Archiwum Akcjonariat

Akcjonariat na dzień 31/12/2021

Nazwa Akcjonariusza

Seria akcji

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów

% w głosach

Telestrada S.A. – akcje własne

na okaziciela

459 033

16,79

459 033

13,37

Cathetel Limited 

A – imienne uprzywilejowane

700 000

25,60

1 400 000

40,76

B-G – na okaziciela

621 820

22,74

621 820

18,11

Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ

na okaziciela

355 376

13,00

355 376

10,35

Jacek Lichota

H – imienne

1

0,00

1

0,00

Pozostali

na okaziciela

598 185

21,88

598 185

17,42

Suma

 

2 734 415

100

3 434 415

100

Akcjonariat na dzień 20/11/2021

Nazwa Akcjonariusza

Seria akcji

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów

% w głosach

Telestrada S.A. – akcje własne

na okaziciela

459 033

16,79

459 033

13,37

Cathetel Limited

A- imienne uprzywilejowane

700 000

25,60

1 400 000

40,76

B-G – na okaziciela

621 820

22,74

621 820

18,11

Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ

na okaziciela

355 376

13,00

355 376

10,35

Jacek Lichota

H – imienne

1

0,00

1

0,00

Pozostali

na okaziciela

598 185

21,88

598 185

17,42

Suma

2 734 415

100,00

3 434 415

100,00

Akcjonariat na dzień 30/09/2021

Nazwa Akcjonariusza

Seria akcji

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów

% w głosach

Telestrada S.A. – akcje własne

na okaziciela

842 358

27,02

842 358

22,06

Cathetel Limited

A- imienne uprzywilejowane

700 000

22,45

1 400 000

36,67

B-G – na okaziciela

621 820

19,54

621 820

16,29

Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ

na okaziciela

355 376

11,40

355 376

9,31

Jacek Lichota

H – imienne

1

0,00

1

0,00

Pozostali

na okaziciela

598 185

19,19

598 185

15,67

Suma

3 117 740

100,00

3 817 740

100,00

Akcjonariat na dzień 30/06/2021

Nazwa Akcjonariusza

Seria akcji

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów

% w głosach

Telestrada S.A. – akcje własne

na okaziciela

842 358

27,02

842 358

22,06

Cathetel Limited

A- imienne uprzywilejowane

700 000

22,45

1 400 000

36,67

B-G – na okaziciela

609 320

19,54

609 320

15,96

Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ

na okaziciela

355 376

11,40

355 376

9,31

Jacek Lichota

H – imienne

1

0,00

1

0,00

Pozostali

na okaziciela

610 685

19,59

610 685

16,00

Suma

3 117 740

100,00

3 817 740

100,00

Akcjonariat na dzień 31/03/2021

Nazwa Akcjonariusza

Seria akcji

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów

% w głosach

Telestrada S.A. – akcje własne

na okaziciela

385 325

12,29

385 325

10,04

Cathetel Limited

A- imienne uprzywilejowane

700 000

22,45

1 400 000

36,67

B-G – na okaziciela

609 320

19,54

609 320

15,96

Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ

na okaziciela

355 376

11,40

355 376

9,31

Quercus TFI S.A.

na okaziciela

201 982

6,48

201 982

5,29

Pozostali

na okaziciela

867 737

27,83

867 737

22,73

Suma

3 117 740

100,00

3 817 740

100,00

Akcjonariat na dzień 31/12/2020

Nazwa Akcjonariusza

Seria akcji

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów

% w głosach

Telestrada S.A. – akcje własne

na okaziciela

383 325

12,29

383 325

10,04

Cathetel Limited

A- imienne uprzywilejowane

700 000

22,45

1 400 000

36,67

B-G – na okaziciela

596 671

19,14

596 671

15,63

Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ

na okaziciela

355 376

11,40

355 376

9,31

Quercus TFI S.A.

