyniku transakcji na rynku regulowanym.

5. Stan posiadania akcji przed transakcją: na dzień 7 kwietnia 2016 spółka posiada 1.253.871 akcji co stanowiło 40,2% w kapitale oraz 51,2% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A.

6. Stan posiadania po transakcji: na dzień 28 lipca 2016 r. spółka posiada 1.256.371 akcji co stanowi 40,29% w kapitale oraz 51,24% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A.

Informuję, że w przeciągu najbliższych 12 miesięcy nie wykluczam zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia posiadanego pakietu akcji.”

2016-07-22


Raport Bieżący 38/2016
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu czerwcu 2016

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za czerwiec 2016 (w sztukach).

Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. VI 2016: 56 327.

2016-07-04


Raport Bieżący 37/2016
Informacje związane z podjęciem przez WZA uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, iż w dniu 30.06.2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telestrada S.A. podjęło Uchwałę nr 17 w sprawie podziału zysku Telestrada S.A. za rok obrotowy 1 stycznia – 31 grudnia 2015 r., w której postanowiono o wypłacie dywidendy w wysokości 4 526 622 PLN. Z prawa do wypłaty dywidendy wyłączone zostały akcje własne Spółki (tj 99 992 akcje). Prawo do dywidendy przysługuje 3 017 748 akcjom. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję objętą dywidendą wynosi 1,5 PLN. Data ustalenia prawa do dywidendy przypada na na 18 sierpnia 2016 r., zaś data wypłaty dywidendy na 15 grudnia 2016 r.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2016-07-01


Raport Bieżący 36/2016
Uchwały podjęte na WZA Telestrada S.A. w dniu 30.06.2016 r.

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o uchwałach podjętych na Walnym Zgromadzeniu Telestrada S.A. w dniu 30.06.2016 r.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2016-07-01


Raport Bieżący 35/2016
Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na WZA w dniu 30.06.2016 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na WZA w dniu 30.06.2016 r.:

CATHETEL LIMITED – 1 953 871 głosów stanowiących 51,18% ogółu głosów i 84,70% głosów na WZA,

GRUMIUM LIMITED – 189 380 głosów stanowiących 4,96% ogółu głosów i 8,21% głosów na WZA.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2016-06-22


Raport Bieżący 34/2016
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu maju 2016

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za maj 2016 (w sztukach).

Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. V 2016: 54 633.

2016-06-16


Raport Bieżący 33/2016
Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osoby zależne od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza:

„Podstawa prawna, przyczyna przekazania informacji.

Art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538).

Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem.

Członek Rady Nadzorczej

Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia.

Zawiadamiam o zbyciu przez spółkę zależną od mojej osoby Spencer sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Wojewódzkiej 21, 40-065 Katowice, wpisanej do KRS pod numerem 0000424835, 2400 akcji zwykłych na okaziciela spółki Telestrada S.A. (spółka notowana na NewConnect). Zbycie akcji nastąpiło w obrocie publicznym na rynku NewConnect w dniach 6 i 10 czerwca 2016 i miało następujący przebieg:

– sprzedaż 400 akcji w cenie 13,75 zł za akcję w dniu 6 czerwca 2016

– sprzedaż 2000 akcji w cenie 13,45 zł za akcję w dniu 10 czerwca 2016.

Sumaryczna wartość powyższych transakcji przekroczyła w dniu 10 czerwca 2016 wartość 5000 euro.

Spółka Spencer sp. z o.o. w Katowicach, ul. Wojewódzka 21, 40-026 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424835, jest osobą blisko ze mną związana w rozumieniu art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538).

Data i miejsce sporządzenia informacji.

14 czerwca 2016 r. Katowice

Stan posiadania akcji przed transakcją.

32865 sztuk akcji

Stan posiadania akcji po transakcji.

30465 sztuk akcji.

Akcjonariusz nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

2016-06-15


Raport Bieżący 32/2016
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w Spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w Spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:

„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzenia ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd., którego jestem założycielem i dyrektorem w dniu 10.06.2016 r. na sesji rynku regulowanego New Connect nabył 4 393 akcji spółki po cenie 13,45 zł za akcję.

Sumaryczna wartość powyższej transakcji zakupu akcji przekroczyła w dniu 10.06.2016 r. wartość 5 000 euro.

