Informacje podstawowe

SIEDZIBA:  Al. Krakowska 22A, 02-284 Warszawa

NIP: 544-10-14-413

REGON: 006229011

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000279791

Kapitał zakładowy: 1 558 870,00 PLN wpłacony w całości

Zarząd: Jacek Lichota (Prezes Zarządu), Łukasz Rybak, Maja Pyszkowska.

Nazwa skrócona: TLS

..............................................................................................................................................................................
ORGANY SPÓŁKI TELESTRADA S.A - czytaj więcej
NOTOWANIA SPÓŁKI - sprawdź

STATUT SPÓŁKI