na okaziciela

191 982

6,16

191 982

5,03

Pozostali

na okaziciela

 890 386

28,56

890 386

23,32

Suma

3 117 740

100,00

3 817 740

100,00


Akcjonariat na dzień 30/09/2020

Nazwa Akcjonariusza

Seria akcji

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów

% w głosach

Telestrada S.A. – akcje własne

na okaziciela

99 992

3,21

99 992

2,62

Cathetel Limited

A- imienne uprzywilejowane

700 000

22,45

1 400 000

36,67

B-G – na okaziciela

556 429

17,85

556 429

14,57

Rymaszewski Asset Limited

na okaziciela

277 646

8,91

277 646

7,27

Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ

na okaziciela

386 648

12,40

386 648

10,13

Quercus TFI S.A.

na okaziciela

189 909

6,09

189 909

4,97

Pozostali

na okaziciela

 907 116

29,09

907 116

23,77

Suma

3 117 740

100,00

3 817 740

100,00


Akcjonariat na dzień 30/06/2020

Nazwa Akcjonariusza

Seria akcji

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów

% w głosach

Telestrada S.A. – akcje własne

na okaziciela

99 992

3,21

99 992

2,62

Cathetel Limited

A- imienne uprzywilejowane

700 000

22,45

1 400 000

36,67

B-G – na okaziciela

556 429

17,85

556 429

14,57

Rymaszewski Asset Limited

na okaziciela

277 646

8,91

277 646

7,27

Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ

na okaziciela

386 648

12,40

386 648

10,13

Quercus TFI S.A.

na okaziciela

189 909

6,09

189 909

4,97

Pozostali

na okaziciela

 907 116

29,09

907 116

23,77

Suma

3 117 740

100,00

3 817 740

100,00


Akcjonariat na dzień 31/03/2020

Nazwa Akcjonariusza

Seria akcji

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów

% w głosach

Telestrada S.A. – akcje własne

na okaziciela

99 992

3,21

99 992

2,62

Cathetel Limited

A- imienne uprzywilejowane

700 000

22,45

1 400 000

36,67

B-G – na okaziciela

556 429

17,85

556 429

14,57

Rymaszewski Asset Limited

na okaziciela

277 646

8,91

277 646

7,27

Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ

na okaziciela

386 648

12,40

386 648

10,13

Quercus TFI S.A.

na okaziciela

189 909

6,09

189 909

4,97

Pozostali

na okaziciela

 907 116

29,09

907 116

23,77

Suma

3 117 740

100,00

3 817 740

100,00


Akcjonariat na dzień 31/12/2019

Nazwa Akcjonariusza

Seria akcji

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów

% w głosach

Telestrada S.A. – akcje własne

na okaziciela

99 992

3,21

99 992

2,62

Cathetel Limited

A- imienne uprzywilejowane

700 000

22,45

1 400 000

36,67

B-G – na okaziciela

556 429

17,85

556 429

14,57

Rymaszewski Asset Limited

na okaziciela

277 646

8,91

277 646

7,27

Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ

na okaziciela

386 648

12,40

386 648

10,13

Quercus TFI S.A.

na okaziciela

189 909

6,09

189 909

4,97

Pozostali

na okaziciela

 907 116

29,09

907 116

23,77

Suma

3 117 740

100,00

3 817 740

100,00


Akcjonariat na dzień 30/09/2019

Nazwa Akcjonariusza

Seria akcji

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów

% w głosach

Telestrada S.A. – akcje własne

na okaziciela

99 992

3,21

99 992

2,62

Cathetel Limited

A- imienne uprzywilejowane

700 000

22,45

1 400 000

36,67

B-G – na okaziciela

556 429

17,85

556 429

14,57

Rymaszewski Asset Limited

na okaziciela

277 646

8,91

277 646

7,27

Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ

na okaziciela

386 648

12,40

386 648

10,13

Quercus TFI S.A.

