Raporty 2018

2018-12-24


Raport Bieżący 43/2018
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu listopadzie 2018

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za listopad 2018 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. XI 2018: 66 975.

2018-12-17


Raport Bieżący 42/2018
Zawiadomienie o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A.

Zarząd spółki Telestrada S.A. podaje do publicznej informacji treść zawiadomienia otrzymanego 14-12-2018 od Akcjonariusza, dotyczącego przekroczenia 10% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

2018-11-22


Raport Bieżący 41/2018
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu październiku 2018

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za październik 2018 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. X 2018: 67 415.

2018-11-14


Raport Bieżący 40/2018
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za III kwartał 2018 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r.

2018-11-14


Raport Bieżący 39/2018
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za III kwartał 2018 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2018 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za III kwartał 2018 r.

2018-10-22


Raport Bieżący 38/2018
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu wrześniu 2018

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za wrzesień 2018 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. IX 2018: 67 720.

2018-09-28


Raport Bieżący 37/2018
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 28 września 2018 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, Pana Alfreda Lichota, zawiadomienie o nabyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1 z 12.06.2014) [rozporządzenie MAR].

2018-09-28


Raport Bieżący 36/2018
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 28 września 2018 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, firmy Rymaszewski Asset Ltd, zawiadomienie o nabyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1 z 12.06.2014) [rozporządzenie MAR].

2018-09-24


Raport Bieżący 35/2018
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu sierpniu 2018

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za sierpień 2018 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. VIII 2018: 67 696.

2018-09-14


Raport Bieżący 34/2018
Informacja o zmianach w Radzie Nadzorczej Spółki

Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 13 września 2018 r. ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji w składzie:
– Lichota Alfred,
– Lichota Krzysztof,
– Gałkowski Lech,
– Zbiciński Witold,
– Dymek Grzegorz,
– Rymaszewski Ireneusz,
– Małek Rafał

Rada Nadzorcza wybrała ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Lecha Gałkowskiego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Ireneusza Rymaszewskiego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2018-08-22


Raport Bieżący 33/2018
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu lipcu 2018

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za lipiec 2018 (w sztukach).

Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. VII 2018: 68 283.

2018-08-20


Raport Bieżący 32/2018
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 20 sierpnia 2018 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, Spółki Rymaszewski Asset Limited, zawiadomienie o zbyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1 z 12.06.2014) [rozporządzenie MAR].

2018-08-14


Raport Bieżący 31/2018
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za II kwartał 2018 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2018 r.

2018-08-14


Raport Bieżący 30/2018
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za II kwartał 2018 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2018 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za II kwartał 2018 r.

2018-08-13


Raport Bieżący 29/2018
Zawiadomienie o zejściu poniżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A.

Zarząd spółki Telestrada S.A. podaje do publicznej informacji treść zawiadomienia otrzymanego 10-08-2018 od Akcjonariusza, Quercus TFI S.A., dotyczącego zejścia poniżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

2018-07-23


Raport Bieżący 28/2018
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu czerwcu 2018

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za czerwiec 2018 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. VI 2018: 68613.

2018-07-03


Raport Bieżący 27/2018
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 02 lipca 2018 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, Spółki Rymaszewski Asset Limited, zawiadomienie o zbyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1 z 12.06.2014) [rozporządzenie MAR].

2018-07-03


Raport Bieżący 26/2018
Informacja o zmianach w Radzie Nadzorczej Spółki

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w dniu 29.06.2018 r podjęta została Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie: Powołania Członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję  o treści „Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §9 pkt 4 oraz §17 pkt 1i. Statutu Spółki powołuje następujących Członków Rady Nadzorczej:
1)  Lech Gałkowski,
2)  Ireneusz Rymaszewski,
3)  Witold Zbiciński,
4)  Krzysztof Lichota,
5)  Alfred Lichota,
6)  Rafał Małek,
7)  Grzegorz Dymek,
na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2021“

Dodatkowo Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości życiorysy zawodowe nowych Członków Rady Nadzorczej (P. Rafał Małek, P. Grzegorz Dymek).

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” oraz § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

2018-07-03


Raport Bieżący 25/2018
Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A.

Zarząd spółki Telestrada S.A. podaje do publicznej informacji treść zawiadomienia otrzymanego 03-07-2018 od Akcjonariusza, Quercus TFI S.A., dotyczącego przekroczenia 5% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

2018-07-03


Raport Bieżący 24/2018
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 02 lipca 2018 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, Spółki Rymaszewski Asset Limited, zawiadomienie o zbyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1 z 12.06.2014) [rozporządzenie MAR].

2018-06-30


Raport Bieżący 23/2018
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 29 czerwca 2018 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, Spółki Rymaszewski Asset Limited, zawiadomienie o zbyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1 z 12.06.2014) [rozporządzenie MAR].

2018-06-29


Raport Bieżący 22/2018
Informacje związane z podjęciem przez ZWZA uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, iż w dniu 29.06.2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telestrada S.A. podjęło Uchwałę nr 18 w sprawie podziału zysku Telestrada S.A. za rok obrotowy 1 stycznia – 31 grudnia 2017 r., w której postanowiono o wypłacie dywidendy w wysokości 5431946,40 PLN. Z prawa do wypłaty dywidendy wyłączone zostały akcje własne Spółki (tj 99 992 akcje). Prawo do dywidendy przysługuje 3 017 748 akcjom. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję objętą dywidendą wynosi 1,8 PLN. Data ustalenia prawa do dywidendy przypada na 17 sierpnia 2018 r. Ustalono następujące daty wypłaty dywidendy:
– datę wypłaty dywidendy w wysokości 1,50 zł na każdą akcję na dzień 11 września 2018 r,
– datę wypłaty dywidendy w wysokości 0,30 zł na każdą akcję na dzień 14 grudnia 2018 r.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

2018-06-29


Raport Bieżący 21/2018
Uchwały podjęte na ZWZA Telestrada S.A. w dniu 29.06.2018 r.

