WZA

WZA 27.06.2019

Uchwały podjęte na ZWZA Telestrada S.A. 27.06.2019 r.

Ogłoszenie Zarządu Telestrada S.A. o zwołaniu ZWZA 27.06.2019

Projekty Uchwał na ZWZA 27.06.2019

Warunki Uczestnictwa w ZWZA 27.06.2019

Formularz pełnomocnictwa na ZWZA 27.06.2019


WZA 29 CZERWCA 2018

Ogłoszenie Zarządu Telestrada S.A. o zwołaniu ZWZA 29.06.2018

Projekty Uchwał na ZWZA 29.06.2018

Warunki Uczestnictwa w ZWZA 29.06.2018

Formularz pełnomocnictwa na ZWZA 29.06.2018

 


WZA 3 LIPCA 2017
Ogłoszenie Zarządu Telestrada S.A. o zwołaniu ZWZA

Projekty Uchwał na ZWZA 03.07.2017

Warunki Uczestnictwa w ZWZA 03.07.2017

Formularz pełnomocnictwa na ZWZA 03.07.2017

 


WZA 30 CZERWCA 2016
Ogłoszenie Zarządu Telestrada S.A. o zwołaniu ZWZA

Projekty Uchwał na ZWZA 30.06.2016

Warunki Uczestnictwa w ZWZA 30.06.2016

Formularz pełnomocnictwa na ZWZA 30.06.2016
 


NWZA 26 LUTEGO 2016
Uchwały podjęte na WZA Telestrada S.A. 26.02.2016

Ogłoszenie Zarządu Telestrada S.A. o zwołaniu NWZA

Projekty Uchwał na NWZA 26.02.2016

Warunki Uczestnictwa w NWZA 26.02.2016

Formularz pełnomocnictwa na NWZA 26.02.2016
 


WZA 30 CZERWCA 2015

Ogłoszenie Zarządu Telestrada S.A. o zwołaniu ZWZA

Projekty Uchwał na ZWZA 30.06.2015

Warunki Uczestnictwa w ZWZA 30.06.2015

Formularz pełnomocnictwa na ZWZA 30.06.2015
 


WZA 30 CZERWCA 2014

Uchwaly podjete na WZA Telestrada S.A. 30.06.2014 r.
Projekty Uchwał na ZWZA 30.06.2014 po zmianach

Pełnomocnictwo na ZWZA 30.06.2014 po zmianach

Ogłoszenie Zarządu Telestrada S.A. o zwołaniu ZWZA

Projekty Uchwał na ZWZA 30.06.2014

Warunki Uczestnictwa w ZWZA 30.06.2014

Formularz pełnomocnictwa na ZWZA 30.06.2014
 


WZA 28 czerwca 2013
Uchwały podjęte przez WZA Telestrada S.A. 28.06.2013

Ogłoszenie Zarządu Telestrada S.A.

Projekty uchwał na ZWZA 28.06.2013

Warunki uczestnictwa w ZWZA 28.06.2013

Formularz pełnomocnictwa na ZWZA 28.06.2013
 


WZA 22 marca 2013
Uchwały podjęte przez NWZA Telestrada S.A. 22.03.2013

Ogłoszenie Zarządu Telestrada S.A. o zwołaniu NWZA

Projekty Uchwał na NWZA 22.03.2013

Warunki uczestnictwa w NWZA 22.03.2013

Formularz pełnomocnictwa na NWZA 22.03.2013

Projekt Statutu na NWZA 22.03.2013
 


WZA 27 czerwca 2012
Uchwaly podjete przez ZWZ Telestrada S.A. 27.06.2012
Ogłoszenie Zarządu Telestrada S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał na ZWZA 27.06.2012
Warunki uczestnictwa w ZWZA 27.06.2012
Formularz pełnomocnictwa na ZWZA 27.06.2012
Projekt tekstu jednolitego Statutu Telestrada S.A.

 


WZA 30 czerwca 2011
Podjęte Uchwały WZA 30-06-2011
Zwołanie WZA na 30.06.2011 r
Projekty Uchwał
Warunki Uczestnictwa
Wzór pełnomocnictwa

 


NWZA 6 sierpnia 2010
Podjęte Uchwały 06-08-2010
Projekty Uchwał
Warunki Uczestnictwa
Wzór pełnomocnictwa

 


WZA 29 czerwca 2010
Podjęte Uchwały 29-06-2010
Projekty Uchwał
Warunki Uczestnictwa
Wzór pełnomocnictwa

 


NWZA 21 października 2009
Podjęte Uchwały 21-10-2009
Projekty Uchwał
Proponowany porządek obrad / Warunki uczestnictwa
Wzór Pełnomocnictwa

 


WZA 30 czerwca 2009
Podjęte Uchwały 30-06-2009
Projekty Uchwał
Proponowany porządek obrad

 


WZA 30 czerwca 2008
Podjęte Uchwały 30-06-2008
Projekty Uchwał
Proponowany porządek obrad

 


WZA 20 marca 2009
Podjęte Uchwały 20-03-2008

 


NWZA 04 października 2007
Podjęte uchwały 04-10-2007

 


NWZA 25 maja 2007
Podjęte uchwały 25-05-2007