W wyniku dokonanej transakcji Rymaszewski Asset Ltd. posiada 621 005 akcji Telestrady S.A. co stanowi 19,9% w kapitale zakładowym oraz 16,3% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.

Przed transakcją nabycia akcji Rymaszewski Asset Ltd. posiadał 616 612 akcji Telestrady S.A. co stanowiło 19,8% w kapitale zakładowym oraz 16,2% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.”

2016-06-08


Raport Bieżący 31/2016
Korekta Raportu Bieżącego 30/2016 z dnia 2016-06-03 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy”

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości dodatkowy załącznik do Raportu Bieżącego 30/2016 z dnia 2016-06-03 tj. „Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2016”.

2016-06-03


Raport Bieżący 30/2016
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść “Ogłoszenia Zarządu Telestrada S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia” zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku na godzinę 12:00 w Warszawie przy ul. Murmańskiej 25.

2016-06-03


Raport Bieżący 29/2016
Raport Roczny Skonsolidowany Telestrada S.A. za 2015 rok

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny za 2015 rok

2016-06-03


Raport Bieżący 28/2016
Raport Roczny Jednostkowy Telestrada S.A. za 2015 rok

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za 2015 rok. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu rocznego skonsolidowanego za 2015 rok.

2016-06-02


Raport Bieżący 27/2016
Zawiadomienie o zawarciu umowy kupna/sprzedaży udziałów w spółce Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o.

Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że kontynuując proces porządkowania grupy kapitałowej na część detaliczną, w skład której weszły Telestrada S.A. połączona Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 30.03.2016 r. (sygn. WA.XIII NS-REJ.KRS/009872/15/515) z Wydziałem Sprzedaży Detalicznej Niezależnego Operatora Międzystrefowego Sp. z o.o. (wydzielona część przedsiębiorstwa) oraz na część hurtową, w skład której weszły spółki Infotel Service Sp. z o.o. oraz Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. (Centrum Sprzedaży Hurtowej funkcjonujące samodzielnie po wydzieleniu ze spółki Wydziału Sprzedaży Detalicznej) w dniu 30.05.2016 r. podpisał umowę sprzedaży 100% udziałów NOM Sp. z o.o. spółce Infotel Service Sp. z o.o. Transakcja ma na celu skupienie działalności hurtowej grupy kapitałowej w jednym pionie podległym spółce Infotel Service Sp. z o.o. Jednocześnie zarząd Telestrada S.A. informuje, iż zobowiązał zarząd Infotel Service Sp. z o.o. do podjęcia działań skutkujących połączeniem NOM Sp. z o.o. i Infotel Service Sp. z o.o. tak, by grupa kapitałowa posiadała uporządkowaną strukturę składającą się z dwóch spółek, tj. Telestrada S.A. oferującej usługi detaliczne oraz Infotel Service Sp. z o.o. oferującej usługi hurtowe.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2016-05-23


Raport Bieżący 26/2016
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu kwietniu 2016

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za kwiecień 2016 (w sztukach).

Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. IV 2016: 52 608.

2016-05-16


Raport Bieżący 25/2016
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za I kwartał 2016 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r.

2016-05-16


Raport Bieżący 24/2016
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za I kwartał 2016 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2016 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za I kwartał 2016 r.

2016-04-25


Raport Bieżący 23/2016
Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w Spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki Telestrada S.A. zawiadamia o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w Spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:

„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A.na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzenia ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem w dniu 20.04.2016r. na sesji rynku regulowanego New Connect, sprzedał 5 502 akcji spółki po cenie 15,30 zł za akcję.

Powyższa transakcja sprzedaży akcji przekroczyła w dniu 20.04.2016r. wartość 5 000 euro.

W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. posiada 616 612 akcji Telestrady S.A. co stanowi 19,7% w kapitale zakładowym oraz 16,2% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.

Przed transakcjami sprzedaży akcji Rymaszewski Asset Ltd. posiadał 622 114 akcji Telestrady S.A. co stanowiło 19,9% w kapitale zakładowym oraz 16,3% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.

Rymaszewski Asset Ltd, informuje, że w najbliższym czasie możliwe jest zarówno nabywanie jak i zbywanie akcji spółki Telestrada S.A.”.

2016-04-25


Raport Bieżący 22/2016
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu marcu 2016

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za marzec 2016 (w sztukach).

Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. III 2016: 50 287.

2016-04-19


Raport Bieżący 21/2016
Zawiadomienie o nabyciu aktywów o istotnej wartości dla Telestrada S.A.

Zarząd Spółki Telestrada S.A., zgodnie z zapisami par 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu informuje o nabyciu prawa użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 7932 m2 oraz posadowionych na nim budynków zlokalizowanych przy Al. Krakowskiej 22A w Warszawie za kwotę 4,8 mln PLN. Około połowy nieruchomości przeznaczona zostanie pod budowę siedziby firmy z opcją rozwoju usług inteligentnych, kolokacyjnych i hostingowych a także z możliwością wynajmu biur dla podmiotów zewnętrznych. Druga połowa nieruchomości może zostać odsprzedana lub wykorzystana na cele rozwojowe, których na dzień dzisiejszy Zarząd nie precyzuje. Transakcja ma istotny wpływ na sytuację finansową firmy – krótkoterminowo ze względu na kwotę transakcji, długoterminowo ze względu na stworzenie nowych możliwości rozwojowych, oszczędności w kosztach wynajmu, dywersyfikacji przychodów i możliwych dodatnich przepływów pieniężnych z tytułu wynajmu.

2016-04-11


Raport Bieżący 20/2016
Zawiadomienie o rejestracji przejęcia części majątku NOM Sp. z o.o. w wyniku podziału przez Telestrada S.A.

Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia, że w dniu 11.04.2016 r. otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisaniu przejęcia części majątku innej spółki w wyniku podziału przez wydzielenie spółki Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS: 0000037701, NIP: 5222499304, REGON: 016144212 (Spółka Dzielona) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, poprzez przeniesienie na spółkę Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie, (Spółka Przejmująca) części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: „Uchwała”), na zasadach określonych w Planie Podziału z dnia 30 września 2015 r. przyjętego przez zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Dzielonej w tym samym dniu i ogłoszonego zgodnie z art. 535 § 3 KSH poprzez udostępnienie go do publicznej wiadomości w drodze publikacji na stronach internetowych każdej ze spółek. Uchwała o podziale Niezależnego Operatora Międzystrefowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została podjęta w dniu 26 lutego 2016 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telestrada S.A.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2016-04-08


Raport Bieżący 19/2016
Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Cathetel Ltd., zależnej od Prezesa Zarządu Telestrada S.A., Pana Jacka Lichota:

„Na podstawie Art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamiam o zbyciu 50000 akcji w Spółce Telestrada S.A. w wyniku dokonania transakcji w obrocie pozagiełdowym.

1. Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: podmiot zależny od Prezesa Zarządu

2. Wskazanie nstrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: akcje na okaziciela Telestrada S.A. – 50000 sztuk

3. Data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa 7 kwietnia 2015 r.

4. Opis transakcji: zbycie akcji nastąpiło w wyniku transakcji poza rynkiem regulowanym. Transakcja ma charakter transakcji od transakcji kupna z opcją odkupienia sprzedanego pakietu akcji przez sprzedawcę w przeciągu 1 roku od jej zawarcia raportowanej dnia 3 kwietnia 2015 r.

5. Stan posiadania przed transakcją: na dzień 31 marca 2016 r. spółka posiadała 1.303.871 akcji co stanowiło 41,8% w kapitale oraz 52,5% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A.

6. Stan posiadania akcji po transakcji: na dzień 7 kwietnia 2016 spółka posiada 1.253.871 akcji co stanowi 40,2% w kapitale oraz 51,2% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A.

7. Informuję, że w przeciągu najbliższych 12 miesięcy nie wykluczam zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia posiadanego pakietu akcji.”

2016-04-08


Raport Bieżący 18/2016
Zawiadomienie o zbyciu i nabyciu akcji przez osoby zależne od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu i zbyciu akcji przez osoby zależne od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza:

“Podstawa prawna, przyczyna przekazania informacji.

Art. 160 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538).

Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem.

Członek Rady Nadzorczej

Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia.

Zawiadamiam o zbyciu przez spółkę zależną od mojej osoby Adrenaline Holdings Limited z siedzibą przy ulicy Agiou Pavlou 15, Ledra House, Agios Andreas, 1105, Nikozja, Cypr, wpisanej do rejestru Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki pod numerem HE 286640, 32865 akcji zwykłych na okaziciela spółki Telestrada S.A. (spółka notowana na NewConnect). Zbycie akcji nastąpiło w wyniku wniesienia przez Adrenaline Holdings Linited wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym spółki SPENCER sp. z o.o. w Katowicach.

Jednocześnie zawiadamiam o nabyciu przez spółkę zależną od mojej osoby Spencer sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Wojewódzkiej 21, 40-026 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424835, 32865 akcji zwykłych na okaziciela spółki Telestrada S.A. (spółka notowana na NewConnect). Nabycie akcji nastąpiło w wyniku wniesienia przez Adrenaline Holdings Limited wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym spółki SPENCER sp. z o.o. w Katowicach.

Spółka Adrenaline Holdings Limited z siedzibą przy ulicy Agiou Pavlou 15, Ledra House, Agios Andreas, 1105, Nikozja, Cypr, wpisana do rejestru Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystki pod numerem HE 286640, jest osobą blisko ze mną związaną w rozumieniu art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538).

Spółka SPENCER sp. z o.o. w Katowicach, ul. Wojewódzka 21, 40-026 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424835, jest osobą blisko ze mną związaną w rozumieniu art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538).

Data transakcji.

4 kwietnia 2016 r.

Cena i wolumen transakcji.

11,40 zł – wartość jednej akcji.

Data i miejsce sporządzenia informacji.

7 kwietnia 2016 r. Katowice

Stan posiadania akcji przed transakcją.

Adrenaline Holdings Limited 32865 sztuk akcji

Spencer sp. z o.o. 0 sztuk akcji

Stan posiadania akcji po transakcji.

Adrenaline Holdings Limited 0 sztuk akcji

Spencer sp. z o.o. 32865 sztuk akcji”.

Akcjonariusz nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

2016-04-05


Raport Bieżący 17/2016
Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w Spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki Telestrada S.A. zawiadamia o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w Spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:

„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A.na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzenia ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem w dniu 01.04.2016r. na sesji rynku regulowanego New Connect, sprzedał 14 000 akcji spółki po cenie 15,10 zł za akcję.

W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. posiada 622 114 akcji Telestrady S.A. co stanowi 19,9% w kapitale zakładowym oraz 16,3% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.

Przed transakcjami sprzedaży akcji Rymaszewski Asset Ltd. posiadał 636 114 akcji Telestrady S.A. co stanowiło 20,4% w kapitale zakładowym oraz 16,7% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.

Rymaszewski Asset Ltd, informuje, że w najbliższym czasie możliwe jest zarówno nabywanie jak i zbywanie akcji spółki Telestrada S.A.”.

2016-03-22


Raport Bieżący 16/2016
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu lutym 2016

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za luty 2016 (w sztukach).

Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. II 2016: 46 425.

2016-03-22


Raport Bieżący 15/2016
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w Spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w Spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:

„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A.na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzenia ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem w dniu 21.03.2016r. na sesji rynku regulowanego New Connect, w transakcji pakietowej, nabył 20 000 akcji spółki w cenie 11,40 zł za akcję.

Sumaryczna wartość powyższych transakcji zakupu akcji przekroczyła w dniu 21.03.2016r. wartość 5 000 euro.

W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. posiada 636 114 akcji Telestrady S.A. co stanowi 20,4% w kapitale zakładowym oraz 16,7% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.

Przed transakcjami nabycia akcji Rymaszewski Asset Ltd. posiadał 616 114 akcji Telestrady S.A. co stanowiło 19,8% w kapitale zakładowym oraz 16,1% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.

Rymaszewski Asset Ltd, informuje, że w najbliższym czasie zamierza nabywać akcje spółki Telestrada S.A.”.

2016-03-18


Raport Bieżący 14/2016
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w Spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w Spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:

„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A.na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzenia ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem w dniu 17.03.2016r. na sesji rynku regulowanego New Connect, w transakcji pakietowej, nabył 30 000 akcji spółki w cenie 11,40 zł za akcję.

Sumaryczna wartość powyższych transakcji zakupu akcji przekroczyła w dniu 17.03.2016r. wartość 5 000 euro.

W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. posiada 616 114 akcji Telestrady S.A. co stanowi 19,8% w kapitale zakładowym oraz 16,1% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.

Przed transakcjami nabycia akcji Rymaszewski Asset Ltd. posiadał 581 752 akcji Telestrady S.A. co stanowiło 18,7% w kapitale zakładowym oraz 15,2% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.

Rymaszewski Asset Ltd, informuje, że w najbliższym czasie zamierza nabywać akcje spółki Telestrada S.A.”.

2016-03-16


Raport Bieżący 13/2016
Zawiadomienie o zejściu poniżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A.

Zarząd spółki Telestrada S.A. podaje do publicznej informacji treść zawiadomienia otrzymanego 15.03.2016 r. od Akcjonariusza dotyczącego zejścia poniżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

2016-02-26


Raport Bieżący 12/2016
Uchwały podjęte na WZA Telestrada S.A. 26.02.2016

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o uchwałach podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Telestrada S.A. w dniu 26.02.2016 r.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2016-02-26


Raport Bieżący 11/2016
Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na WZA w dniu 26.02.2016 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na WZA w dniu 26.02.2016 r.:

CATHETEL LIMITED – 2 003 781 głosów stanowiących 52,48% ogółu głosów i 67,38% głosów na WZA,

RYMASZEWSKI ASSET LTD.– 586 114 głosów stanowiących 15,35% ogółu głosów i 19,71% głosów na WZA,

QUERCUS ABSOLUT RETURN FUNDUSZ INWESTYCYJNY – 225 684 głosów stanowiących 5,91 ogółu głosów i 7,59% głosów na WZA.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2016-02-22


Raport Bieżący 10/2016
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu styczniu 2016

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za styczeń 2016 (w sztukach).

Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. I 2016: 45 420.

2016-02-15


Raport Bieżący 09/2016
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za IV kwartał 2015 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 r.

2016-02-15


Raport Bieżący 08/2016
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za IV kwartał 2015 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za IV kwartał 2015 r.

2016-01-29


Raport Bieżący 07/2016
Drugie zawiadomienie o zamiarze podziału przez wydzielenie spółki Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o.

Zarząd spółki Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS: 0000279791, NIP: 5441014413, REGON: 006229011 (dalej także: „Spółka”)

– niniejszym zgodnie z art. 539 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”) zawiadamia Akcjonariuszy Spółki o zamiarze podjęcia uchwały o podziale przez wydzielenie spółki Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS: 0000037701, NIP: 5222499304, REGON: 016144212 (Spółka Dzielona) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, poprzez przeniesienie na spółkę Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie, (Spółka Przejmująca) części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: „Uchwała”), na zasadach określonych w Planie Podziału z dnia 30 września 2015 r. przyjętego przez zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Dzielonej w tym samym dniu i ogłoszonego zgodnie z art. 535 § 3 KSH poprzez udostępnienie go do publicznej wiadomości w drodze publikacji na stronach internetowych każdej z łączących się spółek, tj.
1) Spółka Dzielona: http://www.nom1044.pl/index.php/komunikaty-firma
oraz
2) Spółka Przejmująca: http://telestrada.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace

W terminie od dnia 14 stycznia 2016 r. do dnia 26 lutego 2016 r., w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 Akcjonariusz Spółki może zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 540 § 1 KSH, w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Murmańska 25, tj. z następującymi dokumentami:

1) plan podziału wraz z opinia biegłego,
2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej, za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeżeli opinia lub raport były sporządzone;
3) dokumenty, o których mowa w art. 534 § 2 KSH, tj. projekt uchwały o podziale; projekt zmian umowy Spółki Przejmującej i Statutu Spółki Przejmowanej; ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału;

4) sprawozdania zarządów spółek uczestniczących w podziale, sporządzone dla celów podziału, o których mowa w art. 536 KSH.

Powyższe zawiadomienie stanowi zawiadomienie drugie o zamiarze podziału.

2016-01-28


Raport Bieżący 06/2016
Informacja o wcześniejszej spłacie części kredytu inwestycyjnego

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w dniu 28 stycznia 2016 roku Spółka dokonała wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu inwestycyjnego, udzielonego przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą w Warszawie, o zawarciu którego informowała w Raporcie Bieżącym 29/2014 z dnia 2014-07-28 (Zawiadomienie o zawarciu umowy o kredyt inwestycyjny). Tym samym zadłużenie Spółki zmniejszyło się z 7.400.000 zł do 6.400.000 zł.

