Raporty 2010

2010-12-29


Raport bieżący 71/2010
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 15 grudnia 2010 r., na mocy którego w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 15 grudnia 2010 r. został dokonany wpis podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1 270 947.50 zł do kwoty 1 670 947.50 zł, w wyniku zarejestrowania akcji serii G w liczbie 800 000 o wartości nominalnej 0,50 gr za sztukę.

2010-12-23


Raport bieżący 70/2010
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A za miesiąc listopad 2010

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A., Zarząd Spółki Telestrada S.A przekazuje wstępne wyniki za listopad 2010 (w złotych).
Przychód Grupy Telestrada S.A XI 2010: 2 199 879, 00 PLN

2010-12-14


Raport bieżący 69/2010
Raport miesięczny Telestrada S.A za listopad 2010

Zarząd Telestrada S.A, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc listopad 2010 roku.

W raporcie:
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Telestrada SA

2. Zestawienie informacji opublikowanych w okresie 01-11-2010 do 30-11-2010

3. Informacje na temat realizacji celów emisji.

4. Kalendarz Inwestora na okres 15-12-2010 do 15-01-2011

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku – “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

2010-12-02


Raport bieżący 68/2010
Informacja o zawarciu istotnej umowy w zakresie wdrożenia usług telefonii komórkowej

Telestrada S.A. w ślad za informacją z 15-09-2010 (RB 59/2010) informuje o podpisaniu z firma Telogic Poland Sp. z o.o, umowy ktorej przedmiotem jest dostarczenie przez Telogic rozwiazań pozwalających na wdrożenie przez
Telestrada S.A usług telefonii mobilnej. Przewidywane jest wdrożenie usług mobilnego dostępu do Internetu oraz telefonii komórkowej w oparciu o model post-paid i pre-paid.
Komercyjne uruchomienie usług następuje z dniem dzisiejszym.
Telestrada S.A. zaoferuje usługi komórkowe swoim dotychczasowym klientom a także klientom nowym, zarówno w zakresie mobilnego dostępu do Internetu jak i telefonii głosowej.Usługi świadczone będa w oparciu o model wielu marek telekomunikacyjnych zebranych pod wspólnym brandem WHITE Mobile.
Usługi będą świadczone przez wszystkie firmy grupy Telestrada S.A. pod markami Telestrada WHITE, Multimo WHITE, TELE24 WHITE, a także zostaną udostępnione innym niewielkim operatorom telekomunikacyjnym, portalom internetowym, sieciom osiedlowym w celu stworzenia wielu niewielkich quasi sieci komórkowych dla klientów tych firm z założeniem, że każda z tych sieci posługiwać się będzie własną marką z uzupełnieniem o nazwę WHITE.
Telestrada S.A. nie wyklucza powołania w przyszłości odrębnej spółki celowej do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej w sieciach ruchomych i zagwarantowała sobie prawo cesji umowy podpisanej z Telogic Poland Sp. z o.o. na taki podmiot.

2010-11-22


Raport bieżący 67/2010
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A za miesiąc październik 2010

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A., Zarząd Spółki Telestrada S.A przekazuje wstępne wyniki za październik 2010 (w złotych).
Przychód Grupy Telestrada S.A X 2010: 2 150 291, 00 PLN

2010-11-18


Raport bieżący 66/2010
Raport miesięczny Telestrada S.A za październik 2010

Zarząd Telestrada S.A, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc październik 2010 roku.

W raporcie:
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Telestrada SA

2. Zestawienie informacji opublikowanych w okresie 01-10-2010 do 31-10-2010

3. Informacje na temat realizacji celów emisji.

4. Kalendarz Inwestora na okres 15-11-2010 do 15-12-2010

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku – “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

2010-11-15


Raport bieżący 65/2010
Raport Kwartalny (jednostkowy) IIIQ2010

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2010 roku.

Podstawa prawna: §5 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu GPW w Warszawie z dnia 27 lipca 2009 r. “Informacje Bieżące i Okresowe w ASO”.

2010-11-15


Raport bieżący 64/2010
Raport Kwartalny (skonsolidowany) IIIQ2010

Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 roku.

Podstawa prawna: §5 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu GPW w Warszawie z dnia 27 lipca 2009 r. “Informacje Bieżące i Okresowe w ASO”.

2010-11-09


Raport bieżący 63/2010
Zawiadomienia od posiadaczy warrantów serii IV o wykonaniu prawa objęcia akcji z wyłączeniem prawa poboru i o złożeniu zapisów na akcje serii G.

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że Telestrada S.A. otrzymała od posiadaczy warrantów serii IV zawiadomienie o wykonaniu prawa objęcia akcji z wyłączeniem prawa poboru i o złożeniu zapisów na akcje serii G.
Liczba obejmowanych akcji 800000 PLN, wysokość podwyższenia kapitału – 400000 PLN. Zarząd zgłosi podwyższenie kapitału do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie ustawowym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

2010-10-25


Raport bieżący 62/2010
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A za miesiąc wrzesień 2010

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A., Zarząd Spółki Telestrada S.A przekazuje wstępne wyniki za wrzesień 2010 (w złotych).
Przychód Grupy Telestrada S.A IX 2010: 2 106 759, 00 PLN

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2010-10-14


Raport bieżący 61/2010
Raport miesięczny Telestrada SA za wrzesień 2010 roku.

Zarząd Telestrada S.A, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2010 roku.

W raporcie:
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Telestrada SA

2. Zestawienie informacji opublikowanych w okresie 01-09-2010 do 30-09-2010

3. Informacje na temat realizacji celów emisji.

4. Kalendarz Inwestora na okres 14-10-2010 do 15-11-2010

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku – “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

2010-09-22


Raport bieżący 60/2010
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A za miesiąc sierpień 2010

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A., Zarząd Spółki Telestrada S.A przekazuje wstępne wyniki za sierpień 2010 (w złotych).
Przychód Grupy Telestrada S.A VIII 2010: 2.074.956

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2010-09-15


Raport bieżący 59/2010
Informacja o zawarciu istotnej umowy.

Telestrada S.A. informuje o podpisaniu z firma Telogic Poland Sp. z o.o, listu intencyjnego w sprawie zawarcia umowy ktorej przedmiotem bedzie dostarczenie przez Telogic rozwiazań pozwalających na wdrożenie przez
Telestrada S.A usług telefonii mobilnej. Przewidywane jest wdrożenie usług mobilnego dostępu do Internetu oraz telefonii komórkowej w oparciu o model post-paid i pre-paid.

Telestrada S.A. w odrębnym komunikacie poinformuje o zawarciu ostatecznej Umowy w tym zakresie.

Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” § 3 ust. 1.

2010-09-01


Raport bieżący 58/2010
Informacja o zawarciu istotnej umowy.

Telestrada S.A. informuje, że w dniu 31 sierpnia 2010 r. otrzymała od Polskiego Górnictwa Naftowego  i Gazownictwa S.A. podpisaną umowę w zakresie realizacji infolinii dla biur obsługi klienta z funkcja inteligentnego kierowania połączeń. Umowa przewiduje etapowe wdrożenie infolinii dla wszystkich Oddziałów Obrotu Gazem na terenie Polski.

Telestrada S.A. uznaje ww. umowę za istotną ze względu na charakter strategiczny pozyskanego kontrahenta a take ze względu na potencjał dochodowy kontraktu.

Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” § 3 ust. 1.

2010-08-23


Raport bieżący 57/2010
Korekta raportu - Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A za lipiec 2010

Zarząd Telestrada koryguje wielkość osiągniętych przychodów grupy z podanych wcześniej 2 148 662 na 2 591 285 zł.

