Raporty 2011

2011-12-22


Raport Bieżący 64/2011
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc listopad 2011

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za listopad 2011 (w złotych).
Przychód Grupy Telestrada S.A. XI 2011: 2.418.631 PLN

2011-12-07


Raport Bieżący 63/2011
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:

„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem dokonał w trakcie sesji rynku regulowanego NewConnect w dniach 24.10.2011r do 06.12.2011r. zakupu łącznie 4006 akcji spółki po średniej cenie 9,9 zł.

W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. Posiada 415 316 akcji Telestrady S.A. co stanowi 12,4% w kapitale zakładowym oraz 10,3% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.”

2011-11-28


Raport Bieżący 62/2011
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza:

„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że dokonałem kupna w obrocie publicznym na rynku NewConnect 398 akcji spółki po cenie 10 złotych.

Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem.
Członek Rady Nadzorczej
Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia.
Akcje zwykłe na okaziciela Telestrada S.A.
Data sporządzenia informacji: 28 listopada 2011 r.
Opis transakcji:
Nabycie akcji w obrocie publicznym na rynku NewConnect.
Data transakcji: 21 listopada 2011 r.
Stan posiadania akcji przed transakcją: 112.662 szt.
Stan posiadania akcji po transakcji: 113.060 szt.”
Akcjonariusz nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

2011-11-23


Raport Bieżący 61/2011
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc październik 2011

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za październik 2011 (w złotych).
Przychód Grupy Telestrada S.A. X 2011: 2.215.743 PLN

2011-11-16


Raport Bieżący 60/2011
Sprostowanie raportu kwartalnego z dnia 15.11.2011 "Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za III Kwartał 2011 r." Telestrada Spółka Akcyjna

W załączeniu Spółka przekazuje prawidłowy raport kwartalny skonsolidowany. W raporcie z dnia 15.11.2011 został błędnie załączony plik z raportem jednostkowym za III kwartał 2011 r.

2011-11-15


Raport Bieżący 59/2011
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za III kwartał 2011 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 r.

2020-12-14


Raport Bieżący 58/2011
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za III kwartał 2011 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2011 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za III kwartał 2011 r.

2011-10-26


Raport Bieżący 57/2011
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza:
“Podstawa prawna, przyczyna przekazania informacji.
Art. 160 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538)
Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem.
Członek Rady Nadzorczej
Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia.
Zawiadamiam o nabyciu przez spółkę zależną od mojej osoby Adrenaline Holdings Limited z siedzibą przy ulicy Agiou Pavlou 15, Ledra House, Agios Andreas, 1105, Nikozja, Cypr, wpisanej do rejestru Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki pod numerem HE 286640, 3400 akcji zwykłych na okaziciela spółki Telestrada S.A. (spółka notowana na NewConnect). Nabycie akcji nastąpiło w obrocie publicznym na rynku NewConnect w dniu 19 października 2011.
Spółka Adrenaline Holdings Limited z siedzibą przy ulicy Agiou Pavlou 15, Ledra House, Agios Andreas, 1105, Nikozja, Cypr, wpisana do rejestru Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki pod numerem HE 286640 jest osobą blisko ze mną związaną w rozumieniu art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Z 2005 roku nr 183 poz. 1538).
Data transakcji.
19 października 2011 r.
Cena i wolumen transakcji.
Cena akcji: 10,60 zł. Wolumen: 3400 akcji.
Data i miejsce sporządzenia informacji.
24 października 2011 r. Katowice
Stan posiadania akcji przed transakcją.
35716 sztuk akcji.
Stan posiadania akcji po transakcji.
39116 sztuk akcji.”

Akcjonariusz nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

2011-10-21


Raport Bieżący 56/2011
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc wrzesień 2011

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A., Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za wrzesień 2011 (w złotych).
Szacunkowy przychód Grupy Telestrada S.A. IX 2011: 2.170.165 PLN

2011-10-18


Raport Bieżący 55/2011
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:
„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem dokonał w trakcie sesji rynku regulowanego w dniu 07.10.2011r zakupu łącznie 10 000 akcji spółki po cenie 11 zł.
W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. Posiada 411 310 akcji Telestrady S.A. co stanowi 12,30% w kapitale zakładowym oraz 10,2% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.”

2011-10-12


Raport Bieżący 54/2011
Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza:
“Podstawa prawna, przyczyna przekazania informacji.
Art. 160 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538)
Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem.
Członek Rady Nadzorczej
Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia.
Zawiadamiam o zbyciu przez spółkę zależną od mojej osoby Adrenaline Holdings Limited z siedzibą przy ulicy Agiou Pavlou 15, Ledra House, Agios Andreas, 1105, Nikozja, Cypr, wpisanej do rejestru Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki pod numerem HE 286640, 2421 akcji zwykłych na okaziciela spółki Telestrada S.A. (spółka notowana na NewConnect). Zbycie akcji nastąpiło w wyniku zawarcia w dniu 5 października 2011 r. umowy sprzedaży akcji pomiędzy Adrenaline Holdings Limited (Sprzedającym) a Telestrada S.A. (Kupującym).
Spółka Adrenaline Holdings Limited z siedzibą przy ulicy Agiou Pavlou 15, Ledra House, Agios Andreas, 1105, Nikozja, Cypr, wpisana do rejestru Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki pod numerem HE 286640 jest osobą blisko ze mną związaną w rozumieniu art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Z 2005 roku nr 183 poz. 1538).
Data transakcji.
5 października 2011 r.
Cena i wolumen transakcji.
Cena akcji: 15,00 zł. Wolumen: 2421 akcji.
Data i miejsce sporządzenia informacji.
10 pażdziernika 2011 r. Katowice
Stan posiadania akcji przed transakcją.
38137 sztuk akcji.
Stan posiadania akcji po transakcji.
35716 sztuk akcji.”

Akcjonariusz nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

2011-10-11


Raport Bieżący 53/2011
Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o zbyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza:
„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że dokonałem sprzedaży w transakcji cywilnoprawnej 7638 akcji spółki po cenie 15 złotych.
Sprzedaż jest konsekwencją realizacji przez spółkę Telestrada S.A. skupu akcji w drodze zaproszenia akcjonariuszy do składania ofert sprzedaży na określonych warunkach.
Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem.
Członek Rady Nadzorczej
Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia.
Akcje zwykłe na okaziciela Telestrada S.A.
Data sporządzenia informacji: 10 października 2011 r.
Opis transakcji:
Zbycie akcji w wyniku transakcji cywilnoprawnej w odpowiedzi na zaproszenie spółki w ramach skupu akcji własnych
Data transakcji: 7 października 2011 r.
Stan posiadania akcji przed transakcją: 120.300 szt.
Stan posiadania akcji po transakcji: 112.662 szt.”

Akcjonariusz nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

2011-10-10


Raport Bieżący 52/2011
Zawiadomienie o zawarciu przez Spółkę Telestrada S.A. transakcji nabycia akcji własnych

Działając na podstawie § 5 ust.1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd TELESTRADA S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu przez Spółkę transakcji nabycia 199.168 akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży.
Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o uchwałę nr 26 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.06.2011 r. i w związku z ogłoszoną przez Zarząd Spółki ofertą odkupu akcji własnych skierowaną do wszystkich akcjonariuszy (Raport Bieżący z dnia 22 sierpnia 2011 r.) Nabycie nastąpiło w wyniku pięciu transakcji pakietowych przeprowadzonych w dniu 30 września 2011 r. i rozliczonych w dniu 3 października 2011 r. oraz w wyniku zawarcia 31 umów cywilnoprawnych kupna-sprzedaży akcji własnych emitenta rozliczonych do dnia 10 października 2011 r. Wszystkich transakcji dokonano w jednolitej cenie 15 zł za jedną akcję.
Liczba nabytych akcji: 199.168.
Średnia jednostkowa cena nabycia akcji: 15 PLN.
Liczba głosów na walnym zgromadzeniu odpowiadająca nabytym akcjom: 199.168
Udział nabytych akcji odpowiednio w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce: 5,96% akcji dających prawo do 4,92% głosów na WZA.
Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,50 PLN, łączna wartość nominalna nabytych akcji to: 99.584 PLN
Łączna liczba nabytych przez Emitenta w ramach skupu akcji własnych wynosi na dzień publikacji raportu 199.168 sztuk, z których wynika 199.168 głosów, stanowiących odpowiednio 5,96% kapitału zakładowego i 4,92% ogólnej liczby głosów w Spółce.

2011-10-10


Raport Bieżący 51/2011
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:
„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem dokonał w trakcie sesji rynku regulowanego w dniu 05.10.2011r zakupu łącznie 5000 akcji spółki po cenie 11,5 zł.
W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. Posiada 401 310 akcji Telestrady S.A. co stanowi 12,00% w kapitale zakładowym oraz 9,9% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.”

2011-10-05


Raport Bieżący 50/2011
Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. i zejściu poniżej progu 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Cathetel Ltd., zależnej od Prezesa Zarządu Telestrada S.A., Pana Jacka Lichoty:
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zmian.) oraz na podstawie Art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamiam o zbyciu 86.556 akcji w Spółce Telestrada S.A. co spowodowało zejście poniżej 50% udziału w liczbie głosów ogółem w spółce Telestrada S.A. (spółka notowana na NewConnect).
Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: podmiot zależny od Prezesa Zarządu
Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: akcje na okaziciela Telestrada S.A. – 86556 sztuk
Data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa 4 paździenika 2011 r.
Opis transakcji: Zbycie akcji nastąpiło w wyniku transakcji pakietowej w dniu 30 września 2011 r.
Stan posiadania akcji przed zbyciem: Przed zbyciem 1.363.134 akcje, co stanowiło 40,79% w kapitale oraz 51,04% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A.
Stan posiadania po zbyciu: Na dzień 30 września 2011 spółka posiada 1.276.578 akcji , co stanowi 38,20% w kapitale oraz 48,90% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A.
Informuję, że w przeciągu najbliższych 12 miesięcy nie wykluczam zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia posiadanego pakietu akcji.
Z poważaniem
Jacek Lichota

2011-10-05


Raport Bieżący 49/2011
Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:
„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem dokonał sprzedaży w transakcji pozasesyjnej 26164 akcji spółki po cenie 15 złotych.
Sprzedaż jest konsekwencją realizacji przez spółkę Telestrada S.A. skupu akcji w drodze zaproszenia akcjonariuszy do składania ofert sprzedaży na określonych warunkach.
W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. po sesji giełdowej z dnia 03.10.2011 r. posiada 396310 akcji Telestrady S.A. Co stanowi 11,9% w kapitale zakładowym oraz 9,8% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.”

2011-09-26


Raport Bieżący 48/2011
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiące lipiec oraz sierpień 2011

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje wstępne wyniki za lipiec oraz sierpień 2011 (w złotych).
Przychód Grupy Telestrada S.A. VII 2011: 2.146.050 PLN
Przychód Grupy Telestrada S.A. VIII 2011: 2.120.458 PLN

2011-09-19


Raport Bieżący 47/2011
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:
„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem dokonał w trakcie sesji rynku regulowanego w dniach 15.09.2011r.-16.09.2011r. Zakupu łącznie 2753 akcji spółki po średniej cenie 9,86 zł.
W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. Posiada 422 474 akcji Telestrady S.A. Co stanowi 12,6% w kapitale zakładowym oraz 10,5% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.”

2011-09-14


Raport Bieżący 46/2011
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:
„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem dokonał w trakcie sesji rynku regulowanego w dniach 12.09.2011r.-13.09.2011r. zakupu łącznie 5965 akcji spółki po średniej cenie 10 zł.
W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. Posiada 419 721 akcji Telestrady S.A. Co stanowi 12,60% w kapitale zakładowym oraz 10,40% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.”

2011-09-14


Raport Bieżący 45/2011
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależna od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza:
“Podstawa prawna, przyczyna przekazania informacji.
Art. 160 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Z 2005 roku nr 183 poz. 1538)
Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem.
Członek Rady Nadzorczej
Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia.
Zawiadamiam o nabyciu przez spółkę zależną od mojej osoby Adrenaline Holdings Limited z siedzibą przy ulicy Agiou Pavlou 15, Ledra House, Agios Andreas, 1105, Nikozja, Cypr, wpisanej do rejestru Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki pod numerem HE 286640, 38137 akcji zwykłych na okaziciela spółki Telestrada S.A. (spółka notowana na NewConnect). Nabycie akcji nastąpiło w wyniku wniesienia przeze mnie aportem 38137 akcji zwykłych na okaziciela spółki Telestrada S.A. Do spółki Adrenaline Holdings Limited.

Spółka Adrenaline Holdings Limited z siedzibą przy ulicy Agiou Pavlou 15, Ledra House, Agios Andreas, 1105, Nikozja, Cypr, wpisana do rejestru Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki pod numerem HE 286640 jest osobą blisko ze mną związaną w rozumieniu art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Z 2005 roku nr 183 poz. 1538).
Data transakcji.
7 września 2011 r.
Cena i wolumen transakcji.
Cena akcji: 11,00 zł. Wolumen 38137 akcji.
Data i miejsce sporządzenia informacji.
13 września 2011 r.
Stan posiadania akcji przed transakcją.
0 sztuk akcji.
Stan posiadania akcji po transakcji.
38137 sztuk akcji.”

Akcjonariusz nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

2011-09-13


Raport Bieżący 44/2011
Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o zbyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza:
“Podstawa prawna, przyczyna przekazania informacji.
Art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Z 2005 roku nr 183 poz. 1538)
Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem.
Członek Rady Nadzorczej
Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia.
Zawiadamiam o zbyciu przeze mnie 38137 akcji zwykłych na okaziciela spółki Telestrada S.A. (spółka notowana na NewConnect). Zbycie akcji nastąpiło w wyniku wniesienia akcji aportem do spółki zależnej od mojej osoby: Adrenaline Holdings Limited z siedzibą przy ulicy Agiou Pavlou 15, Ledra House, Agios Andreas, 1105, Nikozja, Cypr, wpisanej do rejestru Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki pod numerem HE 286640.
Spółka Adrenaline Holdings Limited z siedzibą przy ulicy Agiou Pavlou 15, Ledra House, Agios Andreas, 1105, Nikozja, Cypr, wpisana do rejestru Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki pod numerem HE 286640 jest osoba blisko ze mną związaną w rozumieniu art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Z 2005 roku nr 183 poz. 1538).
Data transakcji.
7 września 2011 r.
Cena i wolumen transakcji.
Cena akcji: 11,00 zł. Wolumen 38137 akcji.
Data i miejsce sporządzenia informacji.
13 września 2011 r.
Stan posiadania akcji przed transakcją.
38137 sztuk akcji.
Stan posiadania akcji po transakcji.
0 sztuk akcji.”

Akcjonariusz nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

2011-09-13


Raport Bieżący 43/2011
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Rymaszewski Asset Ltd., zależnej od członka Rady Nadzorczej Telestrada S.A., Pana Irka Rymaszewskiego:
„Jako członek Rady Nadzorczej Telestrady S.A. na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd, którego jestem założycielem i dyrektorem dokonał w dniach 05.08.2011r.-09.09.201r. Zakupu łącznie 2082 akcji Firmy po średniej cenie 10,1 zł.
W wyniku dokonanych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. Posiada 413 756 akcji Telestrady S.A. Co stanowi 12,4% w kapitale zakładowym oraz 10,23% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.”

2011-09-12


Raport Bieżący 42/2011
Realizacja skupu akcji własnych przez Telestrada S.A.

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że na ofertę odkupu akcji własnych Telestrada S.A. skierowaną w dniu 22 sierpnia 2011 r. odpowiedziało 40 akcjonariuszy, którzy zaoferowali Spółce odkupienie 3.149.702 akcji w cenie 15 złotych za jedną akcję. Spółka oferowała nabycie do 200.000 akcji własnych. Stopa redukcji zapisów wyniesie 93,65%.
W dniu dzisiejszym akcjonariusze zostaną drogą poczty elektronicznej powiadomieni o liczbie akcji, jakie Spółka jest gotowa odkupić od każdego z nich. Liczba akcji jest zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej mniejszej od liczby wyliczonej w sposób matematyczny.

2011-09-07


Raport Bieżący 41/2011
Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A.

Zarząd spółki Telestrada S.A. podaje do publicznej informacji treść zawiadomienia otrzymanego 07-09-2011 od spółki Grumium Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr dotyczącego przekroczenia 5% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A.

2011-09-07


Raport Bieżący 40/2011
Zawiadomienie o zejściu poniżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A.

Zarząd spółki Telestrada S.A. podaje do publicznej informacji treść zawiadomienia otrzymanego 07-09-2011 od p. Szymona Bula dotyczącego zejścia poniżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A.

2011-08-22


Raport Bieżący 39/2011
ZAPROSZENIE do składania ofert sprzedaży akcji TELESTRADA S.A. z siedzibą w Warszawie

1. Zarząd TELESTRADA S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie Uchwały 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2011 r. upoważniającego Zarząd Spółki do skupu akcji własnych Spółki i ustalenia warunków tego skupu, zaprasza akcjonariuszy Spółki do składania ofert sprzedaży jej akcji na warunkach określonych w tym zaproszeniu;
2. Spółka skupi w pierwszym etapie nie więcej niż 200 000 (dwieście tysięcy) akcji własnych za cenę wynoszącą 15 zł (piętnaście i 0/100) za jedną akcję;
3. W przypadku, gdyby liczba oferowanych Spółce akcji przekraczała wielkość, o której mowa w pkt. 2 zaproszenia powyżej, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży w stosunku do ilości oferowanych na sprzedaż akcji i nabędzie odpowiednio zmniejszoną ilość od każdego z akcjonariuszy oferującego akcje Spółki;
4. Oferty można składać tylko i wyłącznie według wzoru udostępnionego przez Spółkę na jej stronie internetowej w zakładce http://telestrada.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace w zaadresowanej, zamkniętej kopercie z wyraźnym oznaczeniem „Oferta odsprzedaży akcji TELESTRADA S.A.”. Oferty niespełniające warunku, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie będą przez Spółkę rozpatrywane;
5. Oferty można składać osobiście w siedzibie Spółki lub dostarczyć je tam za pośrednictwem poczty lub kuriera, przy czym Spółka będzie brała pod uwagę tylko te oferty, które dotrą do niej nie później niż do godziny 12:00 dnia 9 września 2011 r.;
6. W przypadku, gdy ofertę składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jest ona obowiązana do złożenia oryginału odpisu swojego KRS lub innego dokumentu stwierdzającego wpis do właściwego rejestru spółek wydanego nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą złożenia oferty w celu wykazania, że osoby składające ofertę są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu tego podmiotu;
7. W przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w punkcie poprzednim lub w przypadku, gdy na podstawie odpisu z KRS lub innego właściwego rejestru nie można stwierdzić, że oferta została podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu lub na rzecz tego podmiotu, oferta uważania jest za niezłożoną;
8. Informacja o redukcji zostanie podana w trybie raportu bieżącego Spółki w dniu 12 września 2011 roku, jednocześnie każdy akcjonariusz, który prawidłowo złożył ofertę otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej informację o ilości akcji, które Spółka jest gotowa, stosownie do przedmiotowego zaproszenia, nabyć od niego oraz o dwóch proponowanych terminach zawarcia umowy nabycia akcji odległych o nie mniej niż 14 i nie więcej 30 dni roboczych od dnia przekazania poszczególnym akcjonariuszom oferty Spółki w zakresie odkupienia ich akcji;
9. Umowa nabycia akcji będzie zawierana według wzoru udostępnionego przez Spółkę na jej stronie internetowej w zakładce http://telestrada.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace
10. Cena nabycia akcji zostanie zapłacona w terminie dwóch dni od dnia podpisania umowy nabycia akcji przelewem na konto bankowe, wskazane w treści umowy zbycia akcji;
11. We wszelkich kwestiach nieunormowanych inaczej zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
12. Koszty związane z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych pokrywa Spółka.

2011-08-18


Raport Bieżący 38/2011
Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o zbyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie Akcjonariusza:

“Na podstawie Art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538), jako członek Rady Nadzorczej Telestrada S.A. niemający dostępu do informacji finansowych, zawiadamiam o dokonaniu darowizny 75.721 akcji spółki Telestrada S.A.
1. Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: Członek Rady Nadzorczej,
2. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: akcje na okaziciela Telestrada S.A.,
3. Data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa 16 sierpnia 2011 r.,
4. Opis transakcji: umowa darowizny 75.721 sztuk akcji na rzecz podmiotu zewnętrznego,
5. Data transakcji: 12.08.2011,
6. Stan posiadania akcji przed transakcją: 75.721 sztuk akcji,
7. Stan posiadania po transakcji: 0,
8. Wyrażenie zgody na publikację danych osobowych: nie.”

2011-08-16


Raport Bieżący 37/2011
Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za II kwartał 2011 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2011 r.

2011-08-16


Raport Bieżący 36/2011
Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za II kwartał 2011 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport jednostkowy za II kwartał 2011 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę akcjonariuszy na fakt, iż z pełny obraz sytuacji finansowej grupy zawiera raport skonsolidowany Telestrada S.A.

2011-07-25


Raport Bieżący 35/2011
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A za miesiąc czerwiec 2011

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A przekazuje wstępne wyniki za czerwiec 2011 (w złotych).
Szacunkowy przychód Grupy Telestrada S.A VI 2011: 2.187.879 PLN

2011-07-15


Raport Bieżący 34/2011
Nabycie znacznego pakietu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Spółki Cathetel Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr, zależnej od Prezesa Zarządu Telestrada S.A., Pana Jacka Lichoty:

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zmian.) oraz na podstawie Art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamiam o nabyciu 1.363.134 akcji w Spółce Telestrada S.A. co spowodowało osiągnięcie ponad 50% udziału w liczbie głosów ogółem w spółce Telestrada S.A. (spółka notowana na NewConnect).
 
1. Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: Osoba zobowiązana jest osobą zależną od Prezesa Zarządu Pana Jacka Lichoty
2. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: akcje na okaziciela Telestrada S.A. – 663.134 sztuki oraz akcje imienne uprzywilejowane Telestrada S.A. – 700.000 sztuk,
3. Data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa 15 lipca 2011 r.
4. Opis transakcji: Nabycie akcji nastąpiło w wyniku podniesienia kapitału zakładowego spółki w wyniku wniesienia akcji Telestrada S.A. do spółki.
5. Stan posiadania akcji przed nabyciem: Przed nabyciem akcji Cathetel Limited nie posiadała akcji spółki.
6. Stan posiadania po nabyciu: Na dzień 12 lipca 2011 Cathetel Limited posiada 1.363.134 akcje, co stanowi 40,79% w kapitale oraz 51,04% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A.
7. Cathetel Limited informuje, że w przeciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia posiadanego pakietu akcji.

Z poważaniem

Jacek Lichota
dyrektor
Cathetel Limited

2011-07-15


Raport Bieżący 33/2011
Zbycie znacznego pakietu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o zbyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Prezesa Zarządu, Pana Jacka Lichoty:

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zmian.) oraz na podstawie Art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamiam o zbyciu 1.363.134 akcji w Spółce Telestrada S.A. co spowodowało zejście poniżej 5% udziału w liczbie głosów ogółem w spółce Telestrada S.A. (spółka notowana na NewConnect).
 
1. Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: Prezes Zarządu
2. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: akcje na okaziciela Telestrada S.A. – 663.134 sztuki oraz akcje imienne uprzywilejowane Telestrada S.A. – 700.000 sztuk,
3. Data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa 15 lipca 2011 r.
4. Opis transakcji: Zbycie akcji nastąpiło w wyniku wniesienia akcji do spółki w 100% zależnej od mojej osoby: Cathetel Limited z siedzibą w Nikozji, adres: Michalaki Karaoli 8, Anemomilos Building, 4 piętro, lokal 401, P.C. 1095, Nikozja, Cypr, zarejestrowana zgodnie z prawem cypryjskim pod numerem HE 277482
5. Stan posiadania akcji przed zbyciem: Przed zbyciem akcji posiadałem 1.363.134 akcje, co stanowiło 40,79% w kapitale oraz 51,04% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A.
6. Stan bezpośredniego posiadania po zbyciu: Na dzień 12 lipca 2011 nie posiadam bezpośrednio akcji Spółki Telestrada S.A.
7. Stan pośredniego posiadania po zbyciu: Na dzień 12 lipca 2011 wraz z podmiotami zależnymi posiadam 1.363.134 akcje, co stanowi 40,79% w kapitale oraz 51,04% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A.
8. Informuję, że w przeciągu najbliższych 12 miesięcy nie wykluczam zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia posiadanego pakietu akcji.

Z poważaniem

Jacek Lichota

2011-07-11


Raport Bieżący 32/2011
Wstepne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiące kwiecień oraz maj 2011

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Zarząd Spółki Telestrada S.A przekazuje wyniki za kwiecień oraz maj 2011 (w złotych).

Przychód Grupy Telestrada S.A IV 2011: 2.188.852 PLN
Przychód Grupy Telestrada S.A V 2011: 2.366.818 PLN

2011-07-05


Raport Bieżący 31/2011
Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobe mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce

Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o zbyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A.

1. Zbycie akcji nastąpiło w transakcji pakietowej na rynku NewConnect w dniu 27.06.2011. Zbyto 320 000 akcji po 10,50 zł.
2. Przed zbyciem akcji Akcjonariusz posiadał 321 143 akcje, co stanowiło 9,61% w kapitale oraz 7.59% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A.
3. Na dzień 27 czerwca Akcjonarusz posiada 1 143 akcje spółki co stanowi 0,034% w kapitale oraz 0,028% w ogólnej lioczbie głosów w spółce Telestrada S.A.
4. Zawiadomienie dokonuje się w związku z pełnieniem przez Akcjonariusza funkcji Prezesa Zarządu w spółce Infotel Service Sp. z o.o. (podmiot należący w 100% do spółki Telestrada S.A.)

Akcjonariusz nie wyraził zgody na publikację swoich danych osobowych.

2011-07-05


Raport Bieżący 30/2011
Zawiadomienie o zejściu poniżej 5% ogólnej liczby głosów

Zarząd spółki Telestrada S.A. podaje do publicznej informacji treść zawiadomienia otrzymanego 05-07-2011 od p. Mariusza Wójtowicza dotyczącego zejścia poniżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A.

” Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zmian.) zawiadamiam o zbyciu 320,000 akcji w Spółce Telestrada S.A. co spowodowało zejście poniżej 5% udziału w liczbie głosów ogółem w spółce Telestrada S.A. (spółka notowana na NewConnect).

1. Zbycie akcji nastapiło w transakcji pakietowej na rynku NewConnect w dniu 27.06.2011 roku.
2. Przed zbyciem akcji posiadałem 321 143 akcje, co stanowiło 9,61% w kapitale oraz 7.95% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A.
3. Na dzień 27 czerwca 2011 posiadam 1.143 akcji Spółki Telestrada S.A. co stanowi 0,034% w kapitale oraz 0,028% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A.”

2011-07-04


Raport Bieżący 29/2011
Zmiana składu Rady Nadzorczej na WZA 30 czerwca 2011 r.

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że uchwałami 18-23 podjętymi na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.06.2011 r. powołano nowy skład Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję.

W skład Rady Nadzorczej weszły następujące osoby:
Lech Gałkowski
Alfred Lichota
Krzysztof Lichota
Witold Zbiciński
Grzegorz Dymek
Ireneusz Rymaszewski

W odniesieniu do poprzedniego składu Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie dokonało zmiany jednego członka RN – wobec niekandydowania Pana Szymona Buli na kolejna kadencje Walne Zgromadzenie powołało w skład RN Pana Ireneusza Rymaszewskiego.

Poniżej krótki opis Pana Ireneusza Rymaszewskiego z oświadczeniami o powiązaniach

Opis wiedzy i doświadczenie w zarządzaniu:
Pan Ireneusz Rymaszewski ukończył we Wrocławiu w 1993 roku Akademię Medyczną na Wydziale Lekarskim. W latach 1993-1996r. studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 18-tu lat prywatny inwestor, akcjonariusz publicznych i niepublicznych firm. W latach 2010- 2011 członek Rady Nadzorczej Suntech S.A. Od 2010r. członek rady Nadzorczej Euro-Tax.Pl S.A. Od 2011 członek Rady Nadzorczej Pragma Factoring S.A. ( wcześniej Grupa Finansowa Premium S.A.). Aktualnie jest dyrektorem, założycielem inwestycyjnej firmy prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji, Cypr.


W okresie poprzednich pięciu lat wobec Pana Ireneusza Rymaszewskiego nie orzeczono żadnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa.

