Raporty 2020

2020-01-09


Raport Bieżący 1/2020
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

2020-09-22


Raport Bieżący 26/2020
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu sierpniu 2020

2020-12-24


Raport Bieżący 49/2020
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 23 grudnia 2020 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Jacka Lichota, zawiadomienie o nabyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR.

2020-12-23


Raport Bieżący 48/2020
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 23 grudnia 2020 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Jacka Lichota, zawiadomienie o nabyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR.

2020-12-23


Raport Bieżący 47/2020
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu listopadzie 2020

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za listopad 2020 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. XI 2020: 79 593.

2020-12-21


Raport Bieżący 46/2020
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 21 grudnia 2020 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Jacka Lichota, zawiadomienie o nabyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR.

2020-12-15


Raport Bieżący 45/2020
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 15 grudnia 2020 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Alfreda Lichota, zawiadomienie o nabyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR.

2020-12-14


Raport Bieżący 44/2020
Informacja o otrzymaniu Decyzji nr RLU-4/2020 wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Zarząd Telestrada S.A. podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 11.12.2020 Spółka otrzymała Decyzję nr RLU-4/2020 wydaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dnia 8.12.2020, która:

1. nakłada na Telestradę S.A. środki usunięcia trwałych skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w sposób określony przez UOKiK,

2. zobowiazuje Telestrada S.A. do opublikowania na oficjalnej stronie internetowej oświadczenia o treści wskazanej przez UOKiK,

3. nakłada na Telestrada S.A. karę pieniężną w wysokości 8 414 408 (osiem milionów czterysta czternaście tysięcy czterysta osiem i 00/100) złotych.

Zarząd Telestrada S.A. informuje, iż skorzysta z prawa odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od niniejszej decyzji.

Podstawa prawna: Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

2020-12-14


Raport Bieżący 43/2020
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 11 grudnia 2020 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Rafała Małka, zawiadomienie o zbyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR.

2020-12-04


Raport Bieżący 42/2020
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 3 grudnia 2020 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Rafała Małka, zawiadomienie o zbyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR.

2020-12-02


Raport Bieżący 41/2020
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 1 grudnia 2020 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Rafała Małka, zawiadomienie o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR.

2020-11-27


Raport Bieżący 40/2020
Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A.

Zarząd spółki Telestrada S.A. podaje do publicznej informacji treść zawiadomienia otrzymanego 25.11.2020 od Akcjonariusza, dotyczącego przekroczenia progu 5% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

2020-11-23


Raport Bieżący 39/2020
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu październiku 2020

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za październik 2020 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. X 2020: 78 398.

2020-11-16


Raport Bieżący 38/2020
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za III kwartał 2020 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r.

2020-11-16


Raport Bieżący 37/2020
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za III kwartał 2020 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2020 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za III kwartał 2020 r.

2020-10-23


Raport Bieżący 36/2020
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu wrześniu 2020

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za wrzesień 2020 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. IX 2020: 77 668.

2020-10-12


Raport Bieżący 35/2020
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 12 października 2020 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Jacka Lichota, zawiadomienie o nabyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR.

2020-10-07


Raport Bieżący 34/2020
Zawiadomienie o zakończeniu realizacji przez Spółkę programu nabywania akcji własnych Spółki

Zawiadomienie o zakończeniu realizacji przez Spółkę programu nabywania akcji własnych Spółki

W nawiązaniu do ZAPROSZENIA do składania ofert sprzedaży akcji Telestrada S.A. opublikowanego Raportem Bieżącym 25/2020 w dniu 18.09.2020, skorygowanego Raportem Bieżącym 27/2020 w dniu 23.09.2020 Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończonego projektu skupu akcji własnych Spółki:

– liczba złożonych zapisów: 59 szt;
– liczba akcji objętych złożonymi zapisami: 2.794.424 szt;
– liczba nabytych akcji: 283.333 szt;
– cena zakupu jednej akcji: 18,00 zł;
– łączna cena zakupu: 5.099.994 zł;
– średnia stopa alokacji: 10,14%.

W wyniku zrealizowanego skupu Telestrada S.A. posiada 383.325 akcje własne, stanowiące 12,29% w kapitale zakładowym i 10,04% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

2020-10-07


Raport Bieżący 33/2020
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Telestrada S.A.

Zarząd Spółki Telestrada S.A. podaje do publicznej informacji treść zawiadomienia otrzymanego 07.10.2020 roku od Akcjonariusza, dotyczącego zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Telestrada S.A. poniżej 5%.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie.