Treść korygowanego raportu:
Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A., Zarząd Spółki Telestrada S.A przekazuje wstępne wyniki za lipiec 2010 (w złotych).
Przychód Grupy Telestrada S.A VII 2010: 2 148 662 PLN

Prawidłowa treść raportu:

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A., Zarząd Spółki Telestrada S.A przekazuje wstępne wyniki za lipiec 2010 (w złotych).
Przychód Grupy Telestrada S.A VII 2010: 2 591 285

2010-08-23


Raport bieżący 56/2010
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A za miesiąc lipiec 2010

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A., Zarząd Spółki Telestrada S.A przekazuje wstępne wyniki za lipiec 2010 (w złotych).
Przychód Grupy Telestrada S.A VII 2010: 2 148 662 PLN

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2010-08-18


Raport bieżący 55/2010
Zawarcie istotnej umowy z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Telestrada S.A. informuje o zawarciu w dniu 17 sierpnia 2010 r. umowy generalnej z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych w zakresie obejmowania ubezpieczeniem klientów Telestrada S.A. w ramach pakietów
usługowych obejmujących usługi telekomunikacyjne i ubezpieczenie mieszkania/domu abonenta. Analogiczną umowę podpisała jednocześnie spółka zależna Multimo Sp. z o.o.
Zawarcie niniejszej umowy stanowi dla Telestrada S.A. realizację celu strategicznego jakim jest wdrożenie produktów pakietowych w ramach których oprócz prostych usług telekomunikacyjnych klientom mogą być zaoferowane dodatkowe wartości zwiększające zarówno przychód Telestrada S.A. i lojalność klientów.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

2010-08-16


Raport bieżący 54/2010
Raport Kwartalny (skonsolidowany) IIQ2010

Zarząd Telestrada S.A przekazuje w załączeniu raport kwartalny (skonsolidowany) za II kwartał 2010

Podstawa prawna: §5 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. ,Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

2010-08-16


Raport bieżący 53/2010
Raport Kwartalny (jednostkowy) IIQ2010

Zarząd Telestrada S.A przekazuje w załączeniu raport kwartalny (jednostkowy) za II kwartał 2010

Podstawa prawna: §5 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. ,Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

2010-08-16


Raport bieżący 52/2010
Raport miesięczny Telestrada SA za lipiec 2010 roku.

Zarząd Telestrada S.A, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc lipiec 2010 roku.

W raporcie:
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Telestrada SA

2. Zestawienie informacji opublikowanych w okresie 01-07-2010 do 31-07-2010

3. Informacje na temat realizacji celów emisji.

4. Kalendarz Inwestora na okres 16-08-2010 do 16-09-2010

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku – “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

2010-08-12


Raport bieżący 51/2010
Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki Telestrada S.A - uzupełnienie składu

Zarząd Telestrada S.A, informuje iż uchwałą nr 17 i 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A z dnia 6 sierpnia 2010 do składu Rady Nadzorczej zostało powołanych dwóch nowych członków:

Pan Witold Zbiciński

Wykształcenie: wyższe

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Warszawa, Wydział Prawa
Technische Universität Dresden/Niemcy, Wydział Techniki Procesów Przemysłowych

Kariera Zawodowa:
2010 – obecnie TRANSACTA sp. z o.o. – prezes zarządu, wydawnictwo
2010 – obecnie TLP Inwest sp. z. o.o. – partner zarządzający, fundusz inwestycyjny VC/PE
2004-2010 TELE24 sp. z o.o. – dyrektor sprzedaży, alternatywny operator telekomunikacyjny
2000-2003 TRANSACTA Handelsgesellschaft mbH Hamburg/Niemcy – prezes zarządu, import i dystrybucja towarów FMCG na rynki Niemiec, Szwajcarii, Austrii
1990-2000 EC Handelsgesellschaft mbH, Hamburg/Niemcy – prezes zarządu, import i dystrybucja towarów FMCG na rynki Niemiec, Szwajcarii, Austrii
1985 – 1990 Centrala Handlu Zagranicznego Paged, Warszawa – kierownik działu eksportu, eksport mebli i drewna


Pan Grzegorz Dymek

Wykształcenie: wyższe

Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, kierunek Informatyka
Studia MBA na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i w Stockholm University


Kariera zawodowa:

Obecnie – Prezes Zarządu Euromedic Poland Sp. z o.o.
2006-2010 – Partner Zarządzający w TELE24 Sp. z o.o.
2002-2003 – Prezes Zarządu 2Si Software & Serwis Sp. z o.o.
1999-2002 – Członek Zarządu 2Si S.A.
1994-1999 – Dyrektor Centrum Komputerowego Politechniki ŚląskiejPodstawa prawna:
Paragraf 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

2010-08-12


Raport bieżący 50/2010
Raport półroczny skonsolidowany 2010 - grupa kapitałowa Telestrada S.A

Zarząd Telestrada S.A przekazuje zgodnie z harmonogramem publikacji danych finansowych półroczny raport skonsolidowany grupy kapitałowej Telestrada S.A.

2010-08-11


Raport bieżący 49/2010
Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na NWZA w dniu 6 sierpnia 2010 r.

Zarząd Telestrada S.A przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na NWZA w dniu 6 sierpnia 2010 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej

2010-08-06


Raport bieżący 48/2010
Uchwały podjęte na NZWZ Telestrada S.A w dniu 08 sierpnia 2010 r.

Zarząd Telestrada S.A przekazuje w załączeniu treść podjętych uchwał na NZWZ Telestrada S.A z dnia dzisiejszego.

2010-08-05


Raport bieżący 47/2010
Jednostkowy Raport za I półrocze 2010

Zgodnie z publikowanym harmonogramem publikacji danych finansowych, Zarząd Telestrada S.A przekazuje w załączniku jednostkowy raport za I półrocze 2010 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

2010-07-23


Raport bieżący 46/2010
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A za miesiąc czerwiec 2010

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A., Zarząd Spółki Telestrada S.A przekazuje wstępne wyniki za czerwiec 2010 (w złotych).
Przychód Grupy Telestrada S.A VI 2010: 1 614 071 PLN

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2010-07-01


Raport bieżący 45/2010
Raport miesięczny Telestrada SA za czerwiec 2010 roku.

Zarząd Telestrada S.A, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2010 roku.

W raporcie:
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Telestrada SA

2. Zestawienie informacji opublikowanych w okresie 01-06-2010 do 30-06-2010

3. Informacje na temat realizacji celów emisji.

4. Kalendarz Inwestora na okres 14-07-2010 do 14-08-2010

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku – “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

2010-07-14


Raport bieżący 44/2010
Zawarcie umowy i zakup "INTERAKTYWNE INFOLINIE SISTI POLSKA"

Zarząd Telestrada S.A informuje, iż w kontynuacji do raportu bieżącego z dnia 13 maja 2010 roku (RB 20/2010), w dniu dzisiejszym spółka Telestrada S.A nabyła za cenę 270 000 PLN, prawa autorskie do systemu SISITI POLSKA “INTERAKTYWNE INFOLINIE SISTI POLSKA” wraz z bazą klientów.

SISTI zasili swoim doświadczeniem i technologią sprzedaż oraz udoskonalanie usług inteligentnych tzn. platform Infolinii 0800 i 0801. Z uwagi na innowacyjność i konkurencyjność cenową oferowanych usług inteligentnych, Telestrada nadal upatruje w ich rozwoju klucz do sukcesu rynkowego.

Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” § 3 ust. 1.

2010-07-09


Raport bieżący 43/2010
Zwołanie NWZA Telestrada S.A na 6 sierpnia 2010 roku godzina 12:00 Telestrada Spółka Akcyjna

Zarząd Telestrada S.A z siedzibą w Warszawie (“Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (“KSH”), zwołuje na dzień
6 SIERPNIA 2010 roku na godzinę 12:00 nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki (“NWZA”), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182, budynek IO-1, piętro 2; 02-670 Warszawa.


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2009
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2009
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2009.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
14. Przyjęcie jednolitego tekstu statutu spółki w związku ze zmianami wprowadzonymi podczas ZWZA 29 czerwca 2010 roku
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie obrad NWZA.