Zarząd Spółki uznał powyższą informację za istotną, ponieważ zmniejszenie zadłużenia spowoduje zmniejszenie naliczanych odsetek, co znacząco obniży koszt kredytu.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

2016-01-22


Raport Bieżący 05/2016
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu grudniu 2015

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za grudzień 2015 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. XII 2015: 42 985

2016-01-19


Raport Bieżący 04/2016
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść “Ogłoszenia Zarządu Telestrada S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia” zwołanego na dzień 26 lutego 2016 roku na godzinę 13:00 w Warszawie przy ul. Murmańskiej 25.

2016-01-04


Raport Bieżący 01/201
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Na podstawie §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje stałe daty publikowania raportów okresowych w 2016 roku.

Raporty kwartalne:

1.    Raport kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2015 – 15.02.2016

2.    Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 2015 – 15.02.2016

3.    Raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2016 – 16.05.2016

4.    Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2016 – 16.05.2016

5.    Raport kwartalny jednostkowy za II kwartał 2016 – 16.08.2016

6.    Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2016 – 16.08.2016

7.    Raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2016 – 14.11.2016

8.    Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2016 – 14.11.2016

Raporty roczne:

1.    Raport roczny jednostkowy za 2015 rok – 03.06.2016

2.    Raport roczny skonsolidowany za 2015 rok – 03.06.2016

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportów bieżących.

Dodatkowo Zarząd Spółki podtrzymuje warunki zobowiązania z dnia 16.09.2015 roku do przekazywania comiesięcznych danych dotyczących liczby aktywnych kart SIM w grupie kapitałowej Telestrada na koniec miesiąca poprzedniego. Dane dotyczące liczby aktywnych kart SIM przekazywane będą w formie raportu bieżącego do 22 dnia następnego miesiąca.

2016-01-19


Raport Bieżący 03/2016
Informacja o wcześniejszej spłacie części kredytu inwestycyjnego

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w dniu 19 stycznia 2016 roku Spółka dokonała wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu inwestycyjnego, udzielonego przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą w Warszawie, o zawarciu którego informowała w Raporcie Bieżącym 29/2014 z dnia 2014-07-28 (Zawiadomienie o zawarciu umowy o kredyt inwestycyjny). Tym samym zadłużenie Spółki zmniejszyło się z 8.900.000 zł do 7.400.000 zł.

Zarząd Spółki uznał powyższą informację za istotną, ponieważ zmniejszenie zadłużenia spowoduje zmniejszenie naliczanych odsetek, co znacząco obniży koszt kredytu.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

2016-01-14


Raport Bieżący 02/2016
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze podziału przez wydzielenie Spółki Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o.

Zarząd spółki Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS: 0000279791, NIP: 5441014413, REGON: 006229011 (dalej także: „Spółka”)
– niniejszym zgodnie z art. 539 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”) zawiadamia Akcjonariuszy Spółki o zamiarze podjęcia uchwały o podziale przez wydzielenie spółki Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS: 0000037701, NIP: 5222499304, REGON: 016144212 (Spółka Dzielona) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, poprzez przeniesienie na spółkę Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie, (Spółka Przejmująca) części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: „Uchwała”), na zasadach określonych w Planie Podziału z dnia 30 września 2015 r. przyjętego przez zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Dzielonej w tym samym dniu i ogłoszonego zgodnie z art. 535 § 3 KSH poprzez udostępnienie go do publicznej wiadomości w drodze publikacji na stronach internetowych każdej z łączących się spółek, tj.
1) Spółka Dzielona: http://www.nom1044.pl/index.php/komunikaty-firma
oraz
2) Spółka Przejmująca: http://telestrada.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace

W terminie od dnia 14 stycznia 2016 r. do dnia 26 lutego 2016 r., w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 Akcjonariusz Spółki może zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 540 § 1 KSH, w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Murmańska 25, tj. z następującymi dokumentami:

1) plan podziału wraz z opinia biegłego,
2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej, za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeżeli opinia lub raport były sporządzone;
3) dokumenty, o których mowa w art. 534 § 2 KSH, tj. projekt uchwały o podziale; projekt zmian umowy Spółki Przejmującej i Statutu Spółki Przejmowanej; ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału;
4) sprawozdania zarządów spółek uczestniczących w podziale, sporządzone dla celów podziału, o których mowa w art. 536 KSH.
Powyższe zawiadomienie stanowi zawiadomienie pierwsze o zamiarze podziału.