na okaziciela

189 909

6,09

189 909

4,97

Pozostali

na okaziciela

 907 116

29,09

907 116

23,77

Suma

3 117 740

100,00

3 817 740

100,00


Akcjonariat na dzień 30/06/2019

Nazwa Akcjonariusza Seria akcji Liczba akcji % w kapitale Liczba głosów % w głosach
Telestrada S.A. – akcje własne na okaziciela 99 992 3,21 99 992 2,62
Cathetel Limited  A- imienne uprzywilejowane 700 000 22,45 1 400 000 36,67
B-G – na okaziciela 556 429 17,85 556 429 14,57
Rymaszewski Asset Limited  na okaziciela 277 646 8,91 277 646 7,27
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ na okaziciela 386 648 12,40 386 648 10,13
Quercus TFI S.A. na okaziciela 189 909 6,09 189 909 4,97
Pozostali na okaziciela 907 116 29,09 907 116 23,77
Suma   3 117 740 100 3 817 740 100,00

Akcjonariat na dzień 31/03/2019

Nazwa Akcjonariusza Seria akcji Liczba akcji % w kapitale Liczba głosów % w głosach
Telestrada S.A. – akcje własne na okaziciela 99 992 3,21 99 992 2,62
Cathetel Limited  A- imienne uprzywilejowane 700 000 22,45 1 400 000 36,67
B-G – na okaziciela 556 429 17,85 556 429 14,57
Rymaszewski Asset Limited  na okaziciela 277 646 8,91 277 646 7,27
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ na okaziciela 381 849 12,25 381 849 10,00
Quercus TFI S.A. na okaziciela 189 909 6,09 189 909 4,97
Pozostali na okaziciela 911 915 29,24 911 915 23,90
Suma   3 117 740 100 3 817 740 100,00

Akcjonariat na dzień 31/12/2018

Nazwa Akcjonariusza Seria akcji Liczba akcji % w kapitale Liczba głosów % w głosach
Telestrada S.A. – akcje własne na okaziciela 99 992 3,21 99 992 2,62
Cathetel Limited  A- imienne uprzywilejowane 700 000 22,45 1 400 000 36,67
B-G – na okaziciela 556 429 17,85 556 429 14,57
Rymaszewski Asset Limited  na okaziciela 277 646 8,91 277 646 7,27
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ na okaziciela 381 849 12,25 381 849 10,00
Quercus TFI S.A. na okaziciela 189 909 6,09 189 909 4,97
Pozostali na okaziciela 911 915 29,24 911 915 23,90
Suma   3 117 740 100 3 817 740 100,00

 


Akcjonariat na dzień 31/03/2016

 

Nazwa Akcjonariusza

Seria akcji

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów

% w głosach

Telestrada S.A. – akcje własne

na okaziciela

99 992

3,21

99 992

2,62

Cathetel Limited

A- imienne uprzywilejowane

700 000

22,45

1 400 000

36,67

B-G – na okaziciela

603 420

19,35

603 420

15,81

Rymaszewski Asset Limited

na okaziciela

636 114

20,40

636 114

16,66

Grumium Ltd.

na okaziciela

co najmniej
190 105

powyżej 6,10

co najmniej
190 105

powyżej 4,98

Quercus TFI S.A.

na okaziciela

225 684

7,24

225 684

5,19

Pozostali

na okaziciela

maksymalnie
 662 424

maksymalnie
 21,25

maksymalnie
662 424

maksymalnie
17,35

Suma

 

3 117 739

100

3 817 739

100

 


Akcjonariat na dzień 31/12/2015
 

Nazwa Akcjonariusza

Seria akcji

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów

% w głosach

Telestrada S.A. – akcje własne

na okaziciela

99 992

3,21

99 992

2,62

Cathetel Limited

A- imienne uprzywilejowane

700 000

22,45

1 400 000

36,67

B-G – na okaziciela

603 420

19,35

603 420

15,81

Rymaszewski Asset Limited

na okaziciela

586 114

18,80

586 114

15,35

Grumium Ltd.

na okaziciela

co najmniej
155 887

powyżej 5,00

co najmniej
155 887

powyżej 4,08

Quercus TFI S.A.

na okaziciela

197 466

6,33

197 466

5,17

Pozostali

na okaziciela

maksymalnie
 774 860

maksymalnie
 24,85

maksymalnie
774 860

maksymalnie
20,30

Suma

 

3 117 739

100

3 817 739

100

 


Akcjonariat na dzień 30/09/2015

Nazwa Akcjonariusza

Seria akcji

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów

% w głosach

Telestrada S.A. – akcje własne

na okaziciela

99 992

3,21

99 992

2,62

Cathetel Limited

A- imienne uprzywilejowane

700 000

22,45

1 400 000

36,67

B-G – na okaziciela

603 420

19,35

603 420

15,81

Rymaszewski Asset Limited

na okaziciela

586 114

18,80

586 114

15,35

Grumium Ltd.

na okaziciela

co najmniej
155 887

powyżej 5,00

co najmniej
155 887

powyżej 4,08

Quercus TFI S.A.

na okaziciela

197 466

6,33

197 466

5,17

Pozostali

na okaziciela

maksymalnie
 774 860

maksymalnie
 24,85

maksymalnie
774 860

maksymalnie
20,30

Suma

 

3 117 739

100

3 817 739

100

 


Akcjonariat na dzień 30/06/2015
 

Nazwa Akcjonariusza

Seria akcji

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów

% w głosach

Telestrada S.A. – akcje własne

na okaziciela

99 992

3,21

99 992

2,62

Cathetel Limited

A- imienne uprzywilejowane

700 000

22,45

1 400 000

36,67

B-G – na okaziciela

603 420

19,35

603 420

15,81

Rymaszewski Asset Limited

na okaziciela

558 708

17,92

558 708

14,63

Grumium Ltd.

na okaziciela

co najmniej
155 887

powyżej 5,00

co najmniej
155 887

powyżej 4,08

Quercus TFI S.A.

na okaziciela

197 466

6,33

197 466

5,17

Pozostali

na okaziciela

maksymalnie
 802 266

maksymalnie
 25,73

maksymalnie
802 266

maksymalnie
21,01

Suma

 

3 117 739

100

3 817 739

100

 


Akcjonariat na dzień 31/03/2015
 

Nazwa Akcjonariusza

Seria akcji

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów

% w głosach

Telestrada S.A. – akcje własne

na okaziciela

99 992

3,21

99 992

2,62

Cathetel Limited

A- imienne uprzywilejowane

700 000

22,45

1 400 000

36,67

B-G – na okaziciela

553 420

17,75

553 420

14,50

Rymaszewski Asset Limited

na okaziciela

556 476

17,85

556 476

14,58

Grumium Ltd.

na okaziciela

co najmniej
155 887

powyżej 5,00

co najmniej
155 887

powyżej 4,08

Quercus TFI S.A.

na okaziciela

197 466

6,33

197 466

5,17

Pozostali

na okaziciela

maksymalnie
 854 498

maksymalnie
 27,41

maksymalnie
854 498

maksymalnie
22,38

Suma

 

3 117 739

100

3 817 739

100

 


Akcjonariat na dzień 31/12/2014
 

Nazwa Akcjonariusza

Seria akcji

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów

% w głosach

Telestrada S.A. – akcje własne

na okaziciela

99 992

3,21

99 992

2,62

Cathetel Limited

A- imienne uprzywilejowane

700 000

22,45

1 400 000

36,67

B-G – na okaziciela

550 766

17,67

550 766

14,43

Rymaszewski Asset Limited

na okaziciela

540 588

17,34

540 588

14,16

Grumium Ltd.

na okaziciela

co najmniej
155 887

powyżej 5,00

co najmniej
155 887

powyżej 4,08

Quercus TFI S.A.

na okaziciela

197 466

6,33

197 466

5,17

Pozostali

na okaziciela

maksymalnie
 873 040

maksymalnie
 28,00

maksymalnie
873 040

maksymalnie
22,87

 

Akcjonariat na dzień 30/06/2014

 

Nazwa Akcjonariusza

Seria akcji

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów

% w głosach

   Telestrada S.A. – akcje własne  

na okaziciela

99 992

3,21

99 992

2,62

Cathetel Limited

A- imienne uprzywilejowane

700 000

22,45

1 400 000

36,67

B-G – na okaziciela

549 766

17,63

549 766

14,40

Rymaszewski Asset Limited

na okaziciela

541 886

17,38

541 886

14,19

Grumium Ltd.