2020-10-07


Raport Bieżący 32/2020
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 6 października 2020 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Rafała Małka, zawiadomienie o zbyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR.

2020-10-06


Raport Bieżący 31/2020
Zawiadomienie o otrzymaniu notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR oraz o przekroczeniu progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR oraz Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 6 października 2020 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Jacka Lichota, zawiadomienie o nabyciu akcji Telestrada S.A. i przekroczeniu progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce, o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR; Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie.

2020-10-06


Raport Bieżący 30/2020
Zawiadomienie o otrzymaniu notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR oraz o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR oraz Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 6 października 2020 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Jacka Lichota, zawiadomienie o zbyciu akcji Telestrada S.A. i zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR; Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie.

2020-10-06


Raport Bieżący 29/2020
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Telestrada S.A.

Zarząd Spółki Telestrada S.A. podaje do publicznej informacji treść zawiadomienia otrzymanego 05.10.2020 roku od Akcjonariusza, dotyczącego zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Telestrada S.A. poniżej 10%.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie.

2020-09-28


Raport Bieżący 28/2020
Przegląd opcji strategicznych

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w dniu 28 września 2020 r. podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających rozwój Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. W ramach przeglądu opcji Zarząd będzie rozważał m.in. możliwości pozyskania partnera finansowego lub strategicznego, dokonanie transakcji nabycia innego podmiotu lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dokonanie transakcji zbycia lub połączenia podmiotów zależnych lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub dokonania transakcji o innej strukturze, jak również brak powyższych działań. Decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej nie zostały dotychczas podjęte i nie ma pewności czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Zarząd będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 _MAR_.

2020-09-23


Raport Bieżący 27/2020
Korekta Raportu Bieżącego nr 25/2020 z dnia 18.09.2020 ZAPROSZENIE do składania ofert sprzedaży akcji Telestrada S.A.

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą godzin otwarcia Punktu Obsługi Klienta podmiotu pośredniczącego (Millennium Dom Maklerski S.A. ), ul. Marszałkowska 136, Warszawa  zmianie ulega treść opublikowanej raportem bieżącym nr 25/2020 Oferty zakupu akcji Telestrada S.A.

Treść aktualna stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za sierpień 2020 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. VIII 2020: 76 707.

2020-09-18


Raport Bieżący 25/2020
ZAPROSZENIE do składania ofert sprzedaży akcji Telestrada S.A.

Zarząd Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z dnia 29 lipca 2020 roku upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki zaprasza akcjonariuszy Spółki do składania ofert sprzedaży jej akcji na warunkach określonych w Ofercie zakupu akcji Telestrada S.A.

2020-08-24


Raport Bieżący 24/2020
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu lipcu 2020

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za lipiec 2020 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. VII 2020: 76 023.

2020-08-14


Raport Bieżący 23/2020
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za II kwartał 2020 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2020 r.

2020-08-14


Raport Bieżący 22/2020
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za II kwartał 2020 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2020 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za II kwartał 2020 r.

2020-07-30


Raport Bieżący 21/2020
Uchwały podjęte na ZWZA Telestrada S.A. w dniu 29.07.2020 r.

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o uchwałach podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Telestrada S.A., które odbyło się w dniu 29.07.2020 r.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

2020-07-30


Raport Bieżący 20/2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 29.07.2020 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Telestrada S.A., które odbyło się w dniu 29.07.2020 r.:

CATHETEL LIMITED – 1 956 429 głosów stanowiących 51,24% ogółu głosów i 98,27% głosów na WZA.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2020-07-22


Raport Bieżący 19/2020
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu czerwcu 2020

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za czerwiec 2020 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. VI 2020: 76 161.

2020-06-30


Raport Bieżący 18/2020
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść “Ogłoszenia Zarządu Telestrada S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia” zwołanego na dzień 29 lipca 2020 roku na godzinę 12:00 w Warszawie w siedzibie Spółki (Aleja Krakowska 22a, 02-284).

2020-06-30


Raport Bieżący 17/2020
Raport Roczny Skonsolidowany Telestrada S.A. za 2019 rok

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Skonsolidowany Raport Roczny za 2019 rok.

2020-06-30


Raport Bieżący 16/2020
Raport Roczny Jednostkowy Telestrada S.A. za 2019 rok

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Jednostkowy Raport Roczny za 2019 rok. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z Raportu Rocznego Skonsolidowanego za 2019 rok.

2020-06-22


Raport Bieżący 15/2020
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu maju 2020

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za maj 2020 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. V 2020: 75 442.