W załączeniu: Projekty Uchwał, Informacje dla Akcjonariuszy

2010-07-08


Raport bieżący 42/2010
Uzupełnienie informacji o nowych Członkach Rady Nadzorczej

Zgodnie z treścią komunikatu EBI 35/2010 z dnia 30-06-2010 spółka przekazuje dodatkowe informacje o nowo powołanych członkach Rady Nadzorczej Telestrada S.A

SZYMON BULA – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Wyształcenie: wyższe
Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe

Kariera Zawodowa:
2000 – Obecnie: TLP Consulting Szymon Bula – właściciel, dystrybucja, call-center, doradztwo
2004 – 2010 TELE24 sp. z o.o. – prezes zarządu, alternatywny operator telekomunikacyjny
2007 – obecnie Telemedycyna Polska S.A. – wiceprezes zarządu, całodobowa opieka kardiologiczna wraz z badaniami EKG przez telefon
2008- obecnie TLP Inwest sp. z.o.o. – partner zarządzający, fundusz inwestycyjny VC/PE

LECH GAŁKOWSKI – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
Wykształcenie: wyższe
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Staffordshire University Business School

Kariera Zawodowa
Obecnie: ABN AMRO Bank (Polska) S.A – Członek Zarządu
2003-2007 Volvo Auto Polska Sp. z o.o – Dyrektor finansowy, prokurent
1998-2003 ABN AMRO Bank (Polska) S.A. – Senior Relationship Banker, Head of Automotive, Consumer & Healthcare Industries
1996-1998 Coopers & Lybrand Sp. z o.o. – Senior Auditor

Podstawa prawna:
Paragraf 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

2010-09-01


Raport bieżący 41/2010
Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zarząd spółki TELESTRADA S.A. informuje, iż w dniu 8 lipca 2010 r. przyjął wiadomość o rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki Telestrada przez Pana Macieja Kaźmierczaka.

Rezygnacja Pana Macieja podyktowana jest względami osobistymi. Spółka w możliwie krótkim czasie podejmie kroki do zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego przedmiotem będzie m.in. uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Telestrada S.A

Podstawa prawna:
Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu §3 ust. 2 punkt 11.

2010-07-02


Raport bieżący 40/2010
Zawarcie umowy inwestycyjnej

Zarząd Spółki Telestrada S.A informuje, iż dnia 30 czerwca 2010 roku na mocy Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 spółka zawarła umowę w zakresie restrukturyzacji kosztowej Tele24 Sp. z o.o
Restrukturyzacja polega na:
1) osiągnięciu przez Spółkę Tele24 odpowiednich i stabilnych przychodu netto oraz marży z podstawowej działalności operacyjnej
2) redukcji kosztów działalności operacyjnej Spółki Tele24
3) dalszych czynności nie będących restrukturyzacją Spółki Tele24, ale służących utrwaleniu efektu restrukturyzacji i płynnemu przejęciu działalności operacyjnej Spółki przez Telestrada S.A, tj .:pomocy w przejęciu przez Telestradę obsługi operacyjnej Tele24, w tym doprowadzeniu do migracji podstawowych funkcji operacyjnych Spółki Tele24 do biura stanowiącego siedzibę Telestrady.

Podstawa prawna: § 3 ust 2, pkt 2 Załącznika Nr 3 do Uchwały nr 450/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 września 2009 “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

2010-07-02


Raport bieżący 39/2010
Zawarcie umowy zakupu i zakup 100% udziałów Tele24 Sp. z o.o

Zarząd Spółki Telestrada S.A informuje, iż dnia 30 czerwca 2010 r. spółka Telestrada S.A. zawarła umowę zakupu 100% udziałów w Tele24 Sp. z o.o. Uzgodniona cena zakupu wynosi 2.300.000,00 zł PLN. Tele24 Sp. z o.o obsługuje ponad 3 500 abonentów z segmentu małego i średniego biznesu. Przychody Tele24 Sp. z o.o. wynoszą około 490 000 PLN miesięcznie. Zapłata ceny i przejście udziałów na kupującego nastąpio w dniu dzisiejszym tj. 02 lipca 2010 roku. Telestrada S.A. będzie w sposób pełny konsolidować przychody i zyski Tele24 Sp. z o.o. od dnia przejścia własności udziałów. Transakcja stanowi kolejny krok w realizacji strategii Spółki nakierowanej na konsolidację niewielkich operatorów telekomunikacyjnych.

Podstawa prawna: § 3 ust 2, pkt 2 Załącznika Nr 3 do Uchwały nr 450/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 września 2009 “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

2010-07-01


Raport bieżący 38/2010
Aktualizacja Prognozy Finansowej Telestrada S.A

W nawiązaniu do RB EBI 11/2010 z dnia 31-03-2010. Zarząd Telestrada S.A przekazuje w załączeniu aktualizację prognozy finansowej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

2010-07-01


Raport bieżący 37/2010
Raport Roczny Telestrada S.A za 2009 rok. (skonsolidowany)

Zarząd Telestrada S.A przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany Raport Roczny Telestrada S.A za 2009 rok.

Podstawa prawna: §5. ust. 1. pkt 2. Załącznika Nr 3 “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

2010-06-30


Raport bieżący 36/2010
Raport Roczny Telestrada S.A za 2009 rok. (jednostkowy)

Zarząd Telestrada S.A przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy Raport Roczny Telestrada S.A za 2009 rok. (jednostkowy)

2010-06-30


Raport bieżący 45/2010
Uchwały podjęte na ZWZ Telestrada S.A w dniu 29.06.2010 r., zmiany w składzie Rady Nadzorczej, zmiany statutu spółki, modyfikacja porządku obrad.

Zarząd Telestrada S.A informuje, iż w dniu 29.06.2010 r, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telestrada S.A

Modyfikacja porządku obrad:

W związku z przesunięciem terminu publikacji raportu rocznego (RB EBI 32/2010) oraz mając na uwadze § 6 ust 11 i 12 Załącznika 3 do Regulaminu ASO, który mówi że raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny powinien zostać przekazany nie później niż 15 dni przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia, dokonującego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został zmodyfikowany porządek obrad, w którym zrezygnowano z głosowania nad uchwałami dotyczącymi:

– Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009
– Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2009
– Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2009
– Rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.
– Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
– Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
– W sprawie podziału zysku za rok 2009.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

Uchwałą ZWZ nr 12 został zmieniony skład Rady Nadzorczej:

odwołano: Pana Ziemisława Trzeszczkowskiego oraz Pana Pawła Rektora
powołano: Pana Lecha Gałkowskiego oraz Pana Szymona Bula

Informacje dodatkowe o nowych członkach RN zostaną przekazane w odrębnym komunikacie.

Zmiany Statutu Spółki:

Uchwałą ZWZ nr 10 została zatwierdzona zmiana statutu Spółki poprzez uwzględnienie warunkowego podwyższenia kapitału o kwotę nie większą niż 400 000 złPodczas ZWZ została udzielona zgodna na zawarcie Umowy Inwestycyjnej ze wspólnikami i kadrą zarządzającą TELE24 Sp. z o.o oraz Panem Jackiem Lichota. Podjęto również wszystkie Uchwały konieczne do zawarcie transakcji.

Treść podjętych uchwał w załączniku

Podstawa prawna: § 3 ust. 1, § 3 ust. 2 pkt 11), § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2010-06-25


Raport bieżący 34/2010
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A za miesiąc maj 2010 - korekta podpisu osoby reprezentującej

Korekta raportu 33/2010 dotyczy podpisu osoby reprezentującej spółkę, treść komunikatu pozostaje bez zmian

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A., Zarząd Spółki Telestrada S.A przekazuje wstępne wyniki za maj2010 (w złotych).
Przychód Grupy Telestrada S.A V 2010: 1 482 208 PLN

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2010-06-25


Raport bieżący 33/2010
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A za miesiąc maj 2010

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A., Zarząd Spółki Telestrada S.A przekazuje wstępne wyniki za maj2010 (w złotych).
Przychód Grupy Telestrada S.A V 2010: 1 482 208 PLN

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2010-06-14


Raport bieżący 32/2010
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2009 rok

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że zmianie ulega termin przekazania raportu rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2009 rok, którego termin przekazania do publicznej wiadomości zgodnie z raportem bieżącym nr 3/2010 przypadał na 15 czerwca 2010 r.

Raport roczny (jednostkowy i skonsolidowany) Spółki za 2009 r. zostanie opublikowany w dniu 30 czerwca 2010 roku.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

2010-06-14


Raport bieżący 31/2010
Raport Miesięczny za maj 2010

Zarząd TELESTRADA S.A działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc maj 2010 roku:


1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Telestrada SA:

W ocenie Zarządu w miesiącu maju 2010 r. nie wystąpiły w otoczeniu rynkowym Spółki znaczące tendencje lub zdarzenia, które mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Telestarada S.A.

