Organy spółki

JACEK LICHOTA
Prezes Zarządu Telestrada S.A.

Wykształcenie: wyższe
Wykształcenie wyższe ekonomiczne - Szkoła Główna Handlowa.
W latach 1995-1996 studiował na Staffordshire University Business School.
Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego (licencja nr 79) oraz Maklera papierów wartościowych (licencja nr 791). W 2002 r. zdał egzamin CFA.


Kariera Zawodowa:
1998-2000 r.- Investment Managerem w ING Investment Management;
1994-1998 r.- Makler, Doradca Inwestycyjny, a następnie Kierownik Wydziału Zarządzania Aktywami  w   Domu Maklerskim BOŚ S.A.


ŁUKASZ RYBAK
Członek Zarządu - Dyrektor Operacyjny

Wykształcenie: wyższe
(Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie) na kierunku Administracja Publiczna.

Kariera Zawodowa:
2000-2005 r.- Stiebel Eltron - Polska Sp. z o.o. – administrator i konserwator strony www;
od 2005 r. - Telestrada S.A., początkowo konsultant telekomunikacyjny, z biegiem czasu i rozwojem firmy awans aż do stanowiska Dyrektora Operacyjnego. Od 1 stycznia 2015 r. Członek Zarządu - Dyrektor Operacyjny


MAJA PYSZKOWSKA
Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy

Wykształcenie: wyższe
(Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) na kierunkach Zarządzanie oraz Turystyka i Rekreacja
 
Kariera Zawodowa:
2010-2011 – ING Bank Śląski S.A., Departament Klientów Strategicznych; CDD Officer
Od 2011 r. – Telestrada S.A. – początkowo Kontroler Finansowy, z biegiem czasu awans na Kierownika Kontrolingu Telestrada S.A.. Od 1 stycznia 2015 Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy


LECH GAŁKOWSKI
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie: wyższe
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Staffordshire University Business School

Kariera Zawodowa:
Obecnie: RBS Bank (Polska) S.A – Członek Zarządu;
2003-2007- Volvo Auto Polska Sp. z o.o – Dyrektor finansowy, prokurent;
1998-2003- ABN AMRO Bank (Polska) S.A. - Senior Relationship Banker
Head of Automotive, Consumer & Healthcare Industries;
1996-1998- Coopers & Lybrand Sp. z o.o. - Senior Auditor.


ALFRED LICHOTA
Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie: wyższe.
Politechnika Warszawska- Wydział mechaniczny Energetyki i Lotnictwa.

Kariera Zawodowa
2001- Obecnie: Polskie Centrum Akredytacji - Kierownik Działu Rozwoju;
1995–2000: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji - dział akredytacji;
1970–1995: Instytut Lotnictwa - dział silnikowy (projektowanie, obliczanie i badanie sprężarek
do silników odrzutowych).


KRZYSZTOF LICHOTA
Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie: wyższe.
Uniwersytet Warszawski - kierunek informatyka.

Kariera Zawodowa:
Ponad 5 lat pracy dla amerykańskich i japońskich firm nowych technologii
(Emphora Inc., StorageNetworks Inc., NEC Labs).


WITOLD ZBICIŃSKI
Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie: wyższe
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Warszawa - Wydział Prawa
Technische Universität Dresden/Niemcy- Wydział Techniki Procesów Przemysłowych

Kariera Zawodowa:

2010-obecnie- TRANSACTA sp. z o.o. - Prezes Zarządu, wydawnictwo;
2010-obecnie- TLP Inwest sp. z. o.o. - partner zarządzający, fundusz inwestycyjny VC/PE;
2004-2010-TELE24 sp. z o.o. - Dyrektor sprzedaży, alternatywny operator telekomunikacyjny;
2000-2003-TRANSACTA Handelsgesellschaft mbH Hamburg/Niemcy - Prezes Zarządu, import i
dystrybucja towarów FMCG na rynki Niemiec, Szwajcarii, Austrii;
1990-2000-EC Handelsgesellschaft mbH, Hamburg/Niemcy - Prezes Zarządu, import i dystrybucja towarów FMCG na rynki Niemiec, Szwajcarii, Austrii;
1985-1990-Centrala Handlu Zagranicznego Paged, Warszawa - Kierownik działu eksportu, eksport mebli i drewna.


RAFAŁ MAŁEK
Członek Rady Nadzorczej

 

Absolwent kierunku „Finanse i Bankowość” na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) oraz Podyplomowych Studiów „Ubezpieczenia Gospodarcze” na tejże uczelni. W latach 1998-2006 asystent w Katedrze Bankowości i Finansów w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Autor kilkunastu publikacji naukowych. Praktyka w instytucjach finansowych, w tym liczne szkolenia i kursy z zakresu finansów i marketingu. W latach 2013-14 członek Rady Nadzorczej spółki „SMS Kredyt Holding” SA. Od 2017 roku członek Rady Nadzorczej spółki „Bloober Team” SA. Od 2007 roku członek Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na Giełdzie w Warszawie.