2020-05-27


Raport Bieżący 14/2020
Zmiana daty przekazania Raportu rocznego jednostkowego Telestrada S.A. za 2019 rok i Raportu rocznego skonsolidowanego Telestrada S.A. za 2019 rok

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości nowe daty publikacji Raportu rocznego jednostkowego Telestrada S.A. za 2019 rok i Raportu rocznego skonsolidowanego Telestrada S.A. za 2019 rok:

1) 30.06.2020 Raport roczny jednostkowy za 2019 rok

2) 30.06.2020 Raport roczny skonsolidowany za 2019 rok

Podstawa prawna: § 6 pkt 14.2. Załącznika Nr 3 do  Regulaminu Alternatywnego Systemu Informacje bieżące i okresowe  przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

2020-05-22


Raport Bieżący 13/2020
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu kwietniu 2020

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za kwiecień 2020 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. IV 2020: 75 178.

2020-05-14


Raport Bieżący 12/2020
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za I kwartał 2020 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r.

2020-05-14


Raport Bieżący 11/2020
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za I kwartał 2020 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2020 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za I kwartał 2020 r.

2020-04-22


Raport Bieżący 10/2020
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu marcu 2020

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za marzec 2020 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. III 2020: 74 419.

2020-03-23


Raport Bieżący 9/2020
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu lutym 2020

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za luty 2020 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. II 2020: 74 071.

2020-03-20


Raport Bieżący 8/2020
Informacja o wpływie pandemii koronawirusa COVID-19 na bieżącą działalność Spółki

Zarząd spółki Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Emitent), w nawiązaniu do oświadczenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych “ESMA” oraz komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego niniejszym informuje, że aktualnie zidentyfikował następujące skutki związane z wpływem pandemii koronawirusa COVID-19 na bieżącą działalność Emitenta:

1. Skierowanie znaczącej części pracowników do pracy zdalnej

Spółka od strony systemów IT przystosowana jest do udostępnienia pracownikom możliwości pracy zdalnej zarówno w zakresie obsługi ruchu telekomunikacyjnego od strony technicznej jak i uruchamiania nowych usług. Na bieżąco pracuje biuro obsługi klienta w systemie rozproszonym, działy pozyskiwania klientów detalicznych i biznesowych, windykacja, działy rozliczeń. Wygaszono działalność zarobkowego parkingu znajdującego się na terenie firmy a przeznaczonego dla osób podróżujących z lotniska Chopina. Spółka skierowała do pracy zdalnej wszystkie osoby, które poruszały się komunikacją miejską lub których najbliższe osoby poruszają się komunikacją miejską ograniczając ryzyko wprowadzenia zagrożenia na teren budynku firmy. Wprowadzono obowiązkową kwarantannę dokumentów, zapewniono żele odkażające do obowiązkowego użycia przy wejściu do budynku. Zespoły ludzkie kluczowe dla utrzymania ciągłości działania podzielono tak aby część osób pracowała zdalnie a część w biurze. Zapewniono w ten sposób długoterminowe bezpieczeństwo funkcjonowania firmy. Spółka jest przygotowana do funkcjonowania nawet w przypadku konieczności całkowitego wyłączenia pracy na terenie biurowca firmy. W takim wypadku zostanie jednak wyłączona możliwość wysyłki nowych kart SIM do klientów. Obecnie taka sytuacja nie ma miejsca.

2. Znaczące zwiększenie ruchu telekomunikacyjnego

Spółka odnotowuje znaczący wzrost ruchu telekomunikacyjnego, w szczególności w zakresie obsługiwanych na systemach inteligentnych firmy infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia, Biura Rzecznika Praw Pacjenta, Głównego Inspektoratu Pracy oraz kilkudziesięciu placówek medycznych. Zrealizowano przygotowane wcześniej scenariusze gwałtownego zwiększenia przepustowości sieci, prowadzony jest bieżący monitoring dostosowania infrastruktury i kierowania ruchu. Spółka odczuwa pojedyncze przypadki przeciążenia sieci, na które reaguje na bieżąco. Prowadzone są dalsze pilne prace rozbudowy punktów styku z innymi operatorami.

3. Wzrost i spadek popytu na usługi

Spółka obserwuje zmniejszone o około 30% zainteresowanie zamówieniami on-line usług komórkowych. W opinii Zarządu sytuacja taka jest przejściowa w szczególności w przypadku usług sprzedawanych w formie elektronicznej (dla większości sprzedawanych pakietów komórkowych nie jest wymagana forma papierowa umów a wszystkie działania odbywają się w trybie elektronicznym). Jednocześnie spółka przygotowuje się na sygnalizowane na bieżąco zwiększone zapotrzebowanie placówek medycznych na usługi call medica (inteligentne kolejkowanie i kierowanie połączeń z rejestracją dzwoniących i nagrywaniem połączeń) i placówek publicznych świadczących usługi informacyjne dla ludności.