2. Zestawienie informacji opublikowanych w okresie 01-05-2010 do 31-05-2010
Komunikaty Spółki publikowane również na stronie www.telestrada.pl oraz w sekcji relacji inwestorskich znajdujących się na stronie www.GPWinfostrefa.pl

13-05-2010 Raport Bieżący EBI 20/2010 Przystąpienie do rozmów w zakresie przejęcia Sisti Polska z siedzibą w Bydgoszczy.

Zarząd Telestrada S.A informuje, iż w dniu 13 maja 2010 został podpisany list intencyjny między spółką Telestrada S.A a SISTI POLSKA z siedzibą w Bydgoszczy. Strony zadklarowały, że przystępują do negocjacji celem doprowadzenia do przejęcia działalności SISTI POLSKA przez Telestrada S.A.
Przedmiotem przejęcia mają być zarówno obecni klienci SISTI POLSKA jak i infrastruktura techniczna do świadczenia usług inteligentnych.
Strony wyznaczyły sobie termin na podpisanie przedmiotowej umowy do 31 maja 2010 roku.
Z uwagi na prowadzone równolegle działania związane z wcześniej sygnalizowanym przejęciem termin ulega przesunięciu na koniec czerwca 2010

17-05-2010 Raporty Okresowe EBI 21 i 22/2010 Publikacja Raportów Kwartalnych za I Q 2010

19-05-2010 Raport Bieżący EBI 23/2010 Uchwała w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych serii D i E spółki Telestrada S.A
Zarząd Telestrada S.A informuje, iż otrzymał Uchwałę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii D i E spółki Telestrada S.A
W niniejszej uchwale Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki Telestrada o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda:
a) 371.895 (trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji serii D
b) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii E.


24-05-2010 Raport Bieżący EBI 24/2010 Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A za miesiąc kwiecień 2010

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A., Zarząd Spółki Telestrada S.A przekazuje wstępne wyniki za kwiecień 2010 (w złotych).
Przychód Grupy Telestrada S.A IV 2010: 1 523 889 PLN

25-05-2010 Raport Bieżący EBI 25/2010 Uchwała w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D i E spółki Telestrada S.A

Zarząd spółki Telestrada S.A informuje, iż w dniu 24 maja 2010 została podjęta Uchwała 475/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnymm systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D i E spółki Telestrada S.A
Zarząd Giełdy postanowił:
1) określić dzień 28 maja 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki Telestrada S.A o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda:
a) 371.895 (trzystu siedemdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu pięciu) akcji serii D;
b) 100.000 (stu tysięcy) akcji serii E
pod warunkiem dokonania w dniu 28 maja 2010 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A i oznaczenia ich kodem “PLTLSTD00019”
2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą “TELESTR” i oznaczeniem “TLS”

31-05-2010 Raport Bieżący26/2010 Zwołanie na 29 czerwca br. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TELESTRADA S.A. na godz 12:00 OGŁOSZENIE ZARZĄDU TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Telestrada S.A z siedzibą w Warszawie (“Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (“KSH”), zwołuje na dzień
29 czerwca 2010 roku na godzinę 12:00 zwyczajne walne zgromadzenie Spółki (“WZA”), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182, budynek IO-1, piętro 2; 02-670 Warszawa.

Szczegóły na : https://telestrada.pl/relacje-inwestorskie/wza3. Informacje na temat realizacji celów emisji
W ramach realizacji celów emisji Spółka prowadzi kolejne zaawansowane rozmowy na temat przejęcia firmy SISTI POLSKA z Bydgoszczy. Firma SISTI zasili swoim doświadczeniem i technologią sprzedaż oraz udoskonalanie usług inteligentnych tzn. platform Infolinii 0800 i 0801. Z uwagi na innowacyjność i konkurencyjność cenową oferowanych usług inteligentnych, Telestrada nadal upatruje w ich rozwoju klucz do sukcesu rynkowego.
Z uwagi na prowadzone równolegle działania związane z wcześniej sygnalizowanym przejęciem termin ulega przesunięciu na koniec czerwca 2010

Uchwały dotyczące przejęcia Tele24 Sp. z o.o, o którym spółka informowała w poprzednim raporcie miesięcznym zostały wpisane w projekt uchwał na zwołane na 29 czerwca 2010 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Pod względem operacyjnych Telestrada S.A jest gotowa do przejęcia.

4. Kalendarz Inwestora okres 14-06-2010 do 14-07-2010

15-06-2010 Roczny Raport Jednostkowy i Skonsolidowany za 2009 rok
22-06-2010 Wstępne Dane Finansowe za miesiąc maj 2010
30-06-2010 Aktualizacja Prognozy Finansowej zgodnie z komunikatem
EBI 17/2010 z 14-04-2010.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku – “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

2010-06-10


Raport bieżący 30/2010
Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrada S.A przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A

Zarząd Telestrada S.A informuje, iż w dniu dzisiejszym do spółki wpłynęło zawiadomienie od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A działającego w imieniu zarządzanego funduszu inwestycyjnego QUERCUS Absolute Return FIZ o zwiększeniu przez Fundusz udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce oraz przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Telestrada S.A.

Szczegóły transakcji:

Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku nabyci akcji Spółki Telestrada S.A w transakcjach na rynku NewConnect w dniu 8 czerwca 2010 roku.

Przed zmianą udział Funduszu posiadał 159 124 akcji spółki, co stanowiło 6,26% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 159 124 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,91% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień 9 czerwca 2010 Fundusz posiadał 163 276 akcji Telestrada S.A, co stanowiło 6,42% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 163 276 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,04 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §3 ust. 1.

2010-06-10


Raport bieżący 29/2010
ZMNIEJSZENIE UDZIAŁU INVESTcon GROUP S.A W GŁOSACH OGÓŁEM W SPÓŁCE TELESTRADA

Zarząd Spółki Telestrada S.A zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienie od spółki INVESTcon Group S.A, o zmniejszeniu udziału INVESTcon Group S.A w liczbie głosów ogółem w spółce TELESTRADA S.A. poniżej progu 5 %.

Szczegóły transakcji:

1.Zmniejszenie udziału w głosach nastąpiło w wyniku zbycia akcji w transakcji pakietowej na rynku NewConnect, dokonanej w dniu 28.05.2010 r.
2.Po transakcji, INVESTcon GROUP S.A. posiada 100.000 akcji spółki Telestrada S.A., dających 100.000 głosów, co stanowi 3,93 % w kapitale oraz 3,08 % w głosach. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej.
3.Przed transakcją, INVESTcon GROUP S.A. posiadał 251.551 akcji spółki, dających 251.551 głosów, co stanowiło 9,89 % w kapitale i 7,76 % w głosach.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §3 ust. 1.

 

  • Jacek Lichota – Prezes Zarządu

2010-06-10


Raport bieżący 28/2010
Odwołanie prognozy finansowej opublikowanej w 2007 roku w Dokumencie Informacyjnym Telestrada S.A

Na podstawie § 3 Raporty bieżące – zasady ogólne, Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, punkt 2 podpuknt 15, w związku z opublikowaniem w 2007 roku w Dokumencie Informacyjnym TELESTRADA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i praw do  akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. prognozy finansowej na lata 2008 i 2009 zakładającej osiągnięcie 22 mln zł przychodów i 2,6 mln zysku netto w 2009 r. Zarząd Telestrada S.A. odwołuje powyższą prognozę.

2010-06-02


Raport bieżący 27/2010
KOREKTA RAPORTU - ZMIANY REDAKCYJNE Zwołanie na 29 czerwca br. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TELESTRADA S.A. na godz 12:00

Zarząd Telestrada S.A przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany o zmiany redakcyjne raport o Zwołaniu na 29 czerwca br. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Telestrada S.A na godz 12:00

Załącznik dotyczący ogłoszenia został ujednolicony z projektami uchwał na WZA.

2010-05-31


Raport bieżący 26/2010
Zwołanie na 29 czerwca br. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TELESTRADA S.A. na godz 12:00

OGŁOSZENIE ZARZĄDU TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Telestrada S.A z siedzibą w Warszawie (“Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (“KSH”), zwołuje na dzień
29 czerwca 2010 roku na godzinę 12:00 zwyczajne walne zgromadzenie Spółki (“WZA”), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182, budynek IO-1, piętro 2; 02-670 Warszawa.


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2009
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2009
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2009.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie Umowy Inwestycyjnej ze wspólnikami i kadrą zarządzającą TELE24 Sp. z o.o.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie Umowy Kupna 100% udziałów w spółce TELE24 Sp. z o.o.
16. Podjęcie uchwały w sprawie emisji 800 000 warrantów subskrypcyjnych serii IV na zabezpieczenie wykonania Umowy Inwestycyjnej ze wspólnikami i kadrą zarządzającą TELE24 Sp. z o.o.
16. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału akcyjnego poprzez emisję 800 000 akcji serii G.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki poprzez uwzględnienie warunkowego podwyższenia kapitału akcyjnego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii F i G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zamknięcie obrad ZWZA.

Informacje dla akcjonariuszy zostały dołączone do raportu.

Bieżące informacje publikowane są również na stronie internetowej spółki https://telestrada.pl/relacje-inwestorskie/wza

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 w zw. z § 6 ust. 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

2010-05-25


Raport bieżący 25/2010
Uchwała w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D i E spółki Telestrada S.A

Zarząd spółki Telestrada S.A informuje, iż w dniu 24 maja 2010 została podjęta Uchwała 475/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnymm systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D i E spółki Telestrada S.A

Zarząd Giełdy postanowił:

1) określić dzień 28 maja 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki Telestrada S.A o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda:

a) 371.895 (trzystu siedemdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu pięciu) akcji serii D;
b) 100.000 (stu tysięcy) akcji serii E

pod warunkiem dokonania w dniu 28 maja 2010 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A i oznaczenia ich kodem “PLTLSTD00019”

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą “TELESTR” i oznaczeniem “TLS”

2010-05-24


Raport bieżący 24/2010
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A za miesiąc kwiecień 2010

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A., Zarząd Spółki Telestrada S.A przekazuje wstępne wyniki za kwiecień 2010 (w złotych).
Przychód Grupy Telestrada S.A IV 2010: 1 523 889 PLN

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2010-05-19


Raport bieżący 23/2010
Uchwała w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych serii D i E spółki Telestrada S.A

Zarząd Telestrada S.A informuje, iż otrzymał Uchwałę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii D i E spółki Telestrada S.A

W niniejszej uchwale Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki Telestrada o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda:

a) 371.895 (trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji serii D
b) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii E.

2010-05-17


Raport bieżący 22/2010
Raport Kwartalny (skonsolidowany) IQ2010

Zarząd Telestrada S.A przekazuje w załączeniu raport kwartalny (skonsolidowany) za I kwartał 2010

Podstawa prawna: §5 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. ,Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

2010-05-17


Raport bieżący 21/2010
Raport Kwartalny (jednostkowy) IQ2010

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że zmianie ulega termin przekazania raportu rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2009 rok, którego termin przekazania do publicznej wiadomości zgodnie z raportem bieżącym nr 3/2010 przypadał na 15 czerwca 2010 r.

Raport roczny (jednostkowy i skonsolidowany) Spółki za 2009 r. zostanie opublikowany w dniu 30 czerwca 2010 roku.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

2010-05-13


Raport bieżący 20/2010
PRZYSTĄPIENIE DO ROZMÓW W ZAKRESIE PRZEJĘCIA SISTI POLSKA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY.

Zarząd Telestrada S.A informuje, iż w dniu 13 maja 2010 został podpisany list intencyjny między spółką Telestrada S.A a SISTI POLSKA z siedzibą w Bydgoszczy. Strony zadklarowały, że przystępują do negocjacji celem doprowadzenia do przejęcia działalności SISTI POLSKA przez Telestrada S.A.

Przedmiotem przejęcia mają być zarówno obecni klienci SISTI POLSKA jak i infrastruktura techniczna do świadczenia usług inteligentnych.

Strony wyznaczyły sobie termin na podpisanie przedmiotowej umowy do 31 maja 2010 roku.

Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” § 3 ust. 1.

2010-05-13


Raport bieżący 19/2010
Raport Miesięczny za kwiecień 2010

Zarząd TELESTRADA S.A działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2010 roku:

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Telestrada SA:

W ocenie Zarządu w miesiącu kwietniu 2010 r. nie wystąpiły w otoczeniu rynkowym Spółki znaczące tendencje lub zdarzenia, które mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Telestarada S.A.

2. Zestawienie informacji opublikowanych w okresie 01-04-2010 do 30-04-2010

Komunikaty Spółki publikowane również na stronie www.telestrada.pl oraz w sekcji relacji inwestorskich znajdujących się na stronie www.GPWinfostrefa.pl

06-04-2010 Raport bieżący EBI 13/2010 Przystąpienie do rozmów w zakresie kupna 100% udziałów w spółce Tele 24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Zarząd Telestrada S.A, informuje iż z dniem dzisiejszym na podstawie podpisanego w dniu 1 kwietnia 2010 roku porozumienia przystępuje do rozmów w zakresie kupna 100 % udziałów w spółce TELE 24 Sp. z o.o

Stronami niniejszego porozumienia są: Telestrada S.A. oraz osoby fizyczne i prawne – udziałowcy spółki Tele24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Filtrowej 30/19, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000201914 o numerze NIP: 526-27-50-408, REGON: 015687650, kapitał zakładowy wpłacony 657 000,00 PLN

Udziałowcy TELE24 Sp. z o.o tj: TLP Inwest Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Modelarskiej 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy, REGON: 240943974, kapitał zakładowy wpłacony 925 500,00 PLN, reprezentowana przez Łukasza Bula – Prezesa Zarządu oraz dwie osoby fizyczne, oświadczyły w porozumieniu, iż przystępują do negocjacji w zakresie odsprzedaży 100 % udziałów w spółce TELE24 Sp. z o.o na rzecz Telestrada S.A.
Założenia leżące u podstaw planowanej transakcji
Sfinansowanie zakupu 100% udziałów Tele24 za kwotę 2,3 mln PLN w gotówce.
Udzielenie opcji dotychczasowym udziałowcom Tele24 w postaci umożliwienia przez Telestrada S.A. Objęcia 400000 akcji spółki Telestrada S.A. w cenie nominalnej z tytułu dokonania restrukturyzacji Tele24 Sp. z o.o. do dnia 31 maja 2010 r. tak aby przejmowana spółka nie generowała po dacie zakupu żadnych kosztów operacyjnych poza kosztami zakupu usług telekomunikacyjnych.
Udzielenie opcji prezesowi zarządu Telestrada S.A. w postaci umożliwienia przez Telestrada S.A. objęcia 400000 akcji spółki Telestrada S.A. w cenie nominalnej z tytułu przeprowadzenia transakcji przejęcia Tele24 Sp. z o.o.


Telestrada S.A. w terminie 3 tygodni od dnia podpisania niniejszego porozumienia przeprowadzi badanie spółki Tele24 Sp. z o.o. Po zakończeniu badania strony podejmą decyzję w sprawie ostatecznych warunków zawarcia transakcji. Warunki transakcji będą podlegały zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Telestrada S.A. i do tego czasu wszystkie zawarte umowy traktowane będą jak umowy warunkowe z warunkiem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Telestrada S.A.
13-04-2010 Raport Bieżący EBI 14/2010 Zakres stosowanych przez Spółkę Dobrych Praktyk
Zarząd Telestrada S.A przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakresu stosowanych przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.
Telestrada S.A korzystała z usług wybranego audytora w zakresie badania rocznych sprawozdań finansowych za poprzedni rok obrotowy – 2008. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

13-04-2010 Raport Bieżący EBI 16/2010 Raport Miesięczny Telestrada S.A za miesiąc marzec 2010

14-04-2010 Raport Bieżący EBI 17/2010 Istotna informacja dotycząca opublikowanej prognozy finansowej

W nawiązaniu do komunikatu RB 11/2010 z dnia 31 marca 2010 “PROGNOZA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ TELESTRADA S.A. NA ROK 2010” Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje o podpisaniu przez Spółkę dwóch umów w związku z uzyskanymi zamówieniami publicznymi na dostawę usług telekomunikacyjnych o znaczącej wartości. Zarząd ocenia, że kontrakty te będą miały wpływ na wyniki finansowe Spółki zarówno w roku 2010 jak i następnych. Każdy z kontraktów z osobna nie powoduje obowiązku informowania o nim, jednak Zarząd pragnąc na bieżąco informować o rozwoju Spółki czuje się w obowiązku zawiadomić akcjonariuszy o możliwości rewizji prognozy wyników finansowych w górę. W przypadku prawidłowej realizacji kontraktów spodziewany przyrost wyniku netto w skali grupy kapitałowej wynosi około 10% w roku 2010 w stosunku do prognozy. Ze względu na zachowanie tajemnicy handlowej i interes Spółki Zarząd nie decyduje się na ujawnienie nazw kontrahentów. Szczegółowy wpływ pozyskanych kontraktów na wynik finansowy Zarząd oceni po zakończeniu ich wdrożenia. Zarząd dokona aktualizacji prognozy finansowej do 30 czerwca 2010 r.

22-04-2010 Raport Bieżący EBI 18/2010 Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A za miesiąc marzec 2010

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A., Zarząd Spółki Telestrada S.A przekazuje wstępne wyniki za marzec 2010 (w złotych). Przychód Grupy Telestrada S.A III 2010: 1 642 955 PLN


3. Informacje na temat realizacji celów emisji

W ramach realizacji celów emisji Spółka prowadzi zaawansowane rozmowy na temat przejęcia spółki TELE24 Sp. z o.o. świadczącej usługi telekomunikacyjne głównie dla klientów segmentu małego biznesu. Na dzień dzisiejszy Telestrada S.A prowadzić audyt spółki Tele24 zarówno finansowy jak i operacyjny. Spółka nadal sukcesywnie realizuje cele emisji poprzez ozyskiwanie klientów na usługi telekomunikacyjne i prowadzenie przeglądu rynku w poszukiwaniu dalszych potencjalnych celów do przejęcia.

4. Kalendarz Inwestora okres 14-05-2010 do 14-06-2010

17-05-2010 – publikacja raportu kwartalnego II Q 2010
18-05-2010 – prezentacja i omówienie wyników kwartalnych podczas Investor\’s Day na GPW w Warszawie
22-05-2010 – publikacja miesięcznych danych finansowych za kwiecień 2010
02-06-2010 – (pierwsza środa miesiąca) Dzień Otwarty Spółki Telestrada S.A. Spotkania z Zarządem.
11/13-06-2010 – uczestnictwo spółki w Konferencji WallStreet 14, Hotel Mercure Kasprowy, Zakopane.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku – “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

2010-04-22


Raport bieżący 18/2010
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A za miesiąc marzec 2010

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A., Zarząd Spółki Telestrada S.A przekazuje wstępne wyniki za marzec 2010 (w złotych).
Przychód Grupy Telestrada S.A III 2010: 1 642 955 PLN

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2010-04-14


Raport bieżący 17/2010
Istotna informacja dotycząca opublikowanej prognozy finansowej

W nawiązaniu do komunikatu RB 11/2010 z dnia 31 marca 2010 “PROGNOZA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ TELESTRADA S.A. NA ROK 2010” Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje o podpisaniu przez Spółkę dwóch umów w związku z uzyskanymi zamówieniami publicznymi na dostawę usług telekomunikacyjnych o znaczacej wartości. Zarząd ocenia, że kontrakty te będą miały wpływ na wyniki finansowe Spółki zarówno w roku 2010 jak i następnych. Każdy z kontraktów z osobna nie powoduje obowiązku informowania o nim, jednak Zarząd pragnąc na bieżąco informować o rozwoju Spółki czuje się w obowiązku zawiadomić akcjonariuszy o możliwości rewizji prognozy wyników finansowych w górę. W przypadku prawidlowej realizacji kontraktów spodziewany przyrost wyniku netto w skali grupy kapitałowej wynosi około 10% w roku 2010 w stosunku do prognozy. Ze względu na zachowanie tajemnicy handlowej i interes Spółki Zarząd nie decyduje się na ujawnienie nazw kontrahentów. Szczegółowy wpływ pozyskanych kontraktów na wynik finansowy Zarząd oceni po zakończeniu ich wdrożenia. Zarząd dokona aktualizacji prognozy finansowej do 30 czerwca 2010 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

2010-04-13


Raport bieżący 16/2010
Raport Miesięczny za marzec 2010

Zarząd Telestrada S.A, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc marzec 2010 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Telestrada SA:

W ocenie Zarządu w miesiącu marcu 2010 r. nie wystąpiły w otoczeniu rynkowym Spółki znaczące tendencje lub zdarzenia, które mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Telestarada S.A.

2. Zestawienie informacji opublikowanych w okresie 01-03-2010 do 31-03-2010

23-03-2010 Raport bieżący EBI 9/2010 Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A za miesiąc luty 2010
Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A., Zarząd Spółki Telestrada S.A przekazuje wstępne wyniki za luty 2010 (w złotych). Przychód Grupy Telestrada S.A II 2010: 1 489 972 PLN

25-03-2010 Raport Bieżący EBI 10/2010 Przyjęcie I raty płatności za nieruchomość przy ul. Sieleckiej
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 24-10-2010 dotyczącego Zawacia Przedwstępnej Umowy Sprzedaży lub Zamiany nieruchomości przy ul. Sieleckiej, Zarząd Telestrada S.A informuje, że Spółka otrzymała pierwszą ratę płatności za nieruchomość – tj. 10% (150.000 zł) z czego 5% stanowi zadatek a 5% to zaliczkę.

31-03-2010 Raport bieżący EBI 11/2010 PROGNOZA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ TELESTRADA S.A. NA ROK 2010
(plik .pdf)

31-03-2010 Raport Bieżący EBI 12/2010 Wybór Biegłego Rewidenta Telestrada S.A
Zarząd Telestrada S.A. informuje, że uchwałą 2 i 3 z dnia 24 marca 2010 roku Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółki, to jest: Auxilium Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. Al. Pokoju 84, 31-564 Kraków. Umowa obejmować będzie: 1. badanie sprawozdania finansowego jednostkowego za 2009 rok – Uchwała 2 2. badanie sprawozdania finansowego skonsolidowanego za 2009 rok – Uchwała 3. Stosowne umowy mają zostać zawarte na okres niezbędny do dokonania czynności objętych umową. Auxilium Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. działa jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w oparciu o przepisy art. 10 ustawy z dnia 13 października 1994 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 121 poz.592) oraz wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 293.
Telestrada S.A korzystała z usług wybranego audytora w zakresie badania rocznych sprawozdań finansowych za poprzedni rok obrotowy – 2008. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji.
W marcu 2010 r. Spółka sukcesywnie realizowała cele emisji poprzez pozyskiwanie klientów na usługi telekomunikacyjne i prowadzenie przeglądu rynku w poszukiwaniu potencjalnych celów do przejęcia.

4. Kalendarz Inwestora na okres 14-04-2010 do 14-05-2010

22-04-2010 – publikacja miesięcznych danych finansowych
05-05-2010 – (pierwsza środa miesiąca) Dzień Otwarty Spółki Telestrada S.A. Spotkania z Zarządem.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku – “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

2010-05-13


Raport bieżący 19/2010
Raport Miesięczny za kwiecień 2010

Zarząd TELESTRADA S.A działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2010 roku:

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Telestrada SA:

W ocenie Zarządu w miesiącu kwietniu 2010 r. nie wystąpiły w otoczeniu rynkowym Spółki znaczące tendencje lub zdarzenia, które mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Telestarada S.A.

2. Zestawienie informacji opublikowanych w okresie 01-04-2010 do 30-04-2010

Komunikaty Spółki publikowane również na stronie www.telestrada.pl oraz w sekcji relacji inwestorskich znajdujących się na stronie www.GPWinfostrefa.pl

06-04-2010 Raport bieżący EBI 13/2010 Przystąpienie do rozmów w zakresie kupna 100% udziałów w spółce Tele 24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Zarząd Telestrada S.A, informuje iż z dniem dzisiejszym na podstawie podpisanego w dniu 1 kwietnia 2010 roku porozumienia przystępuje do rozmów w zakresie kupna 100 % udziałów w spółce TELE 24 Sp. z o.o

Stronami niniejszego porozumienia są: Telestrada S.A. oraz osoby fizyczne i prawne – udziałowcy spółki Tele24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Filtrowej 30/19, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000201914 o numerze NIP: 526-27-50-408, REGON: 015687650, kapitał zakładowy wpłacony 657 000,00 PLN

Udziałowcy TELE24 Sp. z o.o tj: TLP Inwest Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Modelarskiej 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy, REGON: 240943974, kapitał zakładowy wpłacony 925 500,00 PLN, reprezentowana przez Łukasza Bula – Prezesa Zarządu oraz dwie osoby fizyczne, oświadczyły w porozumieniu, iż przystępują do negocjacji w zakresie odsprzedaży 100 % udziałów w spółce TELE24 Sp. z o.o na rzecz Telestrada S.A.
Założenia leżące u podstaw planowanej transakcji
Sfinansowanie zakupu 100% udziałów Tele24 za kwotę 2,3 mln PLN w gotówce.
Udzielenie opcji dotychczasowym udziałowcom Tele24 w postaci umożliwienia przez Telestrada S.A. Objęcia 400000 akcji spółki Telestrada S.A. w cenie nominalnej z tytułu dokonania restrukturyzacji Tele24 Sp. z o.o. do dnia 31 maja 2010 r. tak aby przejmowana spółka nie generowała po dacie zakupu żadnych kosztów operacyjnych poza kosztami zakupu usług telekomunikacyjnych.
Udzielenie opcji prezesowi zarządu Telestrada S.A. w postaci umożliwienia przez Telestrada S.A. objęcia 400000 akcji spółki Telestrada S.A. w cenie nominalnej z tytułu przeprowadzenia transakcji przejęcia Tele24 Sp. z o.o.


Telestrada S.A. w terminie 3 tygodni od dnia podpisania niniejszego porozumienia przeprowadzi badanie spółki Tele24 Sp. z o.o. Po zakończeniu badania strony podejmą decyzję w sprawie ostatecznych warunków zawarcia transakcji. Warunki transakcji będą podlegały zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Telestrada S.A. i do tego czasu wszystkie zawarte umowy traktowane będą jak umowy warunkowe z warunkiem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Telestrada S.A.
13-04-2010 Raport Bieżący EBI 14/2010 Zakres stosowanych przez Spółkę Dobrych Praktyk
Zarząd Telestrada S.A przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakresu stosowanych przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.
Telestrada S.A korzystała z usług wybranego audytora w zakresie badania rocznych sprawozdań finansowych za poprzedni rok obrotowy – 2008. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

13-04-2010 Raport Bieżący EBI 16/2010 Raport Miesięczny Telestrada S.A za miesiąc marzec 2010

14-04-2010 Raport Bieżący EBI 17/2010 Istotna informacja dotycząca opublikowanej prognozy finansowej

W nawiązaniu do komunikatu RB 11/2010 z dnia 31 marca 2010 “PROGNOZA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ TELESTRADA S.A. NA ROK 2010” Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje o podpisaniu przez Spółkę dwóch umów w związku z uzyskanymi zamówieniami publicznymi na dostawę usług telekomunikacyjnych o znaczącej wartości. Zarząd ocenia, że kontrakty te będą miały wpływ na wyniki finansowe Spółki zarówno w roku 2010 jak i następnych. Każdy z kontraktów z osobna nie powoduje obowiązku informowania o nim, jednak Zarząd pragnąc na bieżąco informować o rozwoju Spółki czuje się w obowiązku zawiadomić akcjonariuszy o możliwości rewizji prognozy wyników finansowych w górę. W przypadku prawidłowej realizacji kontraktów spodziewany przyrost wyniku netto w skali grupy kapitałowej wynosi około 10% w roku 2010 w stosunku do prognozy. Ze względu na zachowanie tajemnicy handlowej i interes Spółki Zarząd nie decyduje się na ujawnienie nazw kontrahentów. Szczegółowy wpływ pozyskanych kontraktów na wynik finansowy Zarząd oceni po zakończeniu ich wdrożenia. Zarząd dokona aktualizacji prognozy finansowej do 30 czerwca 2010 r.

22-04-2010 Raport Bieżący EBI 18/2010 Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A za miesiąc marzec 2010

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A., Zarząd Spółki Telestrada S.A przekazuje wstępne wyniki za marzec 2010 (w złotych). Przychód Grupy Telestrada S.A III 2010: 1 642 955 PLN


3. Informacje na temat realizacji celów emisji

W ramach realizacji celów emisji Spółka prowadzi zaawansowane rozmowy na temat przejęcia spółki TELE24 Sp. z o.o. świadczącej usługi telekomunikacyjne głównie dla klientów segmentu małego biznesu. Na dzień dzisiejszy Telestrada S.A prowadzić audyt spółki Tele24 zarówno finansowy jak i operacyjny. Spółka nadal sukcesywnie realizuje cele emisji poprzez ozyskiwanie klientów na usługi telekomunikacyjne i prowadzenie przeglądu rynku w poszukiwaniu dalszych potencjalnych celów do przejęcia.

4. Kalendarz Inwestora okres 14-05-2010 do 14-06-2010

17-05-2010 – publikacja raportu kwartalnego II Q 2010
18-05-2010 – prezentacja i omówienie wyników kwartalnych podczas Investor\’s Day na GPW w Warszawie
22-05-2010 – publikacja miesięcznych danych finansowych za kwiecień 2010
02-06-2010 – (pierwsza środa miesiąca) Dzień Otwarty Spółki Telestrada S.A. Spotkania z Zarządem.
11/13-06-2010 – uczestnictwo spółki w Konferencji WallStreet 14, Hotel Mercure Kasprowy, Zakopane.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku – “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

2010-04-13


Raport bieżący 15/2010
Zakres stosowanych przez Spółkę Dobrych Praktyk (załącznik)

Zarząd Telestrada S.A przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakresu stosowanych przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Podstawa prawna:
§4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

2010-04-13


Raport bieżący 14/2010
Zakres stosowanych przez Spółkę Dobrych Praktyk

Zarząd Telestrada S.A przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakresu stosowanych przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Podstawa prawna:
§4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

2010-04-06


Raport bieżący 13/2010
PRZYSTĄPIENIE DO ROZMÓW W ZAKRESIE KUPNA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TELE 24 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Zarząd Telestrada S.A, informuje iż z dniem dzisiejszym na podstawie podpisanego w dniu 1 kwietnia 2010 roku porozumienia przystępuje do rozmów w zakresie kupna 100 % udziałów w spółce TELE 24 Sp. z o.o

Stronami niniejszego porozumienia są: Telestrada S.A. oraz osoby fizyczne i prawne – udziałowcy spółki Tele24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Filtrowej 30/19, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000201914 o numerze NIP: 526-27-50-408, REGON: 015687650, kapitał zakładowy wpłacony 657 000,00 PLN

Udziałowcy TELE24 Sp. z o.o tj: TLP Inwest Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Modelarskiej 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy, REGON: 240943974, kapitał zakładowy wpłacony 925 500,00 PLN, reprezentowana przez Łukasza Bula – Prezesa Zarządu

oraz dwie osoby fizyczne, oświadczyły w porozumieniu, iż przystępują do negocjacji w zakresie odsprzedaży 100 % udziałów w spółce TELE24 Sp. z o.o na rzecz Telestrada S.A.