W okresie poprzednich pięciu lat Pan Ireneusz Rymaszewski nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osoby zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które postawione zostały w stan upadłości lub zarządu komisarycznego.

W okresie poprzednich pięciu lat Pan Ireneusz Rymaszewski nie był oskarżony i nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Pan Ireneusz Rymaszewski nie wykonuje działalności gospodarczej konkurencyjnej dla Emitenta.

Pomiędzy Panem Ireneuszem Rymaszewskim a innymi Członkami Zarządu i Członkami Rady Nadzorczej nie występują powiązania rodzinne.

2011-06-30


Raport Bieżący 28/2011
Przekroczenie progu 10% w głosach na WZA Telestrada S.A.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości treść zawiadomienia otrzymanego w dniu 28 czerwca 2011 r. drogą elektroniczną od spółki Rymaszewski Asset Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr o nabyciu akcji Telestrada S.A. uprawniających do 12,3% głosów na WZA.

2011-06-30


Raport Bieżący 27/2011
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA 30.06.2011 r.:

Zarząd Telestrada S.A. podaje do wiadomości publicznej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA 30.06.2011 r.:

Pan Szymon Bula – 313242 głosy – stanowiące 12,13% głosów na WZA oraz 7,75% głosów ogółem w Spółce
Pan Jacek Lichota – 2063134 głosy – stanowiące 79,9% głosów na WZA oraz 51,04% głosów ogółem w Spółce

2011-06-30


Raport Bieżący 26/2011
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 30.06.2011

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.06.2011 r. w formie treści przyjętego protokółu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2011-06-15


Raport Bieżący 25/2011
Raport roczny skonsolidowany za 2010 r. Telestrada S.A.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do wiadomości publicznej zaudytowany raport roczny skonsolidowany.

Podstawa prawna: § 5 ust. 6.1. – 6.3. w zw. z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2011-06-15


Raport Bieżący 24/2011
Raport roczny jednostkowy za 2010 r. Telestrada S.A.

Zarząd spółki Telestrada S.A. podaje do publicznej informacji treść zawiadomienia otrzymanego 07-09-2011 od p. Szymona Bula dotyczącego zejścia poniżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A.

2011-06-13


Raport Bieżący 23/2011
Zmiana terminu publikacji Skonsolidowanego Raportu Finansowego

Zarząd Telestrada S.A. zawiadamia o zmianie terminu publikacji Skonsolidowanego Rocznego Sprawozdania Finansowego. Podany uprzednio termin 30.06.2011 r. zostaje zmieniony na 15.06.2011 r.

2011-06-03


Raport Bieżący 22/2011
Uchwały na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 30.06.2011 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał do podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30.06.2011 r.

2011-05-13


Raport Bieżący 21/2011
Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30.06.2011 r.

Zarząd Telestrada S.A z siedzibą w Warszawie (“Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (“KSH”), zwołuje na dzień
30 czerwca 2011 roku na godzinę 12:00 zwyczajne walne zgromadzenie Spółki (“WZA”), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182, budynek IO-1, piętro 9; 02-670 Warszawa.


Porządek obrad:

a. Otwarcie obrad.
b. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
c. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
d. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
e. Przyjęcie porządku obrad.
f. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010
g. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2010
h. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2010
i. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.
j. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.
k. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.
l. Podjęcie uchwały powołującej członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję.
m. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2010.
n. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010.
o. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży.
p. Podjęcie uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki.
q. Wolne głosy i wnioski.
r. Zamknięcie obrad ZWZA.

Szczegółowa treść wraz z informacją dla akcjonariuszy o warunkach uczestnictwa znajduje się w załączniku do raportu bieżącego.
W załączeniu również wzór pełnomocnictwa na WZA.

2011-05-13


Raport Bieżący 20/2011
Raport skonsolidowany za I kwartał 2011 r.

Telestrada S.A. przekazuje do wiadomości publicznej skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2011 r.

2011-05-13


Raport Bieżący 19/2011
Raport jednostkowy za I kwartał 2011 r. Telestrada Spółka Akcyjna

Telestrada S.A. przekazuje do wiadomości publicznej jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2011 r.
Zarząd zwraca uwagę akcjonariuszy na publikację oddzielnym komunikatem raportu skonsolidowanego prezentującego osiągnięcia grupy kapitałowej jako całości i będącego bardziej miarodajnym źródłem informacji o dokonaniach i sytuacji finansowej grupy Telestrada S.A.

2011-05-06


Raport Bieżący 18/2011
Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o nabyciu akcji Telestrada S.A.

W dniu 05.05.2011 r. Telestrada S.A. otrzymała zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej Spółki, następującej treści:

Na podstawie art. 160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz par 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych składam zawiadomienie o nabyciu akcji Telestrada S.A.

1) wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: Członek Rady Nadzorczej
2) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: akcje na okaziciela Telestrada S.A., seria G
3) data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa 27 kwietnia 2011 r.
4) opis transakcji: nabycie akcji serii G w liczbie 30137 sztuk w wyniku zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w wyniku wykonania prawa z warrantów o wartości nominalnej 0,50 gr. za sztukę.
5) Inne uwagi: stan posiadania po nabyciu – 38137 akcji
6) wyrażenie zgody na publikację danych osobowych: nie

2011-05-06


Raport Bieżący 17/2011
Zawiadomienie w trybie Art 160 punkt 1 ust 2. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r

ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU AKCJI PRZEZ OSOBĘ MAJĄCĄ STAŁY DOSTĘP OD INFORMACJI POUFNYCH W SPÓŁCE TELESTRADA S.A.


Na podstawie Art. 160 punkt 1 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538) informuję o zbyciu 10.508 akcji w Spółce Telestrada S.A.
1. Zbycie akcji nastąpiło w obrocie publicznym na rynku NewConnect w dniu 27.04.2011 roku. Zbyto 10.508 akcji po 10,00 zł.
2. Przed zbyciem akcji posiadałem 331 651 akcji, co stanowiło 9,92% w kapitale oraz 8,21% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A.
3. Po zbyciu akcji posiadam 321 143 akcji, i co stanowi 9,61% w kapitale oraz 7,95% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A.
4. Zawiadomienie dokonuje się w związku z pełnieniem przez ze mnie funkcji Prezesa Zarządu w Infotel Service Sp. z o.o. w podmiocie w 100% należącym do Telestrada S.A.

2011-04-29


Raport Bieżący 16/2011
Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o nabyciu akcji Telestrada S.A.

W dniu 29.04.2011 r. Telestrada S.A. otrzymała zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej Spółki, następującej treści:

Na podstawie art. 160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz par 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych składam zawiadomienie o nabyciu akcji Telestrada S.A.

1) wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: Członek Rady Nadzorczej
2) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: akcje na okaziciela Telestrada S.A., seria G
3) data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa 28 kwietnia 2011 r.
4) opis transakcji: nabycie akcji serii G w liczbie 56 621 sztuk w wyniku zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w wyniku wykonania prawa z warrantów o wartości nominalnej 0,50 gr. za sztukę.
5) wyrażenie zgody na publikację danych osobowych: nie

2011-04-29


Raport Bieżący 15/2011
Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o nabyciu akcji Telestrada S.A.

W dniu 29.04.2011 r. Telestrada S.A. otrzymała zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Szymona Bula następującej treści:

Na podstawie art. 160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz par 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, oraz na podstawie art 69 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych składam zawiadomienie o nabyciu akcji Telestrada S.A.

1) wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: Członek Rady Nadzorczej
2) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: akcje na okaziciela Telestrada S.A., seria G
3) data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa 27 kwietnia 2011 r.
4) opis transakcji: nabycie akcji serii G w liczbie 313242 sztuk w wyniku zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w wyniku wykonania prawa z warrantów o wartości nominalnej 0,50 gr. za sztukę.
5) liczba posiadanych akcji przed wykonaniem prawa z warrantów: zero
6) liczba przysługujących głosów z akcji przed wykonaniem prawa z warrantów: zero
7) liczba akcji posiadanych po wykonaniu prawa z warrantów: 313242 co stanowi 9,37% w kapitale emitenta
8) liczba przysługujących głosów z akcji po wykonaniu prawa z warrantów: 313242 co stanowi 7,75% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Szymon Bula

2011-04-22


Raport Bieżący 14/2011
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A za miesiąc marzec 2011

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A., Zarząd Spółki Telestrada S.A przekazuje wstępne wyniki za marzec 2011 (w złotych).
Szacunkowy przychód Grupy Telestrada S.A III 2011: 2.309.162 PLN

2011-04-21


Raport Bieżący 13/2011
Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii G

Uchwała Nr 520/2011
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 20 kwietnia 2011 r.


w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki TELESTRADA S.A.

W dniu 21.04.2011 r. Telestrada S.A. otrzymała uchwałę nr 520 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o następującej treści:

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:
1) określić dzień 27 kwietnia 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 800.000 (ośmiuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki TELESTRADA S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 27 kwietnia 2011 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
i oznaczenia ich kodem “PLTLSTD00019”;
2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą “TELESTR” i oznaczeniem “TLS”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2011-03-22


Raport Bieżący 12/2011
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A za miesiąc luty 2011

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A., Zarząd Spółki Telestrada S.A przekazuje wstępne wyniki za luty 2011 (w złotych).
Przychód Grupy Telestrada S.A II 2011: 2.159.328 PLN

2011-02-22


Raport Bieżący 11/2011
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A za miesiąc styczeń 2011

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A., Zarząd Spółki Telestrada S.A przekazuje wstępne wyniki za styczeń 2011 (w złotych).

Przychód Grupy Telestrada S.A I 2011: 2 196 317 PLN

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2011-02-11


Raport Bieżący 10/2011
Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2010 r.

Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2010 r.

2011-02-11


Raport Bieżący 9/2011
Raport jednostkowy za IV kwartał 2010 r.

Telestrada S.A przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport finansowy za IV kwartał 2010 r.

2011-02-10


Raport Bieżący 8/2011
Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza spółki Telestrada S.A. dokonała wyboru firmy Auxilium Audyt Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa z siedziba w Krakowie wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3436 do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2010. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w trybie obiegowym.

2011-02-03


Raport Bieżący 7/2011
Zawiadomienie w trybie Art 160 punkt 1 ust 2. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r i w trybie Art. 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie

W dniu 3 lutego 2011 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Mariusza Wójtowicza o następującej treści:
ZAWIADOMIENIE O ZEJŚCIU PONIŻEJ 10% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W SPÓŁCE TELESTRADA S.A.
oraz
ZBYCIU AKCJI PRZEZ OSOBĘ MAJĄCĄ STAŁY DOSTĘP OD INFORMACJI POUFNYCH W SPÓŁCE TELESTRADA S.A.

Zejściu poniżej 10%
Na podstawie art.69 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) zawiadamiam o zejściu poniżej 10% udziału w liczbie głosów ogółem w spółce Telestrada S.A. (spółka notowana na NewConnect).
1. Zejście poniżej 10% progu nie zostało spowodowane zbyciem przez ze mnie akcji, ale jest wynikiem zwiększenia ogólnej liczby akcji Spółki spowodowanej realizacją umowy inwestycyjnej – wykonaniem prawa z warrantów i objęciem przez innych akcjonariuszy nowych 800.000 akcji serii G.
2. Na dzień 28 stycznia 2011 posiadam 331.651 akcji Spółki Telestrada S.A. co stanowi 9,92% w kapitale oraz 8,21% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A.
3. Przed zwiększeniem ogólnej liczby akcji Spółki posiadałem 13,05% w kapitale oraz 10,23% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A.


