Raporty bieżące

2018-02-14
Raport Bieżący 5/2018

Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za IV kwartał 2017 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.

Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za IV kwartał 2017
 


2018-02-14
Raport Bieżący 4/2018

Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za IV kwartał 2017 r.

Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za IV kwartał 2017 r.

Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za IV kwartał 2017


2018-02-02
Raport Bieżący 3/2018

Zawiadomienie o otrzymaniu od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR Zarząd Spółki Telestrada S.A. informuje, że dnia 02 lutego 2018 r. Telestrada S.A. otrzymała od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, Pana Alfreda Lichota zawiadomienie o nabyciu akcji Telestrada S.A., o treści jak w załączniku.
Zawiadomienie MAR 02.02.2018 Alfred Lichota

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1 z 12.06.2014) [rozporządzenie MAR].


2018-01-22
Raport Bieżący 2/2018

Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu grudniu 2017

Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za grudzień 2017 (w sztukach).
Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. XII 2017: 69 726.


2018-01-10
Raport Bieżący 1/2018

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Na podstawie §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje stałe daty publikowania raportów okresowych w 2018 roku.

Raporty kwartalne:
1. Raport kwartalny jednostkowy za IV kwartał 2017 - 14.02.2018
2. Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 2017 – 14.02.2018
3. Raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2018 – 14.05.2018
4. Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2018 – 14.05.2018
5. Raport kwartalny jednostkowy za II kwartał 2018 – 14.08.2018
6. Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2018 – 14.08.2018
7. Raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2018 – 14.11.2018
8. Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2018 – 14.11.2018

Raporty roczne:

1. Raport roczny jednostkowy za 2017 rok – 01.06.2018
2. Raport roczny skonsolidowany za 2017 rok – 01.06.2018

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportów bieżących.

Dodatkowo Zarząd Spółki podtrzymuje warunki zobowiązania z dnia 16.09.2015 roku do przekazywania comiesięcznych danych dotyczących liczby aktywnych kart SIM w grupie kapitałowej Telestrada na koniec miesiąca poprzedniego. Dane dotyczące liczby aktywnych kart SIM przekazywane będą w formie raportu bieżącego do 22 dnia następnego miesiąca.

 

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku