Raporty 2007

2007-11-21


Raport Bieżący 6/2007
Informacja o podpisaniu listu intencyjnego (2007-11-21)

Zarząd Telestrada S.A informuje, iż w dniu 21-11-2007r. Spółka podpisała list intencyjny z udziałowcami spółki INFOTEL SERVICE Sp. z o.o z siedzibą w Gdyni. Strony listu intencyjnego ustaliły, że przystępują do negocjacji mających na celu nabycie przez Telestrada S.A. 100 % udziałów w spółce INFOTEL SERVICE Sp. z o.o. Strony zamierzają podpisać umowę inwestycyjną do końca stycznia 2008 r.

2007-11-20


Raport Bieżący 5/2007
Nabycie PDA przez Prezesa Zarządu (2007-11-20)

Zarząd informuje, iż z dniem 16-11-2007 roku Prezes Spółki Telestrada S.A zakupił 1000 praw do akcji serii C po cenie 5,00 PLN

2007-11-14


Raport Bieżący 4/2007
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C na rynku NC (2007-11-14)

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., uchwałą nr 908/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. postanowił:
1) określić dzień 15 listopada 2007 roku, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 742.800 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLTLSTD00027”
2) notować prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „TELESTR-PDA” i oznaczeniem „TLSA”

2007-11-14


Raport Bieżący 3/2007
Wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na rynku NewConnect (2007-11-14)

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że na podstawie uchwały nr 906/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 listopada 2007 r., wprowadzone zostały do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujące instrumenty finansowe spółki Telestrada S.A.:
a) 627.200 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł każda,
b) 742.800 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,50 zł każda,
c) 742.800 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

2007-11-14


Raport Bieżący 2/2007
Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji i praw do akcji. (2007-11-13)

Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że w dniu 12.11.2007 roku został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: – 627 200 akcji serii B o wartości nominalnej 0,50 zł każda, 742 800 akcji serii C i praw do akcji serii C o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

2007-11-13


Raport Bieżący 1/2007
Przystąpienie do systemu EBI

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w dniu 12.11.2007 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) i od dnia dzisiejszego tj. 12.11.2007 r. Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem EBI.