Obecnie Zarząd nie widzi negatywnego wpływu zaistniałej sytuacji na przychody i dochody firmy w dającym się przewidzieć okresie.

2020-02-24


Raport Bieżący 7/2020
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu styczniu 2020

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za styczeń 2020 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. I 2020: 73 709.

2020-02-14


Raport Bieżący 6/2020
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za IV kwartał 2019 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2019 r.

2020-02-14


Raport Bieżący 5/2020
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za IV kwartał 2019 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za IV kwartał 2019 r.

2020-01-24


Raport Bieżący 4/2020
Informacja o podpisaniu z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki Telestrada S.A.

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 21.01.2020 r. z firmą Kancelaria Biegłego Rewidenta – Anna Kuza i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie ul. Batorego 4/6, 31-135 Kraków, która jest podmiotem uprawnionym do badania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 77 poz. 649) oraz wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na mocy uchwały nr 1270/17a/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 r. pod numerem 3804 podpisana została umowa na badanie sprawozdań finansowych jednostkowego oraz skonsolidowanego za 2019 rok.

 

Wyboru firmy Kancelaria Biegłego Rewidenta – Anna Kuza i Wspólnicy Spółka komandytowa jako audytora upoważnionego do zbadania sprawozdań finansowych dokonała na mocy Uchwał nr 1 oraz 2 w dniu 29 listopada 2019 r. Rada Nadzorcza Telestrada S.A.
 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2020-01-23


Raport Bieżący 3/2020
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu grudniu 2019

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za grudzień 2019 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. XII 2019: 72 615.

2020-01-17


Raport Bieżący 2/2020
Informacja o otrzymaniu wyniku kontroli prowadzonej przez Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie

Zarząd Telestrada S.A. podaje do wiadomości publicznej, że w dniu dzisiejszym spółka otrzymała wynik kontroli prowadzonej przez Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2016. Zgodnie z otrzymanym pismem “WYNIK KONTROLI” prowadzone przez Spółkę w 2016 roku księgi podatkowe uznano za rzetelne i niewadliwe. Zarząd wskazuje, że w rozpatrywanym przez Urząd okresie prowadzone były działania restrukturyzacyjne wewnątrz grupy kapitałowej, między innymi podział spółki NOM Sp. z o.o. na część detaliczną i hurtową. Kontrolą Urzędu była objęta między innymi transakcja sprzedaży udziałów w spółce NOM Sp. z o.o. do spółki Infotel Sp. z o.o, której wynikiem było powstanie rozliczonej przez Spółkę w latach kolejnych straty podatkowej w wysokości 28.817.293,86 PLN. Prawidłowość jej naliczenia potwierdzona została przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w wydanej dla Spółki Interpretacji Indywidualnej i wskazana w otrzymanym od Urzędu Celno-Skarbowego piśmie jako podstawa stwierdzenia braku nieprawidłowości w rozliczeniu powyższej transakcji.

Podstawa prawna: Załącznik do Uchwały 293/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect“

Na podstawie §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje stałe daty publikowania raportów okresowych w 2020 roku.

Raporty kwartalne:

  1. Raport kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2019 – 14.02.2020

  2. Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 2019 – 14.02.2020

  3. Raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2020 – 14.05.2020

  4. Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2020 – 14.05.2020

  5. Raport kwartalny jednostkowy za II kwartał 2020 – 14.08.2020

  6. Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2020 – 14.08.2020

  7. Raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2020 – 16.11.2020

  8. Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2020 – 16.11.2020

Raporty roczne:

  1. Raport roczny jednostkowy za 2019 rok – 29.05.2020

  2. Raport roczny skonsolidowany za 2019 rok – 29.05.2020

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportów bieżących.

Dodatkowo Zarząd Spółki podtrzymuje warunki zobowiązania z dnia 16.09.2015 roku (Raport bieżący 42/2015) do przekazywania comiesięcznych danych dotyczących liczby aktywnych kart SIM w grupie kapitałowej Telestrada na koniec miesiąca poprzedniego. Dane dotyczące liczby aktywnych kart SIM przekazywane będą w formie raportu bieżącego do 22 dnia następnego miesiąca.