Założenia leżące u podstaw planowanej transakcji:

Sfinansowanie zakupu 100% udziałów Tele24 za kwotę 2,3 mln PLN w gotówce.
Udzielenie opcji dotychczasowym udziałowcom Tele24 w postaci umożliwienia przez Telestrada S.A. Objęcia 400000 akcji spółki Telestrada S.A. w cenie nominalnej z tytułu dokonania restrukturyzacji Tele24 Sp. z o.o. do dnia 31 maja 2010 r. tak aby przejmowana spółka nie generowała po dacie zakupu żadnych kosztów operacyjnych poza kosztami zakupu usług telekomunikacyjnych.
Udzielenie opcji prezesowi zarządu Telestrada S.A. w postaci umożliwienia przez Telestrada S.A. objęcia 400000 akcji spółki Telestrada S.A. w cenie nominalnej z tytułu przeprowadzenia transakcji przejęcia Tele24 Sp. z o.o.

Telestrada S.A. w terminie 3 tygodni od dnia podpisania niniejszego porozumienia przeprowadzi badanie spółki Tele24 Sp. z o.o. Po zakończeniu badania strony podejmą decyzję w sprawie ostatecznych warunków zawarcia transakcji. Warunki transakcji będą podlegały zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Telestrada S.A. i do tego czasu wszystkie zawarte umowy traktowane będą jak umowy warunkowe z warunkiem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Telestrada S.A.

Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” § 3 ust. 1.

2010-03-31


Raport bieżący 12/2010
Wybór Biegłego Rewidenta Telestrada S.A

Zarząd Telestrada S.A. informuje, że uchwałą 2 i 3 z dnia 24 marca 2010 roku Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółki, to jest: Auxilium Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. Al. Pokoju 84, 31-564 Kraków. Umowa obejmować będzie: 1. badanie sprawozdania finansowego jednostkowego za 2009 rok – Uchwała 2 2. badanie sprawozdania finansowego skonsolidowanego za 2009 rok – Uchwała 3. Stosowne umowy mają zostać zawarte na okres niezbędny do dokonania czynności objętych umową. Auxilium Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. działa jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w oparciu o przepisy art. 10 ustawy z dnia 13 października 1994 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 121 poz.592) oraz wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 293.
Telestrada S.A korzystała z usług wybranego audytora w zakresie badania rocznych sprawozdań finansowych za poprzedni rok obrotowy – 2008. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna: par. 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

2010-03-31


Raport bieżący 11/2010
PRZYSTĄPIENIE DO ROZMÓW W ZAKRESIE KUPNA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TELE 24 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Zarząd Telestrada S.A przekazuje do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych Telestrada S.A na rok 2010.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

2010-03-25


Raport bieżący 10/2010
Przyjęcie I raty płatności za nieruchomość przy ul. Sieleckiej

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 24-10-2010 dotyczącego Zawacia Przedwstępnej Umowy Sprzedaży lub Zamiany nieruchomości przy ul. Sieleckiej, Zarząd Telestrada S.A informuje, że Spółka otrzymała pierwszą ratę płatności za nieruchomość – tj. 10% (150.000 zł) z czego 5% stanowi zadatek a 5% to zaliczkę.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

2010-03-23


Raport bieżący 9/2010
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A za miesiąc luty 2010

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A., Zarząd Spółki Telestrada S.A przekazuje wstępne wyniki za luty 2010 (w złotych).
Przychód Grupy Telestrada S.A II 2010: 1 489 972 PLN

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2010-02-24


Raport bieżący 8/2010
Zawacie Przedwstępnej Umowy Sprzedaży lub Zamiany nieruchomości przy ul. Sieleckiej

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A., Zarząd Spółki Telestrada S.A przekazuje wstępne wyniki za grudzień 2009 (w złotych).
Przychód Grupy Telestrada S.A XII 2009: 1 636 242,59 PLN

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2010-02-22


Raport bieżący 7/2010
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A za miesiąc styczeń 2010

Dnia 24 lutego 2010 roku Spółka Telestrada S.A. zawarła przedwstępną Umowę Sprzedaży lub Zamiany lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Warszawie przy ul Sieleckiej 22. Cenę lokalu określono na 1.500.000 zł. Cena zostanie uregulowana w trzech ratach, przy czym przejście własności lokalu nastąpi przy zapłacie ostatniej raty płatności nie później niż 10 stycznia 2011 r. Cena zostanie zapłacona zgodnie z wyborem nabywcy w postaci gotówkowej lub przeniesienia na Telestrada S.A. własności lokalu mieszkalnego o powierzchni 76,70 m2 zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Poligonowej stanowiącego własność nabywcy i dokonania dopłaty w wysokości 825.380 zł gotówką. Umowa zakłada wpłacenie przez nabywcę 10% ustalonej ceny przelewem na konto Spółki w terminie 7 dni od jej zawarcia, następnie 80% ustalonej ceny do dnia 30 kwietnia 2010 r. lub do dnia, w którym Telestrada S.A. dostarczy nabywcy odpis z księgi wieczystej zawierający wpis własności na rzecz Telestrada S.A., wykreślenie wpisów odnośnie toczących się uprzednio postępowań egzekucyjnych z nieruchomości (Telestrada S.A. nabyła nieruchomość na licytacji komorniczej) oraz wykreślenia wpisu o umowie najmu. Wnioski w powyższych kwestiach zostały złożone przez Telestrada S.A. do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa Wydział I Cywilny w styczniu b.r. Ostatnie 10% ceny zostanie uiszczone najpóźniej w 7 dni po zawarciu umowy przyrzeczonej.
W przypadku wybrania przez nabywcę opcji zamiany z dopłatą Telestrada S.A traktować będzie nabyty tą drogą lokal mieszkalny jako inwestycję krótkoterminową i będzie dążyła do jego zbycia w najkrótszym możliwym terminie.
Zgodnie z umową nabywcą jest osoba fizyczna.
Zbywana nieruchomość wyceniana jest w księgach Telestrada S.A. na poziomie ceny nabycia t.j. 935.000 zł.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

2010-02-16


Raport bieżący 6/2010
Raport kwartalny (skonsolidowany) za IV kwartał 2009 roku

Zarząd Telestrada S.A przekazuje do publicznej wiadomość raport skonsolidowany za IV kwartał 2009 roku. W dniu wczorajszym do raportu nie został dołączony załącznik. Powodem był błąd techniczny, za który najmocniej przepraszamy.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

2010-02-15


Raport bieżący 5/2010
Raport kwartalny (skonsolidowany) za IV kwartał 2009 roku

Zarząd Telestrada S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport za kwartalny za IV kwartał 2009 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

2010-02-15


Raport bieżący 4/2010
Raport kwartalny (jednostkowy) za IV kwartał 2009 roku

Zarząd Telestrada S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za kwartalny za IV kwartał 2009 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

2010-01-26


Raport bieżący 3/2010
Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2010 roku

Zarząd Telestrada S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2010 roku. Przekazywanie raportów kwartalnych i raportu rocznego będzie odbywało się w następujących terminach:

Raporty Kwartalne:
– za IV kwartał 2009 r. do dnia 15 lutego 2010 r.;
– za I kwartał 2010 r. do dnia 17 maja 2010 r.;
– za II kwartał 2010 r. do dnia 16 sierpnia 2010 r.;
– za III kwartał 2010 r. do dnia 15 listopada 2010 r.;

Raport Roczny:
raport okresowy roczny jednostkowy za 2009 rok – 15 czerwca 2010 r.
raport okresowy roczny skonsolidowany za 2009 rok – 30 czerwca 2010 r.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

PODSTAWA PRAWNA:

§ 6 ust. 14. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r. “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2010-01-22


Raport bieżący 2/2010
Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A za miesiąc grudzień 2009

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A., Zarząd Spółki Telestrada S.A przekazuje wstępne wyniki za grudzień 2009 (w złotych).
Przychód Grupy Telestrada S.A XII 2009: 1 692 836 PLN

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

2010-01-22


Raport bieżący 1/2010
Zobowiązanie do przekazywania wstępnych informacji o wielkości miesięcznych przychodów

Zarząd Telestrada S.A zobowiązuje się do przekazywania danych dotyczących wielkości przychodów miesięcznych grupy kapitałowej Telestrada S.A. Dane przekazywane będą w formie raportu bieżącego do 22 dnia każdego miesiąca.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.