Zbyciu akcji
Na podstawie Art. 160 punkt 1 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183 poz. 1538) informuję o zbyciu 3629 akcji w Spółce Telestrada S.A.
1. Zbycie akcji nastąpiło w obrocie publicznym na rynku NewConnect w dniu 25.10.2010 roku. Zbyto 3618 akcji po 9,12 zł i 11 akcji po 9,38 zł.
2. Przed zbyciem akcji posiadałem 335.280 akcji co stanowiło 13,19% w kapitale oraz 10,34% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A.
4. Po zbyciu akcji posiadam 331 651 akcji, co w dniu zbycia 25.10.2010 roku stanowiło 13,05% w kapitale oraz 10,23% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A. Biorąc jednak pod uwagę wzrost ogólnej liczby akcji Telestrada S.A. o 800.000 posiadanych przez ze mnie w dniu 28.01.2011 roku 331 651 akcji stanowi 9,92% w kapitale oraz 8,21% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A.
3. Zawiadomienie dokonuje się w związku z pełnieniem przez ze mnie funkcji Prezesa Zarządu w Infotel Service Sp. z o.o. w podmiocie w 100% należącym do Telestrada S.A.

2011-01-27


Raport Bieżący 6/2011
Sprzedaż nieruchomości przy ul. Sieleckiej w Warszawie

Telestrada S.A. informuje o wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży lub zamiany nieruchomości przy ul. Sieleckiej w Warszawie. W dniu 26 stycznia 2011 r. został zawarty ostateczny akt notarialny sprzedaży/zamiany nieruchomości w wyniku którego Spółka zbyła nieruchomość przy ul. Sieleckiej w Warszawie za kwotę 1.500.000 zł przy czym część zapłaty została uiszczona przez kupującego w postaci przeniesienia na sprzedającego innej nieruchomości mieszkalnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Poligonowej o powierzchni 76,7 m2. Do wyceny nabywanej nieruchomosci zastosowano średnią z dwóch operatów szacunkowych wykonanych przez biegłych powołanych przez obie strony transakcji. Nieruchomość przy ul. Sieleckiej w księgach rachunkowych Telestrada S.A. wykazana jest w kwocie nabycia 935000 powiększonej o koszty wpisów sądowych.

Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” § 3 ust. 1.

2011-01-22


Raport Bieżący 5/2011
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A za miesiąc grudzień 2010

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A., Zarząd Spółki Telestrada S.A przekazuje wstępne wyniki za grudzień 2010 (w złotych).
Przychód Grupy Telestrada S.A XII 2010: 2 256 718 PLN

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2011-01-19


Raport Bieżący 4/2011
Zawiadomienie o nabyciu akcji TLS przez Prezesa Zarządu Telestrada S.A

Na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji
o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, oraz na podstawie art 69 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzaniu instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych Prezes Zarządu Emitenta – Telestrada S.A złożył zawiadomienie do spółki o nabyciu akcji Telestrada S.A.
1) wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: Prezes Zarządu,
2) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: Akcje na okaziciela Telestrada S.A, serii G
3) data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa 17 stycznia 2011 r.
4) opis transakcji:
Nabycie akcji serii G w liczbie 400 000 sztuk nastąpiło w wyniku zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w wyniku wykonania prawa z warrantów o wartości nominalnej 0,50 gr. za sztukę.
5)liczba akcji posiadanych przed wykonaniem prawa z warrantów: 963.134 sztuki co stanowiło 37,89% w kapitale zakładowym emitenta
6)liczba przysługujących głosów z akcji przed wykonaniem prawa z warrantów: 1.663.134 co stanowiło 51,30% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
7)Liczba akcji posiadanych po wykonaniu prawa z warrantów: 1.363.134 sztuki co stanowi 40,79% w kapitale emitenta.
8)Liczba przysługujących głosów z akcji po wykonaniu prawa z warrantów: 2.063.134 co stanowi 51,04% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

2011-01-18


Raport Bieżący 3/2011
Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2011 roku

Zarząd Telestrada S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2011 roku. Przekazywanie raportów kwartalnych, półrocznego i raportu rocznego będzie odbywało się w następujących terminach:

Raporty Kwartalne:
– za IV kwartał 2010 r. do dnia 15 lutego 2011 r.;
– za I kwartał 2011 r. do dnia 16 maja 2011 r.;
– za II kwartał 2011 r. do dnia 16 sierpnia 2011 r.;
– za III kwartał 2011 r. do dnia 15 listopada 2011 r.;

Raport Półroczny:
– za I półrocze 2011 r. jednostkowy do dnia 5 sierpnia 2011 r.;
– za I półrocze 2011 r. skonsolidowany do dnia 16 sierpnia 2011 r.;

Raport Roczny:
raport okresowy roczny jednostkowy za 2010 rok – 15 czerwca 2011 r.
raport okresowy roczny skonsolidowany za 2010 rok – 30 czerwca 2011 r.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

PODSTAWA PRAWNA:

§ 6 ust. 14. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r. “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2011-01-18


Raport Bieżący 2/2011
Zobowiązanie do przekazywania wstępnych informacji o wielkości miesięcznych przychodów

Zarząd Telestrada S.A zobowiązuje się do przekazywania danych dotyczących wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Dane przekazywane będą w formie raportu bieżącego do 22 dnia każdego miesiąca.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2011-01-18


Raport Bieżący 1/2011
Raport miesięczny Telestrada SA za grudzień 2010 roku.

Zarząd Telestrada S.A, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc grudzień 2010 roku.

W raporcie:

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Telestrada SA

2. Zestawienie informacji opublikowanych w okresie 01-12-2010 do 31-12-2010

3. Informacje na temat realizacji celów emisji.

4. Kalendarz Inwestora na okres 15-01-2011 do 15-02-2011