na okaziciela

co najmniej
155 887

powyżej 5,00

co najmniej
155 887

powyżej 4,08

Quercus TFI S.A.

na okaziciela

197 466

6,33

197 466

5,17

Pozostali

na okaziciela

maksymalnie
 872 742

maksymalnie
 27,99

maksymalnie
872 742

maksymalnie
22,86

Suma

 

3 117 739

100

3 817 739

100Akcjonariat na dzień 31/03/2014

 

Nazwa Akcjonariusza

Seria akcji

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów

% w głosach

  Telestrada S.A. – akcje własne  

na okaziciela

99 992

3,21

99 992

2,62

Cathetel Limited

A- imienne uprzywilejowane

700 000

22,45

1 400 000

36,67

B-G – na okaziciela

549 766

17,63

549 766

14,40

Rymaszewski Asset Limited

na okaziciela

522 532

16,76

522 532

13,69

Grumium Ltd.

na okaziciela

co najmniej
155 887

powyżej 5,00

co najmniej
155 887

powyżej 4,08

Quercus TFI S.A.

na okaziciela

197 466

6,33

197 466

5,17

Pozostali

na okaziciela

maksymalnie
 892 116

maksymalnie
 28,61

maksymalnie
892 069

maksymalnie
23,37

Suma

 

3 117 739

100

3 817 739

100


Akcjonariat na dzień 31/12/2013

 

Nazwa Akcjonariusza

Seria akcji

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów

% w głosach

Telestrada S.A. – akcje własne

na okaziciela

99 992

3,21

99 992

2,62

Cathetel Limited

A- imienne uprzywilejowane

700 000

22,45

1 400 000

36,67

B-G – na okaziciela

549 766

17,63

549 766

14,40

Rymaszewski Asset Limited

na okaziciela

520 273

16,69

520 273

13,63

Grumium Ltd.

na okaziciela

co najmniej
155 887

powyżej 5,00

co najmniej
155 887

powyżej 4,08

Quercus TFI S.A.

na okaziciela

197 466

6,33

197 466

5,17

Pozostali

na okaziciela

maksymalnie
 894 375

maksymalnie
 28,69

maksymalnie
894 375

maksymalnie
23,43

Suma

 

3 117 739

100

3 817 739

100


Akcjonariat na dzień 10/09/2013

 

Nazwa Akcjonariusza

Seria akcji

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów

% w głosach

Telestrada S.A. – akcje własne

na okaziciela

99 992

3,21

99 992

2,62

Cathetel Limited

A- imienne uprzywilejowane

700 000

22,45

1 400 000

36,67

B-G – na okaziciela

549 766

17,63

549 766

14,40

Rymaszewski Asset Limited

na okaziciela

520 273

16,69

520 273

13,63

Grumium Ltd.

na okaziciela

co najmniej
155 887

powyżej 5,00

co najmniej
155 887

powyżej 4,08

Quercus TFI S.A.

na okaziciela

197 466

6,33

197 466

5,17

Pozostali

na okaziciela

maksymalnie
 894 375

maksymalnie
 28,69

maksymalnie
894 375

maksymalnie
23,43

Suma

 

3 117 739

100

3 817 739

100


Akcjonariat na dzień 30/06/2012

Nazwa Akcjonariusza

Seria akcji

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów

% w głosach

Telestrada S.A. – akcje własne

na okaziciela

199 168

5,96

199 168

4,93

Cathetel Limited

A- imienne uprzywilejowane

700 000

20,95

1 400 000

34,64

B-G – na okaziciela

576 578

17,25

576 578

14,27

Rymaszewski Asset Limited

na okaziciela

471 595

14,11

471 595

11,67

Grumium Ltd.

na okaziciela

380 713

11,39

380 713

9,42

Quercus TFI S.A.

na okaziciela

nie ujawniono, co najmniej 202 094

Powyżej 6,05

nie ujawniono, co najmniej 202 094

Powyżej 5,00

Pozostali

na okaziciela

Maksymalnie 811 747

Maksymalnie 24,29

Maksymalnie 811 747

Maksymalnie 20,08

Suma

 

