Dane kontaktowe

Infolinia White Phone czynna:
Pon.- Pt. 8:00-16:00

Sobota - 9:00-16:00
 

z telefonów stacjonarnych: 800 00 77 80
z telefonów komórkowych: 22 211 80 77

 

Kontakt email White Phone:
 

  info@whitephone.pl

        

DANE SPÓŁKI:
TELESTRADA S.A.

Al. Krakowska 22A
02-284 Warszawa

Kapitał zakładowy: 1 558 870,00PLN wpłaconySpółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000279791
NIP: 544-10-14-413