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o uchwałach podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Telestrada S.A. w dniu 29.06.2018 r.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

2018-06-29


Raport Bieżący 20/2018
Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na WZA w dniu 29.06.2018 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Telestrada S.A., które odbyło się w dniu 29.06.2018 r.:

CATHETEL LIMITED – 1 956 429 głosów stanowiących 51,24% ogółu głosów i 87,69% głosów na WZA,
GRUMIUM LIMITED – 119 981 głosów stanowiących 3,14% ogółu głosów i 5,38% głosów na WZA,
LICHOTA KRZYSZTOF – 114 006 głosów stanowiących 2,99% ogółu głosów i 5,11% głosów na WZA.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2018-06-21


Raport Bieżący 19/2018
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu maju 2018

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za maj 2018     (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. V 2018: 69031.

2018-06-01


Raport Bieżący 18/2018
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść “Ogłoszenia Zarządu Telestrada S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia” zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku na godzinę 12:00 w Warszawie w siedzibie Spółki (Aleja Krakowska 22a, 02-284).

2018-06-01


Raport Bieżący 17/2018
Raport Roczny Skonsolidowany Telestrada S.A. za 2017 rok

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Skonsolidowany Raport Roczny za 2017 rok.

2018-06-01


Raport Bieżący 16/2018
Raport Roczny Jednostkowy Telestrada S.A. za 2017 rok

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Jednostkowy Raport Roczny za 2017 rok. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z Raportu Rocznego Skonsolidowanego za 2017 rok.

2018-05-22


Raport Bieżący 15/2018
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu kwietniu 2018

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za kwiecień 2018 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. IV 2018: 69654.

2018-05-14


Raport Bieżący 14/2018
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za I kwartał 2018 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

2018-05-14


Raport Bieżący 13/2018
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za I kwartał 2018 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za I kwartał 2018 r.

2018-04-23


Raport Bieżący 12/2018
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu marcu 2018

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za marzec 2018 (w sztukach).

Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. III 2018: 69950.

2018-04-04


Raport Bieżący 11/2018
Zawiadomienie o zejściu poniżej 10% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A.

Zarząd spółki Telestrada S.A. podaje do publicznej informacji treść zawiadomienia otrzymanego 04.04.2018 r. od Akcjonariusza spółki Rymaszewski Asset Ltd. dotyczącego zejścia poniżej 10% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

2018-04-04


Raport Bieżący 10/2018
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 4 kwietnia 2018 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, Spółki Rymaszewski Asset Limited, zawiadomienie o zbyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1 z 12.06.2014) [rozporządzenie MAR].

2018-03-22


Raport Bieżący 9/2018
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu lutym 2018

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za luty 2018 (w sztukach).

Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. II 2018: 70231.

2018-03-12


Raport Bieżący 8/2018
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 12 marca 2018 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, Spółki Rymaszewski Asset Limited, zawiadomienie o zbyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1 z 12.06.2014) [rozporządzenie MAR].

2018-03-01


Raport Bieżący 7/2018
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 28 lutego 2018 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, Pana Alfreda Lichota zawiadomienie o nabyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1 z 12.06.2014) [rozporządzenie MAR].

2018-02-22


Raport Bieżący 6/2018
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu styczniu 2018

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za styczeń 2018 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. I 2018: 69 863.

2018-02-14


Raport Bieżący 5/2018
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za IV kwartał 2017 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.

2018-02-14


Raport Bieżący 4/2018
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za IV kwartał 2017 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za IV kwartał 2017 r.

2018-02-02


Raport Bieżący 3/2018
Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 02 lutego 2018 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, Pana Alfreda Lichota zawiadomienie o nabyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1 z 12.06.2014) [rozporządzenie MAR].

2018-01-22


Raport Bieżący 2/2018
Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu grudniu 2017

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za grudzień 2017 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. XII 2017: 69 726.

2018-01-10


Raport Bieżący 1/2018
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Na podstawie §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje stałe daty publikowania raportów okresowych w 2018 roku.

Raporty kwartalne:
1. Raport kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2017 – 14.02.2018
2. Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 2017 – 14.02.2018
3. Raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2018 – 14.05.2018
4. Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2018 – 14.05.2018
5. Raport kwartalny jednostkowy za II kwartał 2018 – 14.08.2018
6. Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2018 – 14.08.2018
7. Raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2018 – 14.11.2018
8. Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2018 – 14.11.2018

Raporty roczne:

1. Raport roczny jednostkowy za 2017 rok – 01.06.2018
2. Raport roczny skonsolidowany za 2017 rok – 01.06.2018

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportów bieżących.

Dodatkowo Zarząd Spółki podtrzymuje warunki zobowiązania z dnia 16.09.2015 roku do przekazywania comiesięcznych danych dotyczących liczby aktywnych kart SIM w grupie kapitałowej Telestrada na koniec miesiąca poprzedniego. Dane dotyczące liczby aktywnych kart SIM przekazywane będą w formie raportu bieżącego do 22 dnia następnego miesiąca.