3 341 895

100

4 041 895

100


Akcjonariat na dzień 30/03/2012

 

Nazwa Akcjonariusza

Seria akcji

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów

% w głosach

Telestrada S.A. – akcje własne

na okaziciela

199 168

5,96

199 168

4,93

Cathetel Limited

A- imienne uprzywilejowane

700 000

20,95

1 400 000

34,64

B-G – na okaziciela

576 578

17,25

576 578

14,27

Rymaszewski Asset Limited

na okaziciela

447 586

13,39

447 586

11,07

Grumium Ltd.

na okaziciela

380 713

11,39

380 713

9,42

Quercus TFI S.A.

na okaziciela

nie ujawniono, co najmniej 202 094

Powyżej 6,05

nie ujawniono, co najmniej 202 094

Powyżej 5,00

Pozostali

na okaziciela

Maksymalnie 835 756

Maksymalnie 25,01

Maksymalnie 835 756

Maksymalnie 20,68

Suma

 

3 341 895

100

4 041 895

100


Akcjonariat na dzień 26/10/2011
 

Nazwa Akcjonariusza

Seria akcji

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów

% w głosach

Telestrada S.A. – akcje własne

na okaziciela

199 168

5,96

199 168

4,93

Cathetel Limited

A- imienne uprzywilejowane

700 000

20,95

1 400 000

34,64

B-G – na okaziciela

576 578

17,25

576 578

14,26

Rymaszewski Asset Limited

na okaziciela

411 310

12,31

411 310

10,18

Grumium Ltd.

na okaziciela

380 713

11,39

380 713

9,42

Quercus TFI S.A.

na okaziciela

nie ujawniono, co najmniej 202 094

Powyżej 6,05

nie ujawniono, co najmniej 202 094

Powyżej 5,00

Pozostali

na okaziciela

Maksymalnie 872 032

Maksymalnie 26,09

Maksymalnie 872 032

Maksymalnie 21,57

Suma

 

3 341 895

100

4 041 895

100


Zgodnie z komunikatem z dnia 5/10/2011
W posiadaniu Prezesa Zarządu Telestrada S.A., Pana Jacka Lichoty, wraz z podmiotami zależnymi na dzień 30.09.2011 r. znajdowało się 1 276 578 akcji stanowiących 38,20% w kapitale oraz 48,90% w ogólnej liczbie głosów Telestrada S.A.   


Zgodnie z komunikatem z dnia 10/10/2011
Telestrada S.A. dokonała transakcji zakupu akcji własnych. Na dzień 10.10.2011 w posiadaniu spółki znajdowało się 199 168 akcji stanowiących 5,96% w kapitale oraz 4,93% w ogólnej liczbie głosów Telestrada S.A. 

Akcjonariat na dzień 12/07/2011
 

Nazwa Akcjonariusza

Seria akcji

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów

% w głosach

Cathetel Limited

A- imienne uprzywilejowane

700 000

20,95

1 400 000

34,64

B-G – na okaziciela

663 134

19,84%

663 134

16,40%

Quercus TFI S.A.

na okaziciela

nie ujawniono, co najmniej 202 094

Powyżej 6,05

nie ujawniono, co najmniej 202 094

Powyżej 5,00

Rymaszewski Asset Limited

na okaziciela

411 647

12,32%

411 647

10,18

Szymon Bula

na okaziciela

313 242

9,37%

313 242

7,75%

Pozostali akcjonariusze

na okaziciela

Maksymalnie 1 051 778

31,47%

1 051 778

26,02%

Suma

 

3 341 895

100%

4 041 895

100%


Zgodnie z komunikatem z dnia 15/07/2011
Spółka Cathetel Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr, jest zależna od Prezesa Zarządu Telestrada S.A., Pana Jacka Lichoty. W posiadaniu Pana Jacka Lichoty wraz z podmiotami zależnymi na dzień 12.07.2011 r. znajdowało się 1 363 134 akcji uprawniających do wykonywania 2 063 134 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 51,04% głosów.


Akcjonariat na dzień 30/06/2011
 

Nazwa Akcjonariusza

Seria akcji

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów

% w głosach

Jacek Lichota

A- imienne uprzywilejowane

700 000

20,95

1 400 000

34,64

B-G – na okaziciela

663 134

19,84%

663 134

16,40%

Quercus TFI S.A.

na okaziciela

nie ujawniono, co najmniej 202 094

Powyżej 6,05

nie ujawniono, co najmniej 202 094

Powyżej 5,00

Rymaszewski Asset Limited

na okaziciela

411 647

12,32%

411 647

10,18

Szymon Bula

na okaziciela

313 242

9,37%

313 242

7,75%

Pozostali akcjonariusze

na okaziciela

Maksymalnie 1 051 778

31,47%

1 051 778

26,02%

Suma

 

3 341 895

100%

4 041 895

100%


Zgodnie z jednostkowym raportem kwartalnym Telestrada S.A. za II kwartał 2011 roku

W posiadaniu Pana Jacka Lichoty, akcjonariusza dominującego, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu znajdowało się na dzień 30.06.2011 r. 1 363 134 akcji uprawniających do wykonywania 2 063 134 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 51,04% głosów.
W posiadaniu akcjonariuszy mniejszościocych na dzień 30.06.2011 r. znajdowało sie łącznie 1 978 761 akcji uprawniających do wykonywania 1 978 761 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 48,96% głosów.
Akcjonariat po zarejestrowaniu przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku objęcia akcji serii G.


Nazwa Akcjonariusza

Seria akcji

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów

% w głosach

Jacek Lichota

A

700 000

20,95

1 400 000

34,64

B,C,D,E

263 134

7,87%

263 134

6,51%

Quercus TFI S.A.

 

163 276

4,89%

163 276

4,04%

Mariusz Wójtowicz

B,C,D

335280

10,03%

335280

8,30%

Pozostali akcjonariusze

G

800000

23,94%

800000

19,79%

Pozostali akcjonariusze

B,C,D,E

1 080 205

32,32%

1 080 205

26,73%

Suma

3 341 895

100%

4 041 895

100%


Akcjonariat po przkroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwstycyjnych S.A

 

Nazwa Akcjonariusza

Seria akcji

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów

% w głosach

Jacek Lichota

A

700 000

27,54%

1 400 000

43,18%

B,C,D,E

263 134

10,35%

263 134

8,12%

Quercus TFI S.A.

 

163 276

6,42%

163 276

5,04%

Mariusz Wójtowicz

B,C,D

335280

13,19%

335280

10,34%

Pozostali akcjonariusze

B,C,D,E

1 080 205

42,50%

1 080 205

33,32%

Liczba akcji

2 541 895

100%

3 241 895

100%

 


Zgodnie z komunikatem z dnia 10/06/2010
Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A
Zarząd Telestrada S.A informuje, iż w dniu dzisiejszym do spółki wpłynęło zawiadomienie od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A działającego w imieniu zarządzanego funduszu inwestycyjnego QUERCUS Absolute Return FIZ o zwiększeniu przez Fundusz udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce oraz przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Telestrada S.A.
Szczegóły transakcji:
Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku nabyci akcji Spółki Telestrada S.A w transakcjach na rynku NewConnect w dniu 8 czerwca 2010 roku.
Przed zmianą udział Funduszu posiadał 159 124 akcji spółki, co stanowiło 6,26% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 159 124 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,91% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Na dzień 9 czerwca 2010 Fundusz posiadał 163 276 akcji Telestrada S.A, co stanowiło 6,42% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 163 276 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,04 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 
 
 
Czy wiesz, że...
0 +
Tylu klientów biznesowych korzysta z naszych usług telekomunikacyjnych
0 +
Tyle aktywnych kart SIM obecnie obsługujemy
0 lat
Działamy na rynku usług telekomunikacyjnych od 2003 roku
5000 +
Tylu klientów biznesowych korzysta z naszych usług telekomunikacyjnych
80 000 +
Tyle aktywnych kart SIM obecnie obsługujemy
19 lat
Działamy na rynku usług telekomunikacyjnych